MIN FAR’s LIV.


                Se Facebook-gruppen Den gamle Hvorslev – Gerning Kommune:  HER
udklip-6
På coverbilledet sidder min far, Søren, i “røg og damp” på hans kontor i “Overstuen” hjemme i Tind. Diplomet t.h. fik han tildelt for veludført ungdomsarbejde, efter indstilling af Kalø Vig Landboforening i 1929 (25 år gammel) Siden dygtiggjorde han sig på Asmildkloster Landbrugsskole og siden som Ko-kontrolassistent i Gerning-området……..

 Min fars kundskaber erhvervede han under små og trange kår. Han gik i folkeskolen i Væth, med skolegang hver anden dag. Tidligt ude at tjene på de omkringliggende bøndergårde. Det “modnede” min far til at blive et selvstændigt menneske. En retsskaffen pligtopfyldende medborger, der ved arbejdsomhed og flid drev det til noget i livet. “Modgang og trange kår” – var i dette tilfælde, kimen til hans liv han realiserede – “step by step” !billede-af-hjorddreng-u-kant

På billedet herunder flyttede far kreaturer på græs, inden han skulle møde i skolen. (se også: 
“Min fars slægt”.) Det var store ting, at han som en del af lønnen, (den var sparsom), fik naturalier og kost. Hjemme var der ikke noget at slå til side med. Hans mor døde da han var 13 år gammel og min bedstefar måtte på bedste vis, prøve at skrabe lidt sammen til søskendeflokken på 7, som dog blev reduceret til 6, idet min faster Astrid døde som 11-årig, i 1917.
Nej, der kom ikke nogen økonomisk hjælp fra hjemmet. Børnene måtte lære at klare sig selv meget tidligt i tilværelsen! Som også beskrevet andet sted på hjemmesiden, dygtiggjorde far sig først ved at deltage i landbrugsfagligt ungdomsarbejde.
udklip-1
Far fik diplom for deltagelse i landboungdommens arbejde, medens han tjente som fodermester på “Limegård” og i Lemmer.   Læs herover hvad far skrev :
På Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg 1931/32, fik han udvidet sin faglige viden. Her bestod han bla. ko-kontroleksamen. Den gjorde han brug af i 4 år, blandt Hvorslev- Gerning egnens kvægbesætninger først i 30’erne, indtil han købte ejendommen “Højvang” af Laurits Lerche, sommeren 1936, mellem “Hvorslevgaard” & “Danstrupbundgaard”. Mine forældre blev viet i Gerning Kirke den 17. november 1936.
IMG_8857Niels Møllers stuehus til gården i Asp ved Skørping, herover (2017)  – han blev gift med Esther og fik 3 børn: Jørn Henrik (f. 1942), Jane Rigmor (f. 1944) og Anders (f. 1952) Herunder ses Niels og Esthers gravsten på Thorup Kirke, Langfredag 2017.
IMG_8868På landbrugsskolen delte han værelse med følgende: Niels Møller, Asp ved Skørping – Kresten Hoe, Mellerup og Karl Jacobsen, Højslev ved Skive. Karl måtte dog afbryde opholdet, fordi hans far pludselig døde – så han måtte altså tidligt overtage bedriften derhjemme på gården i Højslev ved Skive. I mange år, havde de ikke kontakt med Karl, eller mødtes med ham. Senere var han og hans kone Anna med når de årligt mødtes på skift i deres respektive hjem. Jeg husker tydeligt, når vi børn skulle med på besøg.

image016 (1)nn

Herunder kan du læse om “spiren” til oprettelse af Ungdomsarbejdet, arr. af Landbo-og husmandsforeningerne i fællesskab i novb 1937. Læs også Udpluk af skriftet, der blev udgivet ved Husmandsforeningens 75-års jubilæum i 1985. Min far deltog også aktivt i arbejdet. bl.a. som underviser! 

image-1Herunder er forsiden til en folder der blev uddelt i forbindelse med et møde i Vellev Forsamlingshus, den 2. februar 1987, hvor H.P. Nielsen beskriver sit 40-års virke som planteavlskonsulent. Han skrev personligt en lille bemærkning til mig, om min fars virke i forbindelse med hans engagement i undervisningsarbejdet med unge landmænd lige før krigen:
top-bmp1

