BEBOERE GERNING/TIND II


HUSK: REGLER og love for denne side


Gerning kirke den 22. november 2009. LÆS HER om begravede og bisatte på kirkegården. Der er sået tvivl om at offentliggøre gravstedsbilleder på hjemmesider og i det off. rum. Det er lovligt iflg. kirkeministeriet. Læs på denne side
p11103301
FLAGET VAJER – DER VAR FESTDAG I KIRKEN. VORES 8. BARNEBARN, KAROLINE, BLEV HOLDT OVER DÅBEN. MARIANNA ER HER PÅ VEJ IND I KIRKEN.
I FORGRUNDEN SES MINE FORÆLDRE OG BEDSTEFORÆLDRES GRAVSTED – DEN MØRKE STEN STÅR PÅ MIN MORFORÆLDRES GRAV.

Her fortsætter beskrivelsen af husene i Gerning/Tindcollager6

Vestergårdsvej 8 Aftægtshus for mine forældre, som de købte i 1965 af arvingerne efter forhv. murer Kresten Peder (Laursen) Kristensen ( f.21/9-1875 d.31/12-1960) & hans kone Stine, (f. 8/1-1877 – d. 12/9-1966) Se folketælling 1921 HER.

                                     Herover – sådan har huset set ud da ejeren selv byggede det.
Stine & Kresten Peder Laursen Kristensen, havde 2 sønner (Svend der boede på Mågårdsvej 3) og Laurits boede i Gullev, begge var murere af profession. De havde også datteren Jensine. Jeg husker Stine & Kresten, som gamle og krumbøjede og forslidte mennesker. Jeg husker som dreng, når Kresten kom trækkende med sin cykel, med murerspanden på styret, når han skulle ud og lave småreparationer hos folk i byen. Jeg husker, at han reparerede vores grubekedel i Tind. Kresten var bror til Andreas Christensen i nr. 14 og til Jens snedkeren i nr.18. m.fl.           
Huset herover står uforandret, siden min mor døde i 1989

Min Mor & far (Marie og Søren Jensen), købte huset i 1965. De renoverede huset. Far (f. 30/10-1904 – d. 21/3-1976) og mor (f. 14/7-1912 – d. 17/6-1988) blev boende i huset til sin død. Huset blev solgt til Sinne & Magnus på Tind mark, men, i kort tid boede Lene & Christian Bomholt der, indtil de ”byttede” med de nuværende ejere,  Jensine (Sinne) Hørup Christensen & Magnus Christensen, (f. 16/12-1912 – d. 11/5-2004), der tidligere Stinnehavde drevet samme ejendom ude ved skoven og som Magnus overtog efter sin far, Andreas Christensen – (se nr. 14) Magnus havde mange søskende bl.a. Laurits i nr.12 og Søren Anker i nr.4 m.fl.-  Sinne er bror til Peder Hørup (gift med Inga fra nr. 1 og søster er

til Peder Smed’s kone Anna i Aidt.  Karen (f. 31/8-1941 d. i trafik-ulykke 25/12-2013)
se  her  beskrivelse af ulykken. Karen blev gift med en landmand fra Strib på Fyn og har 3 børn. (Karen & jeg gik i klasse sammen i Gerning skole).  Senere fik Sinne & Magnus, sammen 2 sønner, Ulrik (f.17/7-1945 – d. 22/6-2002) se nr. 11 og
Andreas ”Dejs” (f. 12/1-1947).  Andreas blev uddannet smedesvend hos smeden i Nøddelund. Han blev gift med en pige fra Bredholt og de er bosat i Ans, hvor han stadig (2015) driver en  Smede & VVS-forretning. Andreas mistede sin 1. kone for nogle år siden og er gift igen. Magnus døde i 2004 – Sinne bor stadig i huset pr marts 2017. Herover sidder Sinne sammen med barne- barnet, Allan ved et oldebarns konfirmation maj 2017. Sinne bliver 100 år om kort tid.


