MIN MORMORS SLÆGT


udklip-m11

Udklip vv
Oldefar & Oldemor – Katrine & Anton Christensen

2441aefaa749200049efc012e1bb5c48

Herover ejendommen mine oldeforældre boede i på Alleen i Ulstrup

Herover et familiebillede taget på “Alleen” i Ulstrup hos mine oldeforældre, Dorthe Kathrine & Anton Christensen, Hvor mine bedsteforældre, Karoline og Hans er nygifte. Herunder fra kirkebogen i Vellev sogn.C H 1 (1)C H 2 (1)
collager20
På billedet herover er Hans Kjeldsen og Karoline ▲ (Min morMaries forældre)udklip-31bNogle af de ældste billeder vi har af mormor og morfar ca. 40 & 60 år.

Herunder fra kirkebogen. Min mor er den førstefødte. Født i Lem sogn, Randers.udklipa3udklipb23udklipc11 (1)

Herunder et udklip fra kirkebogen om min mormors død og begravelse.

Udklip mormor begr 1938

Min mor og hendes familie:

Mor var ældst i en søskendeflok på tre og fik tidligt et stort ansvar lagt på sine skuldre, idet hendes mor var syg fra hun fødte min moster Anna i 1920. (Australsk syge). Hun blev født hos mors morforældre, Kathrine & Anton Christensen på “Alleen” i Ulstrup. 

Udsnit fra kirkebogen i Lem sogn ved Randers, hvor hun er født på Lem Hedegård.

Jeg vil forsøge på retfærdig vis, at fortælle lidt om mine forældre, dels ud fra egen hukommelse, dels efter hvad jeg har kunnet finde frem til, ved samtaler og overleveringer og beskrivelser. Som hos alle andre mennesker, er der sikkert på et tidspunkt opstået sød musik imellem dem. Hvor, hvornår eller under hvilke omstændigheder det hele startede, kan jeg af gode grunde ikke vide. Jeg kunne forestille mig, at det har “udviklet” sig, i forbindelse med at far arbejdede som ko-kontrolassistent på egnen. Her iblandt også på ”Toftegaard” i Tind,

Beviserne for at der har væren en romance mellem dem, har jeg fra nogle breve, som far sendte hjem til mor under en tur til Tyskland i 1935 (gemte breve i et ringbind). Turen foregik på motorcykel, sammen med en kontrolassistentkollega ved navn Ivar Christensen som stammede fra Værum. Læs om turen HER.

Mor & far har haft vidt forskellige opvækstvilkår, og har derfor ikke haft samme indgangsvinkel  til livet. Mor var et kærligt, følsomt og udadvendt menneske. Som mor for vi tre børn, prøvede hun at dele sol og vind lige i vores barndom og give os den rette opdragelse og vejledning. Det var for en stor dels vedkommende, mor der stod for den daglige opdragelse af vi 3 søskende. Far var for det meste, ikke til stede på det felt. Han havde altid travlt med sine gøremål (mere herom senere). Vi anså mange gange far som revsende, og var ”på banen”, når der skulle uddeles ”reprimander”.

På mange måder, var mor et meget følsomt menneske, der ikke lagde skjul på, at hun kunne blive ked af det, hvis hun følte sig uretfærdigt behandlet af sine omgivelser. Jeg tror mor manglede nærhed og intimitet med far, det er sådan jeg husker det. (Her må vi nok lige erindre den opvækst, far havde haft i forbindelse med sin mors tidlige død og de trange kår, der herskede i barndomshjemmet. Moderkærlighed er en meget vigtig brik i et barns opvækst). Vi børn oplevede med mellemrum, episoder vore forældre imellem. Blandt andet var der ofte episoder, når brugs- eller købmandsbogen skulle betales – (dengang var det almindeligt, at have såkaldt kontrabog, som betaltes en gang om måneden). Den ”strid” syntes vi børn, var helt uretfærdig. Meget af det der talte op på bogen, var fars ”ugentlige dosis” af cigarer (Turban), cigaretter (North State) og hals-pastiller (Eucalyptus), som vi børn hentede til ham. Mor prøvede virkelig på at være sparsommelig i hverdagen. I smug, solgte hun æg for at betale af på bogen, så den så mere ”spiselig ud” for far og for at undgå ubehageligheder. Et andet eksempel på mors måde at kringle tingene på. Skulle der tapetseres i en stue, skulle det altid foregå i dyb hemmelighed for ikke at provokere far. Det foregik som regel, når far skulle til møde eller ud og dele “aldersrente” ud, omkring den første i måneden. Så snart han var ude af døren, blev billederne taget ned af væggen, møblerne overdækket og ”operation tapetsering” gik i gang. Det hele skulle være overstået, på plads og i orden, når far dukkede op igen. Hvorvidt han bemærkede det nye tapet, vides ikke, men han kommenterede normalt ikke på det.

