LANDBRUGSSKOLEOPHOLD


 Vi var samlet en god flok (37) til 50 års – jubilæet i 2015 på Bygholm.IMG_6506

Forord –  Dygtiggørelse inden for landbruget. Det var for mig nærmest en selvfølge. Har man sagt A, må man vel også sige B. Jeg havde valgt livsbane. Ikke af pligt, men dog i en vis grad, af forventning fra mine omgivelser. Jeg havde allerede ved afgang fra folkeskolen, set det for mig. På dette tidspunkt lå det ikke i luften, hvor jeg skulle udøve min mand- domsgerning.
Jeg indledte mit første tjenesteforhold hos mine forældre i Tind. Det strakte sig fra konfirmationen den 8. april 1956 til jeg rejste på ungdomsskoleophold i Vivild, vinteren 1957/58. I Vivild startede jeg den 1. november 1957 og afsluttede 31. marts 1958. Efter skoleopholdet i Vivild, havde jeg ladet mig fæste til forkarl på “Astrupgaard”, (hvor jeg 7 år senere blev gift med den yngste datter, Marianna.) Dette fæste- mål varede frem til den 31. oktober 1959. (læs om mit livsforløb HER). Igen kom jeg hjem på “Toftegaard”. Jeg tjente hjemme i perioden indtil min indkaldelse til militæret den 2. maj 1961. Efter endt militærtjeneste der sluttede den 30. august 1962, (efter 16 måneders tjeneste i Fredericia), lå det ligesom i luften, at jeg igen tog et nap med hjemme på “Toftegaard” i Tind for 3. gang. Det varede så frem til 3. november 1964, hvor jeg startede på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens, med Sara & Jeppe Kristensen på “roret”.

Mit valg af landbrugsskole….. 

Grunden til, at jeg/vi valgte Bygholm var måske lidt af en tilfældighed. Måske var det allerede i soldatertiden valget blev truffet. Jeg havde på daværende tidspunkt mødt Karl Gunner Mortensen fra “Nørreriis” Norring ved Hinnerup. (Forøvrigt, er han morbror til Karin Mortensen, målkvinden på landsholdet). Vi kiggede efter en skole med gode tilbud og et rimeligt elevgrundlag, som jo ville borge for en alsidig undervisning og udbud. I hvert fald holdt vi forbindelsen vedlige fra de 16 måneder ved “mili”. K.G. tjente bl.a. på Odderegnen efterfølgende og jeg besøgte ham et par gange dernede og siden i hans hjem. Vi indsendte samtidig en ansøgning om optagelse på B.L. og blev optaget på et 9 måneders skoleophold.Skolen havde et godt ry. Det var en forholdsvis ny skole. Oprettet i 1956 af en kreds af landmænd og landboorganisationer på Horsens egnen. Som forstander var ansat Jeppe Kristensen og hans kone, Sara. Forstanderparret virkede også som sådan, under vort ophold og det var et respekteret og afholdt  forstanderpar. De havde begge stor autoritet.

Ankomst til skolen:
Dagen oprandt. Mine kommende svigerforældre Gudrun & Magnus Andersen, havde lovet at køre mig derned. Jeg havde jo ikke selv bil og mine forældre heller ikke. Inden vi kørte ud på skolen, var vi på besøg hos Magnus’s kusine Ellen, som boede på en gård i Ølsted syd for Horsens. Her drak vi kaffe inden vi kørte til Bygholm hvor jeg blev anvist et værelse på 1. sal i fløjen bag indgangshall’en. På forhånd havde Karl Gunner og jeg sikret os et fælles værelse. Der var kun få enkeltværelser på skolen dengang. Ud over K.G. var der ikke nogen jeg kendte på forhånd. Det viste sig så senere, at vi havde den “ære” at være elev sammen med hans højhed, prins Ingolf. Hvor stor den ære så var kan jo diskuteres. Alle er vi jo ligeværdige på sådan en skole.

Den første dag i “arbejdstøjet” blev vi inddelt i otte hold. A1 – A2 – B1 – B2 osv…. Jeg havde den ære at komme på hold A1 og K.G. på A2. I visse fag var hold 1 & 2 slået sammen og i auditoriet var vi ofte samlet alle eleverne til foredrag og fælles undervisning.
Der var jo valgfrihed med bl.a. gymnastik og andre fag, som f.eks. engelsk. Det viste sig, at K.G. og jeg var gode “sparringsparter” med lektierne. Vi hjalp hinanden på fineste vis.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
NB: – TV2 ØST interviewer formand for regionsrådet i Region Sjælland, Kristian Ebbensgaard (V), om den hårde kritik af regionsrådets sygehusplan, som eksperter i dag kom frem med.  I 2009 blev han Ridder af 1. grad af Dannebrog.