Vestergårdsvej 9
– Den første ejer jeg kan huske på stedet, var Aksel Sohn Christensen og hustruen, Martha m. familien, der havde snedker-forretning på adressen. De havde overtaget forretningen efter snedkermester Jørgensen, som flyttede til Lem v. Randers. Sohn solgte stedet først/midt i 50’erne og rejste til Fur, hvor de begge stammer fra. Jeg kan i kirkebøgerne se, at de fik en datter døbt i Gerning kirke i 1952. Jeg har senere mødt ham personlig til et mødei “Kernehuset” i Thorsø. Han var da blevet enkemand og gift med Hanne fra Fur. De ta’r rundt og taler og spiller.) Aksel Sohn havde købt forretningen efter Snedkermester Jørgensen, der igen havde  overtaget forretningen efter Niels Simonsen. som igen havde overtaget efter Snedker Rasmus. Se nedenstående udlægning, ifølge Murermester Juel:)
Læs følgende om matriklen + meget mere i Niels Juels notater:
N. Simonsen : ♥ Folketælling 1921
HER (f.4/2-1882 i Tind – –/– – 19?? i Bjerringbro) Hustru: Agnes (f.21/1-1891) – uddannet tømrer hos Snedker Rasmus – Overtager/køber tømrerforretningen efter SR. Han overser imidlertid de ”træsko” SR gik direkte ind i sine medmennesker med – NS’s faglige evner var 1. klasses (jeg har set meget gamle egeplanker fra sognefogedens lade, blive forvandlet til et meget fint bogskab, isat slebne glaspartier – udført af NS) – men, så kom 1. verdenskrig og NS måtte over lange perioder, være indkaldt til sikringsstyrken – næsten alt håndværksarbejde, gik en overgang i stå.
NS’s energi, satte ham i gang med andre opgaver, og hans kone støttede ham – passede forretningen – børn – samlede aks på markerne ( – ingen socialhjælp som nu) – NS, lavede rugeri – det kunne ikke ruge færdig, måtte låne rugehøns – men, ved fælles hjælp og håb – blev der hønseri. En gammel bil og opsamler – ægexportør – store betonkummer i tømrerværkstedet og presenninger, når de var dyre. Kom i kommunalbestyrelsen – manglede plads – den havde kommunen på modsatte side af vejen. NS, havde allerede fået lov at bygge en trægarage – nu ønskede han at købe – sognerådet mente, at han skulle, for enhver pris, og strammede den. Men, NS valgte at flytte til Bjerringbro og adskillige ægsorterer blev ledige her i kommunen.
Den yngste af sønnerne, Ernst (senere æggeeksportør på Sønderbro efter faderen) og min nabo Henry – havde som drenge set NS lyse rugeæg, når de var 7 dage ruget, (og ubefrugtet, endnu anvendelige) – Ubemærket var de gået ind i hønsehuset og tog friske æg i hønserederne – holdt dem et for et op i lyset og erklærede, at det er råddent – det er rådden og så ind mod væggen med dem!

HKirsten Marie og Hans Nielsen ved deres guldbryllup
Som skrevet tidligere, solgte snedkermester Jørgensen stedet først/midt i 50’erne. De nye ejere blev snedkermester Aksel Sohn Christensen, blev Hans Nielsen & Kirsten Marie K.M. var søster til Jørgen Møller, “Hvorslevgaard”. De kom fra en gård v. skellet mellem Hvorslev og Gerning sogne. Gården blev overdraget til sønnen, Kjærsgaard Nielsen. Hans Nielsen og Kirsten Marie (K.M. f. 26/3-1886 – d. 3/10-1963) fik ikke så mange år sammen i huset i Gerning. Arvingerne solgte huset til smedemester Ingvard Larsen, Hvorslev, der efter kort tid solgte til Kaj Stagsted, (cykelhandlerens søn fra Hvorslev). De seneste år boede han og hustruen dog i Bjerringbro og huset blev udleje til forskellige lejere.  Udhuset så en overgang meget forfaldent ud. Indehaveren døde i 2003 og huset er i 2004 solgt til et barnebarn af tidligere ejere af stedet, Hans Nielsen & hustru, Rita – gift med smedemester i Danstrup, Erik Vestergård, Danstrup.
På dette tidspunkt trængte udbygningen til en gennemgribende restaurering, men det er der taget hånd om senere.