Far var en grundig mand. Han førte nøje regnskab med foderforbrug derhjemme på bedriften i Danstrup og fulgte sædskifteplanerne nøje. Jeg har notater fra dette. Salg af æg blev også nøje registreret. Det var en stor del af budgettet. Stort set, kunne det betale naturalierne hos købmanden og i brugsen. Der var jo både mælk, kød & æg til rådighed i husholdningen fra bedriften.
udklip-2Den 1. oktober 1946 flyttede mine forældre og vi tre børn til “Toftegård” i Tind og overtog min morfar Hans Kjeldsens landbrug på 24 tdld. Det havde givet store overvejelser, fortalte mor. De skulle forlade et trygt, veldrevet og godt  fungerende lille landbrug. Far var inkarneret husmand med stort H. Han vedblev at være medlem af husmands-foreningen  for Ulstrup og omegn. Her udstillede han i flere år dyr på det årlige dyrskue i Ulstrup. Jeg husker af gode grunde ikke de drøftelser der førte til handelen. På dette tidspunkt var jeg “kun” 3½ år gammel. Det var
 bedstefars ønske, at mor og far  skulle drive landbruget i Tind videre, efter nogle få år med min morbror Niels som bestyrer.
De nåede at drive “Højvang” i Danstrup i 10 år og alle vi 4 søskende er født på husmandsstedet. (Min ældste bror Hans Jørn, døde, kun 3 måneder gammel – han ligger begravet på Gerning kirkegård). Jeg er personligt beæret af og stolt over, at være født på så lille et sted, hvor de små ting blev værdsat! Min søster Kirsten var lige 1 år gammel da vi flyttede. Hun er født 28. september – vi flyttede den 1. oktober.
udklip-c
Da vi kom til Tind, var der både tjenestekarl og pige. Karlen hed Gunner Knudsen, søn af Karen &  Jens Knudsen, Hesselbjerg. Han rejste den 1. november 1947.  Pigen i huset var Vera, datter af Mille & Harald Pedersen, Danstrup.

PS: Ovenstående viser også, at Svend Poulsen i året 1949/50 var tjenestekarl hos min far. Årsløn 2.500 kr. Jeg husker tydeligt, at far fortalte, at Svend var en af de dygtigste karle han havde haft. Svend passede sin seng om aftenen og var klar om morgenen!
* En lille tilføjelse i forbindelse med Svend videre liv. Han drev sammen med hans hustru Ruth, en mindre gård i Vejerslev. De havde adoptivsønnen, Søren Pape. Søren gik i skole med vores datter, Birgitte på Tungelundskolen. Søren har haft en forrygende karriere. Han blev lærer, kommunalpolitiker, først i Bjerringbro, siden i Viborg. Blev valgt som borgmester i Viborg kommune i 2008 og forlader sin pos i 2. periode pga. udnævnelse til formand af Det konservative Parti. En flot karriere, må man sige.

untitled

F14691083_10211005885449175_2717045179276189167_nars liv som Kommunekasserer i Hvorslev-Gerning Kommune igennem 20 år: Den 1. april 1950,  startede min far som kommunekasserer i Hvorslev-Gerning kommune. Han sluttede som kommunekasserer ved kommunal-reformen i 1970. Jeg tror han var  kommet i kommunal-bestyrelsen et par år før han blev kasserer, hvor han var socialudvalgsformand.
Jeg husker tydeligt, da vognmanden kom med det store tunge og skrumlede pengeskab, som blev stillet henne i det S.Ø. hjørne af “overstuen”, som for eftertiden blev kaldt “Kontoret”. Far afløste Chresten Mikkelstrup som kasserer. (Hans søn Holger Mikkelstrup, Hvorslevgaard, blev senere sognerådsformand og siden borgmester i den ny oprettede Hvorslev Kommune i 1970).

Herover billede af sognerådsformanden, Anker Bøttern, Hagenstrup Mølle – han var formand i den tid da far var kommunekasserer hjemme på Toftegaard i Tind.

Herover en listen over rationeringsmærker fra 1950. På dette tidspunkt var nogle af mærkerne allerede udfaset (Mærkerne blev indført i forbindelse mangel på varer under krigen). Mærkerne dækkede bl.a. Brød, Kaffe, Gryn, Ekstra sæbe, Petroleum, Tekstilrabat, Sko og rabatmærker. Rationeringerne blev udfaset gradvist i begyndelsen af 50’erne.