Kristian var nok den skrappeste elev på Bygholm Landbrugsskole.  Diverse link, viser hvad han har drevet det til inden han gik af som regionsrådsformand for Region Sjælland ved valget 2011. Hermed er et langt aktivt politisk liv sat på hylden.

Ifølge Wikipedia; – Næstformand for Danske Regioner, Regionsrådsformand m. m. 
Kristian Ebbensgaard har en mangeårig baggrund i dansk politik. Som Regions- rådsformand i Region Sjælland, har han været engageret i bestyrelsen, forretnings- udvalget, udvalg for løn- og personalepolitik og psykiatriudvalget, hvor han de to sidst- nævnte steder har virket som formand. 
Derudover har Kristian Ebbensgaard en baggrund som Amtsborgmester i Roskilde Amt (1994-2006), medlem af Roskilde Amtsråd (1982-2006) og medlem af Køge Byråd (1974-1994).
Af uddannelse er han merkonom i revision fra 1972 og har i perioden 1967-1994 været revisor- og regnskabskonsulent i TKOL.

Kristian har jeg fulgt fra første færd. Han kom efter et kort ophold i England til Tureby-Køge Landboforening. Uddannede sig som regnskabsassistent. Blev gift med Bente (Sygeplejerske) de fik døtrene Anne & Marie. Jeg har i snart 50 år været på julehilsen med Kristian. I 2015 kan vi sammen fejre 50-års jubilæum på Bygholm. Det glæder jeg mig til. Kristian har trods sit arbejde i Roskilde bevaret adressen: Ærøvej 21
________________________________________________________
Kristian fulgte i sin far Aage Ebbensgaards  fodspor:

AAGE EBBENSGAARD amtsborgmester, R.; f. 17/5 1910 i Ulfborg; søn af gårdejer Jens Ebbensgaard (død 1963) og hustru Marie f. Jensen; gift 27/3 1934 m. Margrethe E., f. 5/5 1910 i Madum, datter af gårdejer Christian Poulsen og hustru Maren f. Christensen.
Uddannet ved landbruget og på højskoler; gårdejer i Staby, fra 1934. Medl. af og formand for Staby sogneråd fra 1943; medl. af Ringkøbing amtsråd fra 1950; amtsrevisor 1956; amtsborgmester 1970., frem til 31. dec. 1981
______________________________________________________________

Top (1)

Nedenstående artikel fandt jeg i Roskilde Avis under et besøg hos Mariannas søster Hanna Wæhrens omkring 1. maj. Den måtte jeg absolut “låne” af hende!  

image0

bygholm-5-001 dPrins Ingolf var også elev på Bygholm i 1964/65. Her er en artikel om Ingolf i anledning af hans 75-års fødselsdag den 17. februar 2015:
Top-002
bygholm-5-001- 1

Arne har været folkeskolelærer  ved Bjerringbro skolevæsen indtil sin pensionsalder. Arne var elev på Bygholm Landbrugsskole 1964/65 sammen med mig. Han ændrede beslutning om sit livsværk efter skoletiden. Han fik en ekstra gevinst med fra skolen i Horsens, nemlig køkkenpigen Norma. Hende har han siden stiftet familie med. Som beskrevet under billedet, har Arne være meget involveret i Projekt “Kjællinghøl”.  Her en lille episode fra Egeskovskolen:
Elever i 7. klasse er ikke meget for at rose – og da slet ikke lærerene fra skolen. Så meget desto større var overraskelsen for lederen af Gudenåprojektet og lærer på Egeskovskolen, Arne Bank Jørgensen, da en knægt i konfirmationsalderen en dag spurgte ham: »Har du været med til at lave dem her?«. Eleven pegede på shelterne, der var noget af det første, der blev bygget på en bar mark ved Kællinghøl, hvor der i dag ligger værksteder, bålsted, bageovne og ikke mindst det store langhus. Arne Bank Jørgensen gav den skeptiske gut et nik, hvilket udløste kommentaren: »Det kan du s’gu godt være stolt af!«.
Arne Bank Jørgensen ler, da han fortæller historien mandag formiddag i huset Bøgely, som er en del af Gudenåprojektet. Et projekt, som han har været med i helt fra begyndelsen. Den 1. maj går den 66-årige folkeskolelærer og naturvejleder på pension, og så overtager Naturskolen ved Hald ledelsen af Kællinghøl, Bøgely og Jægerhytten, der ligger i skoven mellem Bjerringbro og Ulstrup.