Forsamlingshuset renoveret inden for de senere årVestergårdsvej 10 – Forsamlingshuset på Facebook, har siden det blev bygget, været samlingspunkt for byens & omegnens borgere. Det blev bla. flittigt blevet brugt til gymnastik, foredragsaftener, generalforsamlinger, dilletant, danseskole og ikke mindst baller i min barndom/ungdom. Herunder et billede fra afdansningsbal i 1956 (lånt af Kirsten M Andersen) – året hvor jeg blev konfirmeret. Et par år tidligere, deltog jeg også i danseskolen. Det var også under ledelse af danselærerparret Poulsen, fra Fårvang!Afdansningsbal i Forsamlingshuset Jeg  var også aktiv i Gymnastikforeningens virke. Vi nød gymnastik-timerne i vintermånederne. Det sluttede jo altid af med forskellige opvisninger, bla. på Gudenådalens Ungdomsskole og endelig fællestræningen til årets Rindsholmstævne. Det var årets oplevelse. Desværre blev opvisningspladsen v. Rindsholm inddraget i forbindelse med vejbyggeri. Da blev forårsopvisningen flyttet til Gymnastikhøjskolen.Drengehold 961Jeg var formand i et par år først i 60’erne. Bla. var jeg med til at sammenlægge Gerning Gymnastikforening og Hvorslev Idrætsforening. Det kneb med tilslutning de enkelte steder. Jeg var med til at oprette boldbanen ved Ringsøhøj. Vi gjorde selv en indsats med at bygge klubhuset! Kommunen ejede jorden på stedet. Det var oprindelig købt til at bygge en centralskole på, men den plan blev aldrig ført ud i livet.
Der var mange hold en overgang, både voksen og børnehold. Vi lavede  idrætsdage bla.med deltagelse af håndboldspillere fra Boiden på Fyn. Jeg har aldrig selv spillet håndbold, men var med til at holde banen vedlige med kridtning osv. Jeg har stadig papirer liggende med navne på dem der spillede håndbold.
For nogle år siden fik forsamlingshuset en grundig renovering. Der kom nyt tag på og efterisoleret. Nye toiletfaciliteter kom til. Alle fuger blev fræset ud og nye lagt i med lokale beboeres store indsats og engagement! Der kom nye vinduer i. Salen blev grundigt istandsat og senest har køkkenet fået en ordentlig overhaling og svarer nu til myndighedernes krav!
Min mor var i nogle år i 70’erne vært i huset.
Vestergårdsvej 12 – Her boede Laurits Christensen (vognmand) (f.1/4-1909 d.1/11-1971) blev dræbt ved en arbejdsulykke på en byggeplads i Århus. – Hans kone Anne, (f. 26/1-1913 død 31/7-2004) (hvis forældre i nogle år, boede i nr. 9.) L. er søn af Bolette & Andreas C. (se nr.14) Jeg husker, at der boede en ældre dame, på loftetagen, Jensine, kaldet (Babs), ugift søster til Laurits’s far. Laurits har næsten al sit voksenliv kørt bil (mest lastbil). Under krigen var han chauffør for en tysk officer i Karup. Efter krigen forsøgte han sig som selvstændig lastbilvognmand, men, opgav det efter nogle år, og arbejdede på en byggeplads i Århus, indtil uheldet var ude. I ægteskabet blev der født 7 børn, af to omgange – først fik de Annalise (Lis f. 25/4-1932), bor i Arden, gift med Børge, så kom Bodil (f. 4/8-1934), gift m. Erik Jensen fra Rønge (død). Dernæst blev Leif født (f. 26/4-1936) L. blev gift med Irma fra Hjorthede og bosatte sig i Bjerringbro og efter at have hjulpet sin far som chauffør, blev han ansat ved vognmandsfirmaet Brdr. Ditlev på Sønderbro, hvor han kørte i mange år.  