Jeg synes som barn, at jeg var stolt over at far var kommunekasserer og havde indrettet et kontor i en af stuerne i huset. Knap så stolte var vi, når vi nede i dagligstuen om aftenen fik bud på, at vi ikke måtte larme, fordi far så ikke kunne koncentrere sig på kontoret. En ting jeg ofte har tænkt over, var hvor bange jeg var da vi fik installeret telefon. Jeg turde ikke ta’ telefonen. Hvorfor jeg havde den “fobi” aner jeg ikke, men formentlig fordi det var noget nyt og uprøvet.

Det varede da heller ikke længe, inden at kontorarbejdet tog rigtig meget af fars tid. Dermed var der ikke så meget tid til landbruget. Som regel malkede far om morgenen og karlen om aftenen. I  høsten hjalp far dog til, så arbejdede han bare noget mere med det kommunale på et andet tidspunkt af døgnet! Der var ofte møde enten det ene eller andet sted i kommunal “regi’. Han sad også i forskellige udvalg, bl.a. vejudvalget, socialudvalget.
Hvor sognerådsmøderne egentlig blev afholdt, er jeg lidt usikker på, men, mon ikke det for det meste var i Hvorslev forsamlingshus eller rundt i hjemmene.

Typisk billede af min far på “kontoret” derhjemme – der var meget at holde styr på!

Jeg fik tidligt lov at hjælpe til i perioder på kontoret. Jeg husker også, at jeg beundrede min fars håndskrift og talbehandling. Det er jeg stadig fasineret af, den dag i dag. Hjælpen fra min side bestod i at skrive navne på alle fire taloner på skattekortene – både kommune- og statsskattekort. Det satte jeg en ære i. Det gav jo også lidt lommepenge. Far var meget sparsom med at gi’ penge ud – vi skulle gøre os fortjent for at modtage.

Der gik da heller ikke lang tid, inden far kom i mejeribestyrelsen i Nøddelund A/M efter vi kom til Tind. Han var formand i en periode eller to. Ligeledes blev han valgt ind i Bjerringbro Andels Svineslagteri’s bestyrelse. Her var han med på en tur til London. Jeg ved, at min far var stolt over at få sådan en tur. Han var også på en tur til Paris sidst i 50’erne. (Husker ikke præcist i hvilken anledning og med hvem – måske et tjærefirma).

Hans og jeg  delte også selvangivelser og skattekort ud i Gerning sogn. Vi nød at komme ud på cyklen for at tjene en skilling. Jeg husker bl.a. et bestemt sted. Det var ude ved Sine & Kræn Brundt ude bag Kirkeskoven. Hun havde altid en æske chokolade klar. Det var fra æsken med alpekoen uden på.

Kommunen dækkede både Gerning & Hvorslev sogne og den vestlige del af Ulstrup by. Den14702345_10211005673523877_5910826361294725886_n østlige del af Ulstrup by, hørte til Vellev sogn/kommune – Borridsø, helt ud til Delingen, hører også til Gerning sogn, selv om der her var selvstændig skole frem til kommunalreformen i 1970.

Jeg husker der blev snakket om, at Ejeren af “Ferm” direktør Andreas Nielsens hus blev delt af kommunegrænsen. Han sov i Vellev kommune og havde dagligstue i Hvorslev/Gerning kommune eller var det modsat? Han “truede” ind imellem med, at ændre adresse, hvis skatteprocenten steg i den kommune han pt. opholdt sig i! Lidt spøjs og måske var det bare en joke. SE afdøde borgere på Ulstrup Kirkegård HER 

Omkring månedsskifte, skulle der deles forskellige ydelser ud til kommunens ældre og trængende. På dette tidspunkt, kaldtes det aldersrente, invalide & enkepension mm.
Disse udbetalinger foregik fra følgende lokaliteter: Hjemme på kontoret i Tind (fredage kl. 13 – 16), Borridsø forsamlingshus, Hvorslev forsamlingshus & på Ulstrup Kro. Som transportmiddel brugte far de seneste år min brors aflagte “Skylon” knallert. (Han havde ikke selv bil). Tidligere havde han ofte Holger i Tind til at fragte sig rundt fra sted til sted.
X57DLxLIyHfJEwGgyGya55LnKYMTMXbGJa0f0hLO4IGK=w859-h660-noOvenstående billede har jeg lånt af Anker Bøttern’s barnebarn, Inger Bøttern…………
_____________________________________________________
Nedenstående udtalelser bør IKKE stå uimodsagt tilbage om min far. Derfor har jeg indsat mine kommentarer til de udtalelser som Poul Smed Rasmussen har udtrykt i sin nylig udgivne bog (Læs om signering af bogen) : “MIT LIV I ORD OG BILLEDER” – LÆS HER:poul-smed