bygholm-5-001 2

Bygholm K.G. + KnudKarl Gunner Mortensen var min værelseskammerat. Vi havde det rigtig godt sammen – vi hjalp hinanden med lektier mm. Vi lavede begge to gymnastik også på hold om aftenen hvor vi trænede til opvisninger i bl.a. i Bjerre-hallen & på Vestbirk Højskole. K.G. var en af de få der havde bil på daværende tidspunkt. Han havde en WV Boble. Den lånte jeg engang imellem, hvis jeg skulle til Horsens efter et eller andet.
Efter vort skoleopholdet, rejste K.G. & en ved navn Jens Kemp til Australien. Efter et års tid vendte K.G. hjem igen. Meningen var, at han skulle hjælpe til hjemme på gården i “Østerriis” ved Foldby (sit fødehjem). Af en eller anden grund, rejste KG igen til Australien. Desværre har jeg ikke siden haft kontakt til ham. Har ad omveje hørt, at han bl. a. arbejdede på slagteri og muligvis selv prøvede at starte noget op. En anden landbrugsskolekammerat, Jens Kemp fulgtes med KG , “down under”. JK døde derude i en ret ung alder. Stamfader til den jydske hest. Skulpturen Hingsten Aldrup Munkedal er placeret foran Bygholm Landbrugsskole Hattingvej 49. Den er skabt af K. Hansens-Reistrup og er en gave skænket 1957 af Overretssagfører Danjelsen og hustrus legat til forskønnelse af Horsens by og særligt dens omgivelser.
Inskriptionen lyder: KHR, 1912, Lauritz Rasmussens Bronzestøberi.

Her nogle elever fra mit hold på og ved skulpturen af hingsten “Aldrup Munkedal”. Bag hingsten står Ib Hagsten, Fra Staby (søn af forstanderen på “Staby Ungdomsskole”). Hingsten (in live) stammer fra “Aldrupgaard” ved Ulstrup.

Lærerstaben:
Forstanderparret: Sara & Jeppe Kristensen
Kvægavlslærer: Niels Gert Nielsen
Svineavlslærer: Jørn Tellerup
Markafgrøder: Kristian Korsholm

Gødningslærer: Arne Frederiksen
Planteavl: Thorkild Eskholm
Jordbundslærer: Jens Laursen
Maskinlærer: K. Møller Nielsen

Den første tid på skolen:

Vi faldt forholdsvis hurtig til på skolebænkene. Dog skulle vi vænne os til at være stille-siddende i længere tid af gangen. De allerfleste af os kom fra at være virksomme og fysisk hårdtarbejdende tjenestekarle på landet. Det er sikkert overgået de fleste, at hovedet nik-kede lidt den første tid af opholdet.

Et veldrevet landbrug hørte til skolen. På dette tidspunkt, var der både kreatur og svine-besætning. Landbruget blev ledet af en bestyrer og et passende folkhold. Vi kunne til enhver tid gå over og  kigge på og tage ved lære på bedriften.desktop11

Billeder fra skolen

opdateret-for-nylig70
Manden t.v. i den mørke bispekåbe er undertegnede. Den kvindelige dilletanter er datteren fra “Stougaard” i Tørring, som havde været elev på skolet tidligere år. Vi øvede en del gange før pre-mieren til fastelavnsfesten. Vi havde det vældig festligt under øvningerne. Der var altid kaffe og snak bagefter.