Skulle vi børn et eller andet, var det mor vi søgte. Her var der størst chance for at blive hørt og tilgodeset.

Det der nagede vi børn mest, var nok fars måde at give os lommepenge på. Der blev bevilget til en is, hver anden søndag, når vi pænt kom og spurgte ham om det, men ofte fik vi skæld ud for at bruge hans penge. Hans og jeg lærte hurtigt, at bare vi sendte vores lillesøster, Kitte, op efter pengene, gik det uden besvær. Hende skældte han vist aldrig ud. For at vi kunne tjene nogle lommepenge selv, foreslog mor, at vi kunne gå med ugeblade i by og omegn. Det gjorde vi så i nogle år. En anden måde at tjene penge på, var når der var roertid, så skulle vi tælle det antal roerækker vi tyndede eller hakkede og skrive det på regning og få det honoreret hos far. Det var jo også en fair måde at tjene en skilling på. Mor holdt altid hånden over os. I baghånden, havde vi også vores faster Anne i Hvorslev. Det var hendes fortjeneste vi første gang, kom til tandlægen. Hun sagde til far, om hun så selv skulle betale, så skulle vi altså af sted. Da var vi vel 12-14 år. Tænderne fik vi lavet ved Tandlæge Ljungmann Pedersen på Kirkegade 2 i Randers. Jeg havde 13 huller i første omgang og Hans’s tænder var så medtagne, at de ikke stod til at redde og måtte trækkes ud da han var 16-17 år gammel. Normalt hjalp mor ikke til i bedriften, undtagen i roertiden og i høst. Til gengæld passede hun hus og have til ren ug! Det første års tid efter vi var kommet til Tind, havde vi tjenestepige (Det var Vera, datter af Mille & Harald Pedersen i Danstrup). På dette tidspunkt, havde vi også bedstefar boende.

Mor, moster Anna og morbror Niels i 1921

Mor var den ældste i søskendeflokken på tre og fik tidligt et stort ansvar lagt på sine skuldre. Hendes mor, Karoline, var syg allerede fra hun fødte min moster Anna i 1920. (Australsk syge, kaldet sovesyge). Mor er født i Lem sogn ved Randers, den 14/7 1912, som datter af Hans Kjellerup Christensen Kjeldsen Bilag fra min morfars tid, (født 24/7 1884 i Kokholm v. Rødding – død 13/3 1950 på Kjellerup sygehus) og Karoline Kathrine Kjeldsen (f. Christensen, født 11/5 1890 i Danstrup, død 17/9 1938), som datter af Anton Christensen og hustru Anna Kathrine, Alleen Ulstrup)

Mors forældre boede frem til 1915 i Lem og flyttede så til Tind. Her slog de sig ned på ”Toftegaard”. (mit senere barndomshjem fra 1. okt. 1946). I Tind, blev min morbror Niels, (født 7/7 1916 død 17/12 1987) og min moster Anna, (født 8/8 1920 – død 2008). Det vil dog sige, at hun blev født hos hendes bedsteforældre på Alleen i Ulstrup, (se ovenfor) fordi der i Tind, på dette tidspunkt, blev bygget nyt stuehus, af mursten fra nedbrudte bygninger, der hvor nu Tange sø ligger i dag. Det var i forbindelse med etableringen af Tangeværket. (se beretningen om dette i et særskilt hæfte, som netop omhandler dette).

Min mor gik til skole i Gerning hos lærer Gerhard Rasmussen, som hun satte meget højt og gerne fortalte om. Skolegang var hver anden dag i 7 år. (Gerhard døde 30/10 1928). Lærerenken, Birte Rasmussen, flyttede ind i enkesædet, der ligger lige syd for skolen. (Jeg erindrer tydeligt fru Birte fra min skoletid). Jeg opfattede min mor som værende intelligent, rettænkende og vidende, set i forhold til den lærdom hun havde fra Gerning skole!