Poul Smed 1En lille indskudt bemærkning:
En julidag 2012 mødte jeg helt tilfældigt Poul Smed Rasmussen på en sejltur på Viborgsøerne med “Margrethe II”. Vi fik snakket meget om gamle dage om samarbejdet med min far i kommunalbestyrelsen og andet. Han er måske den sidste nulevende af holdet på billedet herunder, i en alder af 86 år.
IMG_1992 (1)
Herunder den siddende kommunalbestyrelse: Årstallet er jeg ikke helt sikker på, måske omkring 1960. Bagerste række fra venstre: Kristian Nielsen; Borridsø – Herman Nielsen, Hvorslev – Poul Krogh, Danstrup – Hugo Sørensen, Ulstrup – Poul Smed Rasmussen, Hvorslev. Forreste række fra venstre: Hugo Larsen, Ulstrup – H. P. Nielsen, Hvorslev – Anker Bøttern, Hagenstrup Mølle (formand) og min far, Søren I Jensen, Tind (kasserer).De seneste år, blev byrden for stor for far alene på kontoret. Han fik bevilget en kontormedhjælp. Den eneste der blev skrevet kontrakt med var nok Marius. Her er kontrakten og anbefalingen, som det fremgår af billedet herunder:
udklip-11

Herunder: -Lidt om Slagteriets første 50-års virke – Direktører og siddende bestyrelse:udklip-d1Herunder et af de få breve far havde tid til at skrive til mig, når jeg ikke var hjemme i Tind. Sjovt nok nævner han i brevet noget med at de skulle komme fra socialministeriet og kontrollere kommunens regnskaber. Som det fremgår af datoen, er det ca. 1½ md efter min indkaldelsen til millitæret. Det var normalt mor jeg korresponderede med. Jeg har alle brevene endnu, i et ringbind. Det er nærmest en slags dagbog. Jeg skrev nok 2 breve om ugen i snit + alt det løse.

Far fortalte flere sjove episoder fra kontoret.
Bl.a. kom der en mand ind for at betale skat en fredag i kontortiden. Da det blev hans tur, lukkede han “kalveskindet ” op og bladrede lidt i seddelbunkerne. Smed så lidt noncelance et bundt sedler på skrivebordet. Far kvitterede og talte pengene. Det stemmer vist, sagde far til manden. “Næj, a trowe da dæ war rigelig”. Far gjorde det naturligvis for at holde sjov med manden. Vedkommende havde for vane, at “prale” lidt af, at han gik rundt med en velspækket tegnedreng, især når der var tilskuere på.

En anden episode: – En husmand fra den anden side af kirkeskoven, havde lige fået sine skattekort ind af døren. og ved første kontordag derefter kom manden på kontoret. Gav far alle kortene og sagde kortfattet “A wil betål”. Far sagde “der er jo kun forfalden det ene kvartal” hvortil manden svarede: – “Jamen, a wil betål det hiele, nå”. Det var en mand af få ord men en mand, der ikke ville skylde kommunen noget. Han fik naturligvis lov at betale ved kasse 1 – ingen problemer i det !

Et eksempel på datidens kontanthjælp: – En forsagt mand fra den østlige del af kommunen, meldte sig en dag på kontoret. Meldingen lød. “A hå æ pæng te den båre føde – do komme te å hjælp mæ”. Praktisk som far var, kom han med dette tilbud: – ” Hvis du lover mig at komme den 1. november og dække roekulen med jord, så kan du få pengene med det samme”. Det var åbenbart et spiseligt forslag, manden tog far på ordet. Jo, han mødte op som lovet og roekulen blev vinterdækket efter bevilget forskud!
Den slags ordninger tror jeg ikke ville finde anvendelse i dagen DK. Nu klares det på helt andre præmisser.

En anden lille solstråle: – Det var i forbindelse med et kommunalvalg først i 60’erne. Et af de siddende medlemmer, kom med den kommentar til min far under optælling af stemmerne på valgstede i Gerning forsamlingshus: – “Ja, desværre Søren Jensen, så er der ikke meget der tyder på, at du bliver siddende i kommunalbestyrelsen (vedkommende troede godt på sig selv og var sikker på at han nok skulle opnå genvalg.)
Far tog hans udtalelser med et gran salt. Han vidste inderst inde, at han nok skulle få rigeligt med stemmer på de andre valgsteder.
Skæbnen ville da også, da det hele var gjort op, at omtalte person måtte bide i det sure æble og se sig sat udenfor kommunalbestyrelsens rækker. Far ville ikke hovere, det kunne aldrig  falde ham ind, men lod som ingenting!

