UDKLIP FRA AIDT SOGN


Udklip 6Dobbeltklik på billederne – det øger læsbarheden.      Se udklip fra mit Webalbum

udklip-1856-89-2Kortet herover er fra 1854
Udklip aidt gl kort

På kortet herunder er indtegnet, hvad der var af forretninger og erhverv i Aidt by i 1958Udklip aidt 1Udklip 00

“Egelund” (1) – gården der oprindelig har ligget der hvor lægebolig og klinik senere fik til huse. For mere end 100 år siden blev udflyttet til den, på kortet, værende placering:

Udklip egelundHerover et lille videoindslag fra “Egelund” i Aidt, som jeg var nabo til i 1958/59 og i mange år efter den tid, da vi boede på og ejede på “Astrupgaard”. Hermed husker jo både Søren Leth, datteren Olga og hendes mand Jens Vagn Laursen. I dag eksisterer bygningerne  ikke længere, idet gården blev solgt til en datter fra Tvilum Møbelfabrik og hendes mand Bo og blev total nedbrudt. På dette tidspunkt var bygningerne også forældede og nedslidte!


Herunder luftfoto over Astrupgårdene i 1954 /2014

Udklip 11qUdklip 1dgEjere af gårdene igennem tiden på Astrupvej.
Slægtsgården – “Astrupgaard” – Følgende har ejet gården siden 1805:2010-08-17-astrupgaard-beskc3a5ret

Maren & Mikkel Pedersen 1805 – 1833 ¤ Sidsel Jensen Leth fra Aidt) & Niels Mikkelsen 1833 – 1869 – Kirsten & Mikkel Nielsen 1869 – 1905 ¤ Mariane & Anders Andersen, (fra Truust) 1905 – 1942 ¤ Gudrun & Magnus Andersen 1942 – 1970 ¤ Marianna & Knud Kanne Jensen 1970 – 2013 (solgte jord fra til Henrik Ravn i 2004 & bygningerne + 11 ha til Britta Thor Ravn 1. april 2014).

“Astrup Nedergård” – Følgende har ejet gården siden 1870:Udklip an

Mogens Pedersen 1870 – 1895 ¤ Thomas Pedersen 1895 – 1927 ¤ Aksel Thorborg 1927 – 1930 ¤ Kristian Hvam 1930 – 1942 ¤ Anna & Christian Andersen 1942 – 1972 ¤ Ester & Anders Andersen 1972 – nu.

Herunder gamle motiver fra “Grøndalslund”: 
Grøndalslund, AstrupCollage Jens Strunge

“Grøndalslund” –  Følgende har ejet gården siden 1880:
Peder Sørensen 1880 – 85 ¤ Jacob Mathiasen 1885 – 1900 ¤ Jens Strunge 1900 – 1916 ¤ 
Marius Thomsen 1916 – 1924 ¤ Pilgaard 1924 – 1929 ¤ Aage Eriksen 1929 – 1942 ¤ Niels Sørensen 1942 – 43 ¤ Erhardt Sørensen 1942 – 1945 ¤ Ejner Bach 1945 – 1960 ¤ Vagn Buhl 1960 – 1982 ¤ Preben Nygaard Christensen 1982 – 1987 ¤ Mona & Preben Holm 1987 – 2000 ¤   (Henrik Ravn købte gården og solgte bygningerne fra) til Carina & Thomas Østergaard i 2000 – ???? ¤ Thomas byggede nyt stuehus, men solgte bygningerne + lidt jord til Louise – Louise bor der endnu (2015).

“Astrup Overgaard”

Udklip 1 a

“Astrup Overgaard” – følgende har ejet gården siden 1870:
Andreas Jensen 1870 – 1892 ¤ Laurs Laursen (sognefoged) 1892 – 1917 ¤ Jens Peder Pedersen 1917 – 1917 ¤ Anthon Andersen 1917 – 1920 ¤ Just Justesen (hans kone blev dræbt ved lynnedslag) 1920 – 1020 ¤ Michael Johannesen 1920 – 1960 ¤ Charles Larsen 1960 – 18. maj 1961 ¤ Viggo Madsen 1961 – 11/12-1964 ¤ Rasmus Pedersen 1964 – 2003 (købte hus i Thorsø) – solgte jord til Schneider Sørensen og bygninger til Anders Andersen, som senere solgte bygningerne til sønnen, Christian. Han har siden bygget nyt stuehus. 
Læs PDF-dok fra En artikel fra 1961 Astrup Overgaard, om en af ejerne af gården Charles Larsen. 