Mor fortalte, at hun gerne ville have været noget mere ude at tjene og på Højskole. Skoleopholdet blev dog aldrig til noget, pga. hendes mors sygeleje, gennem mange år. Dog nåede hun at have to pladser i huset. Den ene var på “Danstrup Bundgaard”, hos Kirstine og Laurits K. Laursen i 1½ år, og hos Søren Mikkelsen i Hjermind et års tid.

Mor blev den 17. november 1936, viet til far i Gerning kirke.

Udklip M S (1)

Medens mor var ude at tjene og efter hendes giftermål, overtog min moster Anna pasningen af min bedstemor, der på dette tidspunkt, var meget svag og stærkt svækket. (Hun døde d. 19/9 1938 i Tind og blev begravet på Gerning kirkegård.)

Min far & mor fra omkring vielsestidspunktet

Efter giftermålet med far, flyttede de sammen ind på ejendommen ”Højvang” i Danstrup. Den havde far, ifølge det endelige skøde, købt den 23. juli 1936, medens han endnu var kokontrolassistent i området. Far købte ejendommen af Laurits Sørensen Lerche, (ugift). Han boende sammen med husholdersken, Ane Nielsen – søster til  gårdejer Hans Nielsen, Vesterled 10, der var gift med Kirsten Marie Møller, søster til  Jørgen Møller på “Hvorslevgård”. Ane & Laurits Lerche flyttede sammen til Borre by, hvor han havde købt hus, en hvid villa i skovkanten. (Skøde og papirer fra ejendomshandelen findes i et ringbind).

Gerning089Den 7. marts 1938, fødte mor deres første-fødte. Han fik navnet Hans Jørn.(Navnet Hans er sikkert givet efter min morfar). Desværre hændte der så det tragiske, at Hans Jørn blev syg, ret hurtig efter fødslen. Det var stivkrampe, han havde pådraget sig. Efter mors udsagn, skete det, fordi den stedlige jordemoder i Ulstrup, ikke var hygiejnisk nok ved fødslen. (Der var et par børn ydereligere dette år, som døde af samme årsag.) Det resulterede i, at Hans Jørn efter flere sygehusophold, måtte give op og han døde den 28/6 – 1939.

Top-005

Mor var indlagt sammen med ham på Viborg sygehus. Det var naturligvis en meget stor sorg for mine forældre! Ikke mindst for min mor. Hun fortalte, at det i den første tid efter, gjorde hende forfærdelig ondt og ked af det, når hun så andre med små børn. De vidste jo ikke om de kunne få flere børn på dette tidspunkt.

Efter bedstemor, Karolines død i 1938, drev bedstefar gården i Tind videre, dels ved hjælp af min morbror Niels og dels fremmed medhjælp. Min morbror Niels tjente bl.a. hos Stampe i Gullev, sammen med Arne Nielsen fra Borridsø.

I 1943, forpagtede bedstefar gården ud til morbror Niels og Agnethe, (gift 24/2 1942). Det blev “kun” til 3 års forpagtning. Den nærmere begrundelse for ophøret kender jeg ikke. I hvert fald endte det med, at bedstefar opsagde forpagtningen pr. 1. okt. 1946, og han besluttede, at mor og far skulle overtage gården i Tind. (Se skøde og andet i mit ringbind). Det var vist ikke en beslutning min morbror, var så begejstret for. De følte måske nok, at de blev ”presset ud” til fordel for mine forældre.

Bedstefar, Hans Kjeldsen, døde i 1950 og blev begravet på Gerning kirkegård og i skrivende stund er gravmindet der stadig!  Som sagt flyttede mine forældre og vi tre børn ind på “Toftegaard” i Tind den 1. okt. 1946. Jeg husker det tydeligt. Mor snakkede altid om, at hele oktober måned, var en ualmindelig varm og solbeskinnet måned, hvad jeg sikkert ikke har lagt så meget mærke til, men mange af de andre nye indtryk i forbindelse med flyt-ningen husker jeg.