Som før beskrevet, sluttede min fars indsats på det kommunale plan, ved kommune- sammenlægningen i 1970. En dag der sikkert både blev mødt med vedmod og lettelse. Fars helbred havde da skrantet i nogle år og han kunne under ingen omstændigheder tænke sig at flytte med over i det nye rådhus i Hvorslev. Forøvrig var det ikke klar til at flytte ind i med det samme. Den første tid skete administrationen bl.a. fra lokaler på skolen i Vellev.

I selverkendelsens klare lys, bebrejdede min far til sidst sigFar 70 selv, kort før sin død, at han ikke havde været nok for vi børn, under vores opvækst. Han indså, at det havde “kostet” ved at engagere sig så stærkt i det offentlige liv. Inderst inde ved jeg også, at far slet ikke kunne undvære den sociale del, som jo naturligt var et led i det udadvendte liv. Jeg ved også, at min fars arbejde blev højt værdsat af borgerne både i by og kom-mune.
Jeg husker, at mor flere gange, gennem årene sagde til ham, at han burde stoppe med det arbejde, eller i det mindste ta’ sig bedre betalt for det. Lønne var ikke stor de første år. Husker at den på et tidspunkt i 50’erne var sølle 1000 kr for et helt års slid på kontoret og hvad deraf fulgte. Jeg er sikker på, at det var hans liv, at han slet ikke kunne ha’ været det foruden, trods den usle løn, selv om det var landmandslivet, han havde uddannet og dygtiggjort sig til i hans yngre år. Set i bakspejlet, synes jeg “det er godt gået af far” – vi børn lærte jo at leve “vort liv” ud fra de givne  præmisser og vilkår og under vor kære mors “beskyttende & opdragende vinger”. Far var ikke en mand af så mange ord.
Jeg kan kun sige, at jeg var og er stadig stolt over den far der var min. Han valgte udfordringerne til og beviste dermed hans kunnen! At mor så nok også har lidt afsavn, er der slet ingen tvivl om, men hun lærte jo også at indrette sig!  Stolt kan jeg sige: – “Æret være min fars minde” – for mig er det et udødeligt minde! “Hvor kærligheden bor, er trivslen stor”!

Skrevet i kærlighed til min far og den slægt jeg er rundet af. – Vi skylder vore efterkommere at udfylde det livsafsnit i ord og billeder, som vi hver især har været en del af. Det er det mindste vi kan gøre – “The live must go on” i minderne!

OPDATERET: 12-11-2017 –  KKJ                                                      Tilbage til toppen

Om kanne4world

Jeg har nået en alder, hvor man har tid til at skue tilbage i tiden! Jeg vil på flere niveauer nedfælde mine erindringer, blandet med gamle fotos. Det er først og fremmest mine egne oplevelser, suppleret med og understøttet af div. kilder for at danne en bedre helhed. Jeg vil gerne dele med andre mennesker. Hvis nogen har supplerende oplysninger, eller rettelser modtages de gerne. Jeg prøver at overholde offentliggørelsesloven så godt som muligt. Tak at du kiggede med.
Galleri | Dette indlæg blev udgivet i Gerning sogn, Livet, Min familie, STARTSIDE og tagget . Bogmærk permalinket.

7 svar til MIN FAR’s LIV.

 1. Pingback: KANNE’S HJEMMESIDE. | Kanne`s hjemmeside

 2. Pingback: MIN HJEMMESIDE | Knud Kanne`s hjemmeside

 3. Anna-Lene Hartvigsen siger:

  Kan genkende så meget i don beskrivelse. Min far havde også mange tillidshverv i foderstoffen, menighedsrådet og kommunekasserer til 1970 m.fl. Jeg er lige som dig også fuld af respekt for min far.
  Vh
  Anna-Lene

  Like

 4. Pingback: EJENDOMME GERNING SOGN | Knud Kanne`s hjemmeside

 5. Pingback: MIN FARFARS SLÆGT | Knud Kanne`s hjemmeside

 6. Pingback: MIN HJEMMESIDE | Knud Kanne`s hjemmeside

 7. Pingback: EJENDOMME OG GÅRDE | Knud Kanne`s hjemmeside

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.