Dyrlæge Jørgen Rasmussen, Astrupvej 2, Aidt: 

Se billeder og video fra et af dyrlægens besøg på Astrupgaard – HER
Jørgen var en helt speciel mand. Han havde sine egne ideer om tingene. Ud over sin dyrlægegerning, gjorde han mange nyttige opfindelser i relation til sin gerning som omegnens dyrlæge og med tanker på sine klienter, landmændene og deres dyr. Jørgen var gift med Inger Lise, som jeg i mange år havde fornøjelse af, at sidde i Aidt menighedsråd sammen med. Hun var en klog og vidende kvinde, der var god at kende.
Herunder en avisartikel om en af Jørgens opfindelser “Badekarret”, der reddede mange køers liv efter en mælkefeber. Desværre var det ikke nogen økonomisk gevinst for ham selv, han kreerede flere opfindelser. Mange af dem stod han og “modelerede” og fik ideerne til nede i sin kælder under beboelsen. Til sidst købte den den gamle lægeklinik og brugte det til sine “Hobbies”

Pe’ Snedker (Alias: Peder Kristensen)

Smedien i Aidt 

image0-20
Billedet herover er taget af forskolelærerinde frk. Pedersen, Aidt. Billedet stammer fra foråret 1964. Magnus og jeg er hos smeden for at hente en ny “Nordsten” såmaskine, i anledning af anskaffelsen af denne nye David Brown 880 traktor – Magnus bag traktoren. Som det ses, var det lidt af et tilløbsstykke for byens borgere. Huset længere bagude, er snedkermester Jacob Pedersens værksted.

Selli’ ager i Aidt

De første bygninger på jordparcellerne på “Selli ager” rejser sig efteråret 2005

“Højlundgaard”

Gård nr. 5 – “Højlundgaard” har tidligere ligget ved bygaden. Da jeg (Knud) kom til Astrupgaard at tjene i 1958, hed ejeren Sven Nielsen, hans kone Karen Degnbol (so kom fra Vestjylland) og sønnen Bo Degnbol, som var enebarn. Gårdens tidligere ejer var den kendte Aidt-bonde Marius Schøler, gift med sin Marie. (Parret var barnløse og givere af den store kirkeklokke i Aidt kirke, da det nuværnde kirketårn blev rejst i 1942). En overgang var Reiner Christensen, senere Bøgeskov, bestyrer på Højlundgaard i en periode, inden Svend og Karen flyttede ind på gården. Send var oprindelig uddannet journalist ved Fåborg Tidende, inden han slog sig ned i Aidt som gårdejer. Sønnen Bo tog over efter hans mor, da Svend døde først i 80’erne. (Bo var uddannet agronom og blev ved med det arbejde, gennem årene. Sam- tidig havde han gennem årene, flere bestyrere ansat til at drive gårdene (der var tilkøbt en gård i Borridsø). På et tidspunkt fraflyttede Bo & Michele (fransk) gården og flyttede til Nordfyn. 

“Drøsbro” A/M som det tog sig ud ved 80 års jubilæet

Unavngivet 14
Unavngivet 16

Efter Drøsbro A/M’s ombygning og modernisering i 1960, var der åbent hus på mejeriet i forbindelse med 80 års jubilæet i 1962 Sall A/M var på dette tidspunkt blevet lagt under Drøsbro.
AR-160529485Mejeribestyrer Bent Justesen, der lavede store forandringer i 1960, efter at han blev ansat som mejeribestyrer i 1959. Han kom fra en bestyrerpost på Alken A/M ved Skanderborg. Her et billede af ham 55 år senere i 2015. Han bor i dag i Tjørring ved Herning. Han rejste fra Drøsbro til Snejbjerg og var i mange år drivkraften i Snejbjerg A/M, som han udviklede til et stort ostemejeri og indtil det blev nedlagt og Bent Justesen gik på pension. Han var gift med Aase der stammede fra Lading. Bent stammede fra Vejlekanten. De har børnene: Niels Jacob, Lisbet, Mogens & Thomas. Mogens har været handicappet (spastiker) og har boet i et bofællesskab i Tjørring ved Herning (Læs Bent 2016).
UdklipAase og Bent var med til Mariannas og mit bryllup den 12. marts 1966 – som de få undtagelser der ikke var af familien. + Louise og Martin Hansen, Fredericia og datteren Anna Lise. Billedet herunder af familien Justesen er fra midt i 60’erne. F.v. børnene: Lisbet, Mogens og Jacob.