En lille sjov episode
Vi skulle møde den 3. november. Jeg har mine formodninger om, hvorfor der er angivet besøg af Arveprins Knud den 2. november, i uddraget herunder. Det forholdt sig således, at Arveprins Knuds søn, Prins Ingolf var optaget på elevholdet. Ingolf havde dog haft et ophold tidl. på en landbrugsskole, nemlig på Korinth. Jeg kunne fortælle mange sjove sentenser med Ingolf som hovedperson. Bare lige en enkelt.
Vi  skulle samles i auditoriet lige efter middagspausen. Ingolf var en af de første der var mødt op. Jeg var også en af de første. Ingolf sad og fortalte en eller anden historie, vi lyttede naturligvis! Jeg havde bemærket at Forstanderen, Jeppe K. kom oppe bagfra. Da han nåede Ingolf, som sad yderst mod gangen, satte han lige begge hænder for øjnene af prinsen. Festlig og farverig som han kunne være, Ingolf, slog han bagud med hænderne for at få hænderne fra ansigtet. I det samme råbte han ” Hold så op for h……”. Aldrig har jeg set nogen blive så kokrød i hovedet som Ingolf. Han blev så flov, da han opdagede hvem det var – troede jo det var en af de andre elever. Jeppe smilede bare overbærende og fortsatte.

Uddrag af skolens dagbog  1964/65:

desktop9-1
 

desktop10-2

DRIFTLEDERKURSUS:

Jeg var blandt de elever der tog et 9 måneders ophold med udvidet driftlederkursus – fra november 1964 til august 1965.
Indbefatter i det forlængede ophold var også kurset til svine og kokon-troleksamen.
Her beskrivelse af et af de driftoverslag jeg var stillet overfor, nemlig:
1. Astrupgaards landbrug
2. Bygholm Landbrugsskoles landbrug.
3. Bjarne Bording Jørgensen landbrug i Træden v. Brædstrup.
4. Sejer Brochs landbrug ved Ringgive.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

40 – års Jubilæum – 4. juni 2005

INDBYDELSE

Bygholm Landbrugsskoles Elevforening – Hattingvej 49, 8700 Horsens
Tlf.: Skolen 75621799

Bygholm Landbrugsskole, april 2005

Kære jubilar
Som nævnt i årsskriftet er der jubilarsammenkomst for 10 års 25 års- og 40 års jubilarer her på skolen lørdag d. 4. juni 2005.
Hermed vil vi gerne indbyde dig og din ledsager til denne sammenkomst!

Programmet er:
Kl. 14.00      Ankomst

– 14.30        Kaffe, hvor de tre årgange er hver for sig.
Under kaffen: “Nyt siden sidst” og “lidt spredt husker I fra jeres årgang” ved en her fra       skolen.
Herefter skal/bør hver enkelt deltager kort præsentere sig selv.
Efter kaffen er der fotografering af holdet, og ellers frit samvær med mulighed for at se skole og landbrug.

Kl. 1800        Fælles festmiddag
Festtale v. Forstander Gitte Grønbæk.
Ordet er frit.
Efter middagen er der underholdning v. stand-up komiker Bob Andersen.
Derefter spilles der op til dans

Ved midnatstid:   Natmad   Pris pr. deltager:
Eftermiddagskaffe:             40 kr
Festaften:                           150 kr. incl. et glas vine
Drikkevarer derudover kan købes………

Tilmelding:   Senest fredag d. 27. maj 2005        mailto:info@bygholm.dk
– eller via skolens hjemmeside:  www.bygholm.dk
Hvis I har lyst til at overnatte på skolen, er der mulighed for dette.

Prisen er 100 kr. pr. person inkl. morgenmad (- opredning, så husk sengetøj!)
Vi vil jo meget gerne have så mange jubilarer med til festen som muligt, uanset om man er medlem af elevforeningen eller ej. Men vi har jo kun adresser på medlemmer af elevfor-eningen. Derfor vedlægger vi elevfortegnelsen for din årgang, hvor vi har sat kryds ved dem der har fået denne indbydelse tilsendt.

Hvis du kender adressen på nogle af dem der ikke er medlem (og dermed ikke får indby-delsen tilsendt), så prøv at få vedkommende med til festen alligevel! Du kan også sende navn og adresse på jubilarer til os, så vi kan sende en indbydelse til vedkommende.
Jo flere der kommer fra din årgang jo sjovere og festligere er det – så derfor: Hjælp os med at få fat i så mange som muligt!!!

Vel mødt på Bygholm Landbrugsskole d. 4. juni!

Jens Peter Ravn                  Gifte Grønbæk
Elevforeningen                   Bygholm Landbrugsskole

På hovedtrappen står bl.a. Palle. Arne Lykke & Knud Kirketerp.

Fortsat herunder Kristian Ebbensgaard:Mit indlæg til 40-års jubilæet, blev ved en misforståelse ikke optaget i elevskriftet. Her det indsendte indlæg:

Til elevforeningen v/ Gitte Skovgaard.