Aftalen var, at bedstefar skulle have sin aftægt på gården i Tind, så længe han levede, men sådan skulle det ikke gå. Det viste sig hurtigt, at far og bedstefar, nok ikke havde den bedste “kemi”, sammen. Han flyttede så til Bjerringbro, hvor han den først tid boede i en lejlighed på Rs. Hansens alle 2. På grund af dårligere helbred (hjerte & kredsløbsproblemer), flyttede han ind på hvile- hjemmet ”Skallemose” i Nørregade, hvor Hvass var bestyrer/ejer.

Som sagt døde bedstefar i marts 1950. Han blev stedt til hvile ved siden af sin kære Karoline på familiegravstedet på Gerning kirkegård, lidt sydøst for kirken.

Efterfølgende blev der holdt højtidelighed i Gerning forsam-lingshus. Helt naturligt var min moster Anna og Åge hjemme fra København, for at deltage i begravelsen.

Hans Henrik, Knud & Kirsten (Kitte) i 1955

Knuds sang til Marie og SørenOpdateret for nylig29Foto: Hans Henrik Jensen. Dejlige billeder af vores kære mor, Marie Kirstine Jensen (f. Kjeldsen). Vi havde en varm, kærlig og smuk mor, sagt uden at prale! Hun “lever” stadig i mine erindringer!

Fire år efter mine forældres sølvbryllup, blev Toftegård i sommeren 1965, overdraget til min søster Kitte & svoger, Poul Erik Larsen. Mine forældre havde da allerede købt Vestergårdsvej nr. 8 af arvingerne efter Stine Christensen. Huset fik en gennemgribende renovering. Nye gulve og centralvarmeanlæg installeret. Hans og jeg hjalp til med lægning af gulvene.Top far

Far vedblev med at have “kommune-kontor” i stuehuset på gården, indtil kommune- sammenlægningen i 1970, hvor far gik på pension, som 66-årig, efter et langt og arbejdsomt liv. Desværre var far svækket da han afstod arbejdet som kasserer. De seneste år døjede han med at få luft, pga. rygerlunger og  den 21. marts 1976, sov han stille ind, på det gamle sygehus i Kjellerup og blev begravet på familiegravstedet på Gerning kirkegård. Heldigvis nåede far at se sine børnebørn, både i Tind og i Astrup. Hans’s børn nåede han ikke at opleve, idet de først kom til verden først i 80’erne. På billedet herunder, et sjældent billede, hvor far ser glad ud og det er naturligvis på grund af Charlotte og Helle som små.

Top 16Top 17

Herover interiør af den stue mor elskede så højt og hvor hun hver dag glædede sig over hendes kære, som hun havde omkring sig, både i virkeligheden og på billederne. Der var altid hygge i hendes stuer og ude var haven i skønneste orden.

Mor var et ordensmenneske i den grad! Billedet herunder er fra gravstedet på Gerning kirkegård, hvor der lå et væld af blomster og kranse efter begravelsen. Lille Henrik står og mindes sin kære farmor. Billederne er taget af brormand, Hans: Billeder Vestergårdsvej 8. Her hun midtpunkt for hendes kære børnebørn – 8 i alt ♥♥♥♥♥♥♥♥image-3

Mor, blev boende i huset lige indtil sin død i 17. juni 1988. Et slægtled er der ikke mere. Vore 2 ældste børn, nåede at få glæde af  at kende far og de nåede alle tre, at mærke deres farmors kærlighed. Foto: Hans Henrik Jensen – hans søn Henrik på billedet……..

top-22100_3017

Mine forældres gravsten på Gerning kirkegård…..