Jytte (f. 13/1-1942) gik i min klasse, indtil hun kom på Bjerringbro realskole fra 5. klasse, sammen med søster Juel. Da Jytte var færdig i skolen, rejste hun til Arden, her kom Jytte i lære som kontorassistent på Rold Skovs Savværk. Derfra på kommunekontor i Løkken, siden ansat i bogholderiet ved Glyngøre Fiskeindustri (da hun blev gift med Peter). Derefter var Peter kæmner i en lille by som hedder Serritslev (ved Brønderslev) der var Jytte ikke på arbejdsmarkedet – holdt pause i 7 år – mens drengene var små.  Senere blev hun ansat ved Bikuben i Arden, som senere blev til BG bank (nu Danske Bank). Jytte er gift med Peder og de har 2 børn.
Børnene der kom til efter en pause i familieforøgelsen: Margit (f.10/2-1953) gift med sønnen fra ”Jema” i Sahl, hvor de bosatte sig og har boet siden. Deres søn, er nu med i ”Jema” virksomheden, med sin egen produktion at lifte. Et par år senere, fik Anne & Laurits et hold tvillingedrenge Bent & Jørn (f.17/12-1956) De bor begge i Bjerringbro. Jeg kender ikke lige deres videre løbebane, men som drenge, gik de en del hjemme hos os i Tind, da jeg tjente hjemme. Vi har billeder fra dengang, hvor de er fotograferet sammen med et par tamme rævunger, som vi havde indfanget som helt små, ude i Jens C’s mose. (se gl. album). Da Anna blev svagelig kom hun på ”Thorshøj” plejehjem i Thorsø, hvor hun døde (31/7-04). (Hun er bl.a. søster til Petra i nr. 29 og Svend i nr. 5- de var 11 søskende). Huset er solgt til fremmede – jeg kender ikke de nye ejere.
Vestergårdsvej 14 – Her boede Bolette (f. 23/3-1886 – d. 29/1-1958) & Andreas Christensen, (f. 17/10-1886 – d. 22/9-1971). De boede tidligere ude på en ejendom ved skoven, senere overtaget af sønnen Magnus (nr.8) Foruden ham var der Søren A. (nr. 4) og Åge, som var vognmand i Hvorslev og Laurits nr. 12 og de 2 sidste sønner hedder Ove & Jens, begge ansat ved det daværende E.G.O. (Elektricitetsselskabet for Gudenådalen og omegn). Deres familiemæssige status kender jeg ikke nøjere. Derudover var der 2 døtre – Edith som er gift med Egon Nielsen tidl. Boskov. (Egon s. af Petrea & Peder Nielsen, som boede på en ejendom ved Ringsøvang) – de har 2 adoptivbørn Kim & Eva. Eva er i dag gårdmandskone på ”Vinkelholm” ved Nøddelund. Elly (f.1/2-1927) gift med Børge Andersen, der sammen bestyrede skovfogedstedet v. Borre i mange år. Siden købte de Hans Nygårds gård ved ”Solvang”. En søn overtog stedet, og de flyttede til Bjerringbro. Jeg husker tydeligt Bolette & Andreas. Ved i grunden ikke hvor de boede de sidste år de levede. Huset blev da købt af en arbejdsmand fra Ulstrup ved navn Peder Pedersen & hustru. Peder var bl. a. med til at grave kloakledningerne ned i Gerning by først i 50’erne, også hovedledningen ud til renseanlæget på Refsholmvej. Da de solgte efter mange år, blev huset købt af den nuværende ejer Jørgen Jørgensen, som er tømrer – han er gift med Elly og bor der med deres familie.