Tak for opfordringen til at være med til at bidrage med et indlæg til det kommende 40-års jubilæum og det vil jeg hermed gøre.
Med venlig hilsen – Knud Kanne Jensen

Efter Bygholm, flyttede jeg ind på mine kommende svigerforældres gård, ”Astrupgaard”, som stadig er min kones og mit hjem. Efter giftermålet i 1966 med Marianna, flyttede vi ind på en mindre ejendom, som var købt til gården. Her boede vi, indtil vi overtog gården pr. 1. aug. 1970.
Inden da, havde vi fået det 1. barn, Søren, i 1968 og siden fulgte Birgitte i 1971 & Mogens i 1975.
Gården havde et tilliggende på 75 tdl. – en S.D.M. besætning på 30 køer + opdræt og nogle fedesvin. I 1976 droppede vi svinene og koncentrerede os om at producere mælk og kød. Gradvis øgede vi besætningen til 55 års køer og mere jord blev forpagtet. Vi havde den glæde, at vi begge interesserede os for produktionen og sammen med Marianna’s far, havde vi nogle travle år, og børnene voksede op uden pasning uden for hjemmet.
Samtidig med pasningen af dyr og mark, udbyggede vi ved egen arbejdskraft produktions- bygningerne. (Vi har aldrig haft håndværkere på gården, udover elinstallatør) I 1977 fik vi vandingsmaskine, belært af de tørre år 75/76.
I 1992 (på min 50-års fødselsdag) ophørte vi med mælkeproduktionen og mælkekvoten blev solgt. Vi fortsatte med en mindre Limousine ammekobesætning, Samtidig blev der indrettet til slagtesvin i de bestående bygninger. Fravalget af malkekøerne, udløstes af, at ingen af børnene havde interesse i at fortsætte som landmænd. Samtidig blev det jo også en mere overkommelig hverdag. Min kone begyndte at arbejde uden for hjemmet for første gang.
Pr. 1. april 2004, gik jeg på del-efterløn, som 62-årig (400-timers reglen) og på nær 12 ha. blev, jorden solgt fra til en nabo og vi valgte at blive boende på stedet, som i 2005 har været i slægtens eje i 200 år. En lang epoke er slut – tiderne ændrer sig drastisk i disse år og vi har valgt at ”stå af” ræset.
Gennem årene har jeg haft bestyrelsesposter i bl.a. Mejeri, D.L.G. og menighedsråd, det har været givende og vil blive savnet. Min kone sad i nogle år i kommunalbestyrelse og skoleråd.

Alt i alt har vi haft nogle travle og begivenhedsrige år, som nu forhåbentlig afløses af andre interesser, bl.a. fællesskabet i vores lokale ”seniorklub” – udenlandsrejser – tid til fam. og venner og mit muligvis fortsatte engagement i det lokale Aidt menighedsråd. * Efter valget i november, er jeg stadig formand!
Vi har 3 børn. Søren (ingeniør), gift med Cristina, bor i Kokkedal (Sjælland), har 1 datter – * Birgitte (pædagog) gift med Jan, bor v. Randers, har 3 drenge – Mogens (ansat på Grundfos), gift med Merethe og bor i Gerning (v. Bjerringbro) * venter barn til sept. som nævnt, har de foreløbig, ”beriget” os med disse 4 herlige børnebørn, som vi nyder, når de kommer på besøg eller vi besøger dem.
Gennem årene, har jeg hilst på eller været i forbindelse med flere af 64/65’erne og håber at møde endnu flere til jubilæet på Bygholm sommeren 2005.


Hej Kristian Korsholm!
Tilføjelse: Her får du den beskrivelse, som skulle have været med i Elevskriftet sidste efterår, men, som af uransagelige grunde ikke kom med. (Korsholm har givet mig en stor undskyldning). Det gir’ et lille indtryk af min kones og mit livsforløb siden Bygholm-tiden.
* Birgitte tog for resten hendes studentereksamen på KG i Ringkøbing 88 – 91.
På Krak har jeg fundet, hvor I nu bor i Ringkøbing – ja, det er jo tæt på fjorden! Som du sagde, Kristian, havde du altid ønsket dig et sommerhus – nu kan du (I) så springe det over, og nyde det her hele året, medens vi andre forbliver ”landkrabber”!
                                                                                                                    De bedste hilsner, Knud.