Top (1)Drøsbro A/M fik ny bestyrer i 1966 da Bent Justesen rejste til Snejbjerg og ansat blev Kamma & Aage Lisberg Jensen, som kom fra et lille A/M mejeri “Helgenæs” ved Knebel på Djursland. Drøsbro sælges til mejeriselskabet “Danmark” (MD), som flytter osteproduktion til “Vellev A/M” i 1987, og fortsatte under “Arla’s” ejerskab og Aage Lisberg Jensen ledelse som mejeribestyrer i Vellev. Derefter bruges Drøsbro kun til pakkeri og lager, indtil det i 2004 bliver solgt til Staunsbæk familien. Den gamle Staunsbæk drev i mange år bare “Ulstrupbro” Mejeri, og købte brugte tankvogne og mejerimaskiner. (Den var med til, ved sparsommelighed at sætte rigtig gang i firmaet, inden de  begyndte at ekspandere og købte mejeriet i Mammen til. Det blev omdøbt til “Mammen Ost A/S” med hovedsæde i Mammen og Ulstrup blev lukket og brudt ned.  
Sønnerne Niels Henning & Lars tog over og de udvidede med “Skytsbjerg” ved Røgen og Katrineholm ved Støvring, som producerede Skimmeloste. Skimmelosteproduktionen blev gradvis flyttet til Drøsbro efterhånden som anlæget blev klar til produktion.
Den 1. august 2006 flyttet lederen af “Kathrineholm”, med en stab på 10 mand til Drøsbro for at fortsætte produktionen der og det fraflyttede mejeri blev lukket ned og solgt.   
Både anlæggene på Drøsbro og hovedsædet i Mammen, har været inde i en voldsom ekspension de senere år. Det har siden udviklet sig til at være det største privatejede mejeri i DK. SE Mejeridriftens udvikling HER Se Pdf – dok. HER.
UdklipnnUdklip mm

Mammen Ost A/S tager over:

Mejeret overtages af Mammen Ost og i 2006 indviedes det ved mellemkomst af daværende landbrugsminister Hans Christian Schmidt. 

Udklip larsSe her et Album med andre billeder fra Aidt Sogn Læs her forskellige artikler vedrørende Drøsbro Mejeri

I artiklen t.h her, nævner Lars min henvendelse til ham i forbindelse med byggeriet, angående det æstetiske i det nye byggeri og restaureringen af det oprindelige mejeri-anlæg. Det påskønnede han ved at sende mig en personlig invitation til officielle ind-vielsen af mejeriet, den 14. dec. 2006. Se linkene herover! Se billeder fra indvielsen

Mejeriet & Katvad Mølle ligger godt nok i Vejerslev sogn.
Katvad Mølle blev nedlagt som mølle engang i 90’erne.

På billedet herunder er det fra venstre forhv. mejeribestyrer Aage Lisberg Jensen, som bor i Ulstrup og den nye leder af Drøsbroafdelingen, Steen Poulsen som bor ved mejeriet.

UdklipTop 1 (2)

Så nåede jeg at komme i – læs her:  Aidt Kirke

En urigtig historie i Ekstra Bladet   
Gravrøver

Gravrøvere

En af landets ældste har boet i Aidt sogn

image0

Se billeder om Aage

Opdateret senest: 31 – 12 – 2017                                                                      Gå til toppen

Om kanne4world

Jeg har nået en alder, hvor man har tid til at skue tilbage i tiden! Jeg vil på flere niveauer nedfælde mine erindringer, blandet med gamle fotos. Det er først og fremmest mine egne oplevelser, suppleret med og understøttet af div. kilder for at danne en bedre helhed. Jeg vil gerne dele med andre mennesker. Hvis nogen har supplerende oplysninger, eller rettelser modtages de gerne. Jeg prøver at overholde offentliggørelsesloven så godt som muligt. Tak at du kiggede med.
Galleri | Dette indlæg blev udgivet i Aidt Sogn, Astrupgård, Årstiderne, Hobbyer, Livet, STARTSIDE og tagget . Bogmærk permalinket.

4 svar til UDKLIP FRA AIDT SOGN

 1. Pingback: NIELS JUELS NOTATER | Kanne`s hjemmeside

 2. Pingback: LINK TIL AIDT SOGN | Kanne`s hjemmeside

 3. Bodil Hallkjær Rasmussen( født Horn) siger:

  Det er fint Knud.
  Et fint billede fra købmandens trappe( 1957) hvor vi skal på påsketur til Pøt Mølle med kaffe og kage .
  Vi blev stablet ind bag i lastbilen.
  K. H: Bodil.
  En flittig læser af dine erindringer og historier m.m.

  Like

 4. Pingback: MIN HJEMMESIDE | Knud Kanne`s hjemmeside

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.