desktop9Herover ses Tind med huse og gårde…..
p1120421

Vestergårdsvej 18
– Tidligere hjemsted for Tind snedker & tømrefor-retning. I min barndom var det Jens Christensen (f. 30/5-1881 – d. 26/3-1962) – (bror til A. i nr. 14 og Kresten. i nr.8) som rådede der. Hans kone Karen (f. 10/8-1890 – d. 27/12-1945) Hun døde inden vi kom til Tind.. Der var en børneflok på 7 – (2 døtre og 5 sønner). Folketælling 1921 HER

Sofie (13/6-1913 – d. 7/11-2005) (boede til sidst i Bjerringbro) I Tind boede hun sammen med sin far og 2 brødre i min barndom.
Sofie har en datter, som hun fik uden for ægteskab, Tove (f. 1/2-1942) . Sofie forblev ugift og tjente som ung pige i København, og det var her, hun mødte Toves far, som jeg ikke kender noget til. T. blev gift med Arne Poulsen fra Nøddelund. De bosatte sig i Bjerringbro og fik sammen 2 børn. Leif døde ret ung – Tove har al sit arbejdsliv arbejdet på Grundfos. Laurits (f. 11/10-1915 – d. 25/7-1993) var sønnen, der overtog efter faderen og drev forretningen videre. Laurits forblev ugift og flyttede med Sofie til Bjerringbro engang i 80’erne.
Børge (f. 28/8-1920 – d. omkr. 1990) som også var udlært tømrer, arbejdede med i firmaet indtil sin død. Han boede på Godthåbsvej på Sønderbro, viet til Kirsten, som han mødte i Gerning. (K. tjente på dette tidspunkt hos Ditte & Henry i ” Meldgård”). De fik sammen en søn Per. Børge døjede noget med helbredet de seneste år. De boede nabo til vores tidl. kontrolass. Jens Anker Madsen. Katrine har boet i København al den tid, jeg har kendt til – jeg regner med, at hun p.t. er afgået ved døden. Hendes mand hed Carlo, de havde sammen sønnen Preben. De tre andre sønner var: Carl gift og boede i Sahl (drev vognmandsforretning der. De havde datteren, Solveig. Ingeman, gift med Kirstine (se nr.13) – han var kommunal vejmand. Egon (f. 20/8-1922) – gift med Mary Virenfeldt Justesen (f 19/4-1920 – d. 17/10-2008) fra Hvorslev). De drev en ejendom på Podøjvej 16 ved Hvorslev.  Sammen har de 2 børn. Sonja (f. 18/12-1943) og blev gift med Niels Karl Jensen fra Ulstrup (søn af onkel Åges søster Dagny, gift med Hans Jensen (regnskabsfører & tidl. ko-kontrolassistent) Jeg har været soldat sammen med Niels Karl i Fredericia 1961-62. (N.K. blev udlært kommis.) Efter giftemålet, var de i nogle år brugsuddelerpar i Dyreborg brugs  ved Fåborg på Fyn. Senere blev de uddeler par i Harritslev ved Randers, Hvor de stod i spidsen for at udbygge den stedlige brugsforening til en betydelig butik i byen. De er nu  gået på pension. (Sonja har i mange år været alvorlig syg af gigt) – de har 3 børn. Mary & Egon havde også sønnen, Jens f. 23/4-1948). Han blev uddannet tømrer hos tømrermester Bent Nielsen, Hvorslev. (Bent død 2009) Egon & Mary solgte ejendommen sidst i 70’erne og rejste til Bjerringbro, hvor Egon indtil sin pension gik post.

Vestergårdsvej 20 – Huset her blev bygget som aftægtsbolig til ”Enggården” i 1959 til Peder Andersen (f.28/6-1894 – d.15/6-1965) & Sofie (f.3/7-1889 – d.31/5-1978) – De havde to sønner, Verner (f. 8/10-1924 – 6/9-2003) & Jens Amdi (f. 27/12-1922 – 22/3-2001). Verner havde først en ejendom på Houbro ved Aidt, senere “Danstrup Kærgaard” (se under  (gårde).
Jens Amdi overtog sin fødegård. Efter Sofies død blev huset solgt til fremmede og har siden skiftet ejere et par gange. Senest bor der en organist der med sin familie. (Konens forældre var vi på rejse sammen med til Østrig i 1984.)