_______________________________________________________________________________

Min moster Anna og hendes kære familie:Udklip ANNA OG aAGE

Udklip ik
Inger og Karin med deres bedsteforældre Sine og Karl Kristensen

Moster blev gift med Åge Kristensen, den 28/8-1945 i Gerning kirke, og festen blev holdt på gården i Tind. Aage, søn af  Nielsine & Karl Kristensen, Hvorslev Bakker, ved foden af Busbjerg. Aage blev født 12/7 1917 ved Hvorslev Bakker og døde den 13/3 – 1993 i Ans. Aage startede som tjenestekarl på gårde på egnen og var på højskole ved Odder og tog ko-kontroleksamen der. Bl.a. tjente han hos Søren Kirkegaard i Gerning. Efter hans militærtjeneste, kom Aage på politiskole. Han var bl.a. udstatio-neret til Fakse Ladeplads. Senere i Hellerup og udkommanderedes til Krogerup. Her blev han sammen med andre af hans kollegaer, arresteret af tyskerne 19/9 – 1943. De blev sejlet til Kiel og herfra ført i koncentrationslejren, Neuengamme. Aage overlevede KZ-opholdet, men naturligvis med dårlige minder i bagagen. Blev ved “Bernadotte-aktionen” i de berømte ”hvide busser”, via Danmark, kørt til Sverige i de sidste måneder af krigen. Her opholdt Age sig sammen med de øvrige danskere sig, indtil de frit kunne rejse hjem til Danmark igen. Efter en trang og svær tid i fangenskab, blev Aage genforenet med min kære moster Anna og familien. 

Udklip

img_0035_edited-1b1Herover et samlet billede af familien i forbindelse med Karins konfirmation i 1962.

Anna & Aage blev viet i 28/8 – 1945. Fra da af og frem til medio februar 1952, var Aage stationeret på Frederiksberg. Senest har de boet på adressen Bakkekammen 5, Brønshøj. Aage kom til at virke resten af sin aktive tjenestetid, ud fra politistationen i Silkeborg og blev fra 1956 forfremmet til overbetjent. I Silkeborg, boede de først nogle måneder på Hejrevej 32, inden de købte huset Nørreskov Bakke 54, og flyttede derud. Her blev Elsebeth født, den 2/3-1953. Inger og Karin er begge født i København. Min morfar Hans Kjeldsen døde den 13. marts 1950. Hjemme i Tind, efter begravelsen, blev der lavet bodeling og aftaler efter bedstefars død. Bl.a. kom Aage i flere år og hjalp til i høstens tid.

< Mor & moster under æresporten til deres sølvbryllup på Nørreskov Bakke 54, i 1960. Fotos: Hans Henrik Jensen

Mine 3 kusiner: Elsebeth, Karin & Inger1957

Vi tre søskende, har altid haft et rigtig godt forhold til familien og ikke mindst til deres tre dejlige døtre. I begyndelsen af 70’erne, tog Aage hans afsked fra politiet, vel også noget pga., at han var mærket af hans koncentrationslejrophold. De flyttede til Lemming, hvor de havde købt en lille landejendom. Senere flyttede de til Ans. Først boede de på Hedelyngen 1, senere flyttede de om på Plejehjemmet ”Søvang”. Her døde Aage 13/3 – 1993 og moster flyttede ind på selve Plejecenter “Søvang”. Hun blev gradvis mere og mere svækket. Jeg besøgte hende en eller to gange årligt de seneste år og det var hun meget glad for. Herunder er familien samlet foran “Pramdragerkroen” i Ans til mosters 85-års fødselsdag:

Mosters 85-års fødselsdag  blev holdt på Ans Kro.

100_2983-besk (1)

   Den 6/8-2005, festede vi på Ans kro for moster i anledning af hendes 85-års fødselsdag. 100_2975 (1)

Herover ses moster, sammen med børnebørnene Pia og Sima og et oldebarn. Der var ingen med fra morbror Niels’s side. Her en min efterfølgende tak, for dagen på Ans kro:

Kære Moster! Marianna og jeg vil gerne sige dig og dine kære, en rigtig stor og varm tak, fordi I ville have os med til at fejre din 85-års fødselsdag på ”Pramdragerkroen” i Ans, og hermed hjertelig ”TILLYKKE” på dagen i dag!

Du har en rigtig dejlig familie, moster! Hils og sig det til dem alle og een! Vi nåede jo ikke at få snakket lige meget med alle. Vi føler I har et rigtig godt forhold til hinanden, ung som ældre! Mkh. Knud.