Mine billeder fra jubilæumsdagen  på Bygholm Landbrugsskole i 2005

Her står mine gamle kammersjukker foran Maskinhallen.

Desværre, fik jeg ikke et billede af Ingolf, Han kom nylig til sidst på eftermiddagen og jeg kørte hjem inden aftensmaden. Jeg nåede dog lige at hilse på ham. Desværre fik jeg ikke nogen kommentar med i elevskriftet til jubilæet. Jeg havde skrevet et indlæg, men af en eller anden årsag, kom det ikke frem til deadline for bladets udgivelse. Redaktøren af bladet beklagede det meget.

På billedet her to af de gamle drenge fra dengang. Kristian Kjærgaard t.h. som jeg siden dagen her har været på julekort med og mødt en enkelt gang til åbent hus på “Grundfos”. Han bor i Ringkøbing, men har en datter, Mette der bor på “Månen” ved Gullev. Ellers er der ikke andet end Kristian Ebbensgaard derudover jeg er på julekort med.
Her kan du læse det indlæg til elevskrift 2014 
Efter Bygholm Landbrugsskole , som jeg har indsendt til Bygholm Landbrugsskole i forbindelse med det forestående 50 års Jubilæums- sammenkomst for årgang 1964/65 – lørdag 13. juni 2015. Jeg har meldt min ankomst, hvis der ikke sker noget uforudventet. Ligeledes har der været holdt 40-års jubilæum i 2005 & 25-års jubilæum i 1990. Begge gange har jeg deltaget.

5o-års jubilæum på Bygholm den 13. juni 2015IMG_6506

Vi står her igen, på samme trappe som for 50 år siden: Se indbydelsen og deltagerlisten:
50-års jubilæum Bygholm Landbrugsskole 2015    32 var vi samlet på jubilæumsdagen.IMG_6499IMG_6500

Tak til Jer alle for en rigtig dejlig dag – det var virkelig gensynet værd! Desværre fik jeg ikke snakket med alle, men vi satser på at mødes igen efter både 5 og 10 år. Vi har lov at håbe! (Klik et par gange på billederne for at få et større format frem!) Se alle billeder HER

Den gamle slægtsgård “Astrupgaard” (1805 – 2014) som den så ud, da vi afhændede den:u54231

Jeg traf en af eleverne fra 64/65 – Gravers Christian Kjærgaard fra Ringkøbing (Emma og Christian har drevet i landbrug i Herborg til 2002, hvor de solgte gården og flyttede i til Ringkøbing, hvor de havde købt hus. Christian kørte i en årrække sæd ud til landmændene Midtjylland og Emma arbejdede i ved ældreplejen.
I 2015 købte de hus i Bjerringbro og flyttede hertil.  Datter Mette, som bor på Månen og står i forretning i Elsborgs Lædervarer på Storegade. De ville gerne tættere på en af deres døtre, det blev så Mette. Deres anden datter, Gunhild bor i Sønderborg.
img_5257Emma & Christian har vi meget fornøjelse af her i Bjerringbro. Vi har kørt flere ture sammen med, for at vise dem egnen. Dette billede er fra “Doktorparken” i Randers en juliaften 2016, med medbragt kaffe og brød. De er meget hjælpsomme og nærværende, hvis der er noget de kan hjælpe med – Tak for det!!!

Senest opdateret: 12 – 03 – 2018                                                                         GÅ TIL TOPPEN

Om kanne4world

Jeg har nået en alder, hvor man har tid til at skue tilbage i tiden! Jeg vil på flere niveauer nedfælde mine erindringer, blandet med gamle fotos. Det er først og fremmest mine egne oplevelser, suppleret med og understøttet af div. kilder for at danne en bedre helhed. Jeg vil gerne dele med andre mennesker. Hvis nogen har supplerende oplysninger, eller rettelser modtages de gerne. Jeg prøver at overholde offentliggørelsesloven så godt som muligt. Tak at du kiggede med.
Galleri | Dette indlæg blev udgivet i Astrupgård, Livet, STARTSIDE. Bogmærk permalinket.

3 svar til LANDBRUGSSKOLEOPHOLD

  1. Pingback: MIN SOLDATERTID | Kanne`s hjemmeside

  2. Pingback: KANNE’S HJEMMESIDE. | Kanne`s hjemmeside

  3. Pingback: MIN HJEMMESIDE | Knud Kanne`s hjemmeside

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.