Både Aage & moster ligger begravet på Ans Kirkegård. Moster afgik ved døden 10/8-2007, mæt af dage, to dage efter hendes 87-års fødselsdag. Som skrevet står på gravmindet herunde, døde Aage 14 år tidligere:

Udklip Mosters grav

IMG_2915

Foto: Hans Henrik Jensen – Herover et billede af mine tre dejlige kusiner. Kusine Inger (kontoruddannet) og hendes mand, Jørgen (elektriker), rejste en del i Afrika for en ulands-organisation nogle år. De startede med at bo i Skægkær en kort overgang, efter de blev viet i Gødvad kirke. (Vi var med til bryllup). Flyttede så til Ans, hvor de boede i et hus overfor Brårup gl. skole – (Kjelsølejren). Her startede Jørgen, sammen med en kompagnon med at bygge huse. Det opgav de på et tidspunkt og Jørgen blev ansat som pedel ved Ans Skole. Inger var lægesekretær på lægehuset i Ans. På et tidspunkt rykkede de teltpælene op og flyttede til Århus. Her ud fra, drog de i flere omgange til Afrika, hvor de begge arbejdede som ulandsfrivillige. På et tidspunkt, da pensionsalderen nærmede sig, tog de fast bopæl i DK. I skrivende stund (2015), nyder de deres otium i Beder v. Århus. De har børnene Lise, Ole og Pia og der er kommet børnebørn til.

karin-beth1


Kusine Karin blev gift med Vladek (kaldet) se det rigtige navn på gravmindet herunder, som står på Ans kirkegård tæt overfor mosters gravsted.. Hun er uddannet lærer og var underviste det meste af hendes aktive lærertid på Højbjerg-Elsborg Skole, indtil den blev lukket ned og hun blev overflyttet til “Egeskovskolen” i Bjerringbro, hvorfra hun gik på pension for få år siden.

IMG_3438Vladek var af polsk/jødisk afstamning og døde i en alt for tidlig alder i foråret 2006 (Havde forretning i Århus sammen med en kollega). De har datteren Sima, der er gift og har to børn, og bor i Århus. Karin bor stadig i Ans (2016).

Elsebeth (Beth) har været gift 2 gange. De har ingen børn. De boede først i Silkeborg. Senere flyttede de til Sejs, hvor de nyder deres otium. Aksel har et svagt helbred.

Morbror Niels Kjeldsen og hans familie:Udklip

Agnethe & Niels

Agnethe & Niels

Morbror Niels, købte efter forpagtertiden i Tind fra 1943-46, en ejendom på Søbygårds mark i 1947. Forinden havde de i kort tid boet på en ejendom på “Blegen” i Thostrup, hvor de boede nabo til denne familie, Chresten & Ingrid, som de blev ved med at komme sammen mange år efter. De boede i nogle måneder til leje i huset “Solvang” midt i Aidt. Niels var gift med Agnethe (født i Gerning 21/3 1920 og død 5/2 – 2010). Hun levede til sin død på ejendommen). Som børn, elskede vi at komme på besøg hos Agnete & Niels. Vi legede mange gange inde i skoven, lige op af ejendommen og gik lange ture.

Agnethe var datter af Petrine & Peder Nielsen, som boede i en ejendom, på Danstrup Mark, lige neden for “Ringsøvang”. Ejendommen på Søbygårds mark, var nok på 15 td.ld., og blev drevet på ganske traditionel vis, med lidt kreaturer og svin. Agnethe var den drivende kraft. Hun plejede Niels godt og hjalp ham meget ude i bedriften. De har aldrig haft udearbejde. De klarede sig med flid og nøjsomhed. Niels døjede lidt med helbredet, men det kompencerede Agnethe med at gi’ den en ekstra skalle og forkæle, Niels med stor omsorg.

Hans Kurt (f. i Taul 23/1 1943) Hans Kurt & KjeldTjente som ung på landet. Hans’s første plads, var sammen med mig på ”Astrupgaard” i 1958-59.  Siden tjente han hos Anne Knudsen i Vejerslev og sidst på ”Hedagergaard” v. Skorup. Den 19. nov. 1966, startede han på ”Gangsø” møbler i Fårvang og der forblev han i mere end 40 år og gik på delvis efterløn i 2005 – stoppede helt i 2008)  Han blev gift med Anne Mari fra Norge, i 1969. De byggede hus på Nørrebakken 12 i Gjern, hvor de stadig bor. De har 2 døtre Hanne Kari og Anni. De bor i dag begge, med familier i Gjern.Fam. Kjeldsen

Kjeld (født 3. maj 1946 i Tind) Han blev konfirmeret i 1960 – billedet herover. Han havde også flere pladser på landet, mest i Vejerslev, inden han kom til at arbejde på Hammel møbelfabrik i Svenstrup. Han er gift med Helga og bor i Søften. De har 2 døtre.

Linda (født 18/8 1950 på Søbygårds mark) Hun syede i nogle år på systue i Fårvang, medens hun boede hjemme. Hun flyttede sammen med Anders (murer), og de bosatte sig i Virklund. De blev nylig viet 1995 i Virklund kirke, efter at havde levet sammen i 25 år, altså på deres ”sølvbryllupsdag”. De har en pige og en dreng, (Han er uddannet ingeniør).niels-moster-mor3 (1)

Foto: Hans Henrik Jensen. – Det sidste billede, af de 3 søskende er fotograferet sam- men. Top agnetheBilledet er taget i mors have i forbindelse med mors 75-års fødselsdag. Fra venstre: Morbror Niels, Moster Anna og mor. Mor døde året efter i juni måned, efter et par døgns indlæggelse på Kjellerup Sygehus, vel nærmest efter en blodprop i hjertet. Morbror Niels døde ved juletid året før, medens han sad og ventede på et tjek for hjertet på Silkeborg sygehus, Her  faldt han pludselig død om efter en blodprop.

Niels Kjeldsen

IMG_4931En dejlig søskendeflok på 3, er ikke mere. Jeg vil altid huske min mors søskende og familie, som imøde- kommende og retskafne mennesker. Vi har gode minder om besøg hos dem, også når de var på besøg i mit barndomshjem.

Mine fætre og kusiner på mors side, har vi haft rigtig meget med at gøre i barndommen. Jeg (Knud) tjente sammen med fætter Hans Kurt på Astrupgaard fra 1. april 1958 til 1. november 1959. Senere i livet, her vi mødtes mere spontant. Vi legede godt sammen og har sidenhen forsøgt at holde forbindelsen til dem og deres familie, vedlige. Vi har et par gange holdt fætter/kusine træf. Første gang hos Hans til Regatta den 14. august 2008 i Hattenæs og hos Karin i Ans den 4. august 2010. Dog uden morbror Niels’s børn, hvorfor – et godt ?


Sjov Morbe’ i Ulstrup – gift med min mors moster Kirsten Marie

14691964_10211005956810959_1438527719088708685_o (2)Min mor’s moster Kirsten Marie var gift med Niels Nielsen (Kjeldsen) fra Langå mark.

K. M og min mormor havde også en søster der hed Anne Marie (Magda’s mor i Randers)

De boede ved siden af den nedlagte kartoffelmelsfabrik på Vestergade i Ulstrup.14715053_10211005756445950_2708067148694551174_o-COLLAGE1 Han var i nogle år repræsentant (rejsende) for maskinfabrikken “”Uller” i Ulstrup, men sluttede sit arbejdsliv af med, at være bogholder på “FERM” i Ulstrup. Vi kaldte ham “Sjov morbe’, fordi han var en sjov og jovial type. Se kirkebogen HER

Opdateret senest 01 – 02 – 2019 – KKJ                                           Gå til toppen

Om kanne4world

Jeg har nået en alder, hvor man har tid til at skue tilbage i tiden! Jeg vil på flere niveauer nedfælde mine erindringer, blandet med gamle fotos. Det er først og fremmest mine egne oplevelser, suppleret med og understøttet af div. kilder for at danne en bedre helhed. Jeg vil gerne dele med andre mennesker. Hvis nogen har supplerende oplysninger, eller rettelser modtages de gerne. Jeg prøver at overholde offentliggørelsesloven så godt som muligt. Tak at du kiggede med.
Galleri | Dette indlæg blev udgivet i Gerning sogn, Livet, Min familie, STARTSIDE og tagget . Bogmærk permalinket.

6 svar til MIN MORMORS SLÆGT

  1. Pingback: MIKKEL NIELSEN II | Kanne`s hjemmeside

  2. Pingback: EJENDOMME GERNING SOGN | Kanne`s hjemmeside

  3. Pingback: KANNE’S HJEMMESIDE. | Kanne`s hjemmeside

  4. Pingback: MIN HJEMMESIDE | Knud Kanne`s hjemmeside

  5. Pingback: EJENDOMME GERNING SOGN | Knud Kanne`s hjemmeside

  6. Pingback: MIN FARFARS SLÆGT | Knud Kanne`s hjemmeside

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.