collager6
Klik for at se et Pdf- dokument…….. Tidligere Gerning Brugsforening

Vestergårdsvej 11 – Det var adressen på Gerning Brugsforening i mine drengeår. Brugsuddeleren hed Niels Wagner Schmidt (f. 21-2-1917) & hans kone, Margrethe, kaldet Grethe (f. Kristoffersen, 11-9-1912 i Truust). De havde 2 døtre. Begge døbt i Gerning kirke. Den ældste datter Kirsten Sofie (f.2-5-1944), blev uddannet lærer, gift og bosatte sig i Vestjylland. Kirsten havde den store sorg at miste sin mand, da børnene var små – hvor hun opholder sig i dag, ved jeg ikke.
Yngste datter fra Brugsen i Gerning, Gerda Elisabeth (f.29-2-1948), blev konsevatorieuddannet organist, og bosatte sig i Ålborg. Her blev hun gift med Torkil Essendrop. Hun er stadig (pr. 2015) ansat ved Dronninglund Kirke som organist og korleder.
De har en adoptivdatter fra ulla_es_hIndien, Ulla Essendrop, (f. 1979). Hun startede som studievært, først på TV2 – men, pt. (2015) er hun vært i Aften-showet på DR1 – Læs mere + Her. Ulla har altid vidst, at hun er adoptivbarn og født i Indien. Den 38-årige studievært kom til Danmark, da hun var knap tre år. Hendes forældre adopterede hende fra et indisk børnehjem, der tog sig af hende, efter at hun som spæd var blevet efterladt foran et hospital. Ulla er vokset op uden for Aalborg. I »et ganske almindeligt rabarber-kvarter«, som hun siger om barndommens parcelhuskvarter i Skalborg. Klik på billedet og læs mere om Ulla. Se Ulla i “Året der gik” 2015 HER  

Desktop113
Familien Schmidt tilhørte I.M. Grethe og Wagner købte hus i Ans, men ganske kort efter de flyttede, døde Grethe. Wagner blev op i 90’erne inden han døde. Boede i alle årene efter Gerning-tiden i Ans by.
I Brugsforeningen i Gerning, var der som regel altid en lærling i butikken. Der var også benzintank (BP) og lidt grovvarehandel. Schmidt var en dygtig brugsuddeler, hjulpet godt af Grethe i det daglige.
Grethe holdt “Børneklub” i hjemmet for byens og omegnens børn, hvor de lavede forskellige aktiviteter, så som syning, strikning hækling og klip mm. Kulminationen på børnearbejdet, var den årlige “Børne-basar” i Danstrup, i haven Ane & Anton (Braad) Rasmussen. Se flere billeder her i dette album, på Facebook. Udklip bør
Børnekredsens piger er samlet i fru Schmidt’s have:
1 rk fra venstre: Tove Nordquist Nielsen, Kirsten Jensen, Rita Kristensen, Gerda Schmidt, Kirsten Marie Andersen og Jytte Karlsen – 2. rk. Fru Grethe Schmidt, Kirsten Schmidt, Ingelise Kristensen, Tove Eriksen , Kirsten Pedersen og Fru Knudsen. – 3. rk.: Anna Margrethe Marker, Dagny Bjørn, Karna Mogensen, Inga Larsen, Kirsten Kanne Jensen, Ingeborg Gravgaard Jensen og Grete Jensen.

4-gamle-gj-borgereInden Schmidt blev uddeler sidst i 30’erne, var der en uddeler ved navn Højlund (han var bror til Emilie i nr. 11). På billedet t.v. er min morfar Hans Kjeldsen med. Jeg kan forestille mig, at det er bestyrelsen i Brugsforeningen. Engang i 70’erne blev brugsen lukket som selvstændig Brugsforening (Forretningen blev en kort overgang drevet og admin-istreret fra Brugsen i Bjerringbro.)
Efterfølgende købmandsforretning: – Efter Brugsen, købte ”Vitte” og Ulrik forretning og beboelse. Ulrik (f.17/7-1945 – d. 22/6-2002)) – søn af S.&M. i nr 8, gift med Vitte (datter af maler Rasmussen i Thorsø). Ulrik tjente som helt ung bl.a. ved Arne Nielsen i Børridsø, men blev så uddannet snedker og tømrer ved Tind Tømrerforretning nr.18. Næsten al sin tid rejste han rundt og monterede inventar for et køkkenfirma. Desværre døde Ulrik alt for tidligt, nemlig i 2002 og ”Vitte” afviklede forretningen og blev boende. Der kom ingen børn i ægteskabet, men de tog et adoptivbarn til sig, en dreng. I alle årene har de haft Vitte’s bror Louis til at bo der han er handikappet (spastisk). Vitte bor der nu alene.
Vestergårdsvej 13 – Her boede Kirstine & Ingemann. Kirstine (f.6/1-1918 – d.7/12-1972) var svagelig i mine drengeår og døde. Ingeman (f.11/9-1917- d 8/10-1981 ), søn fra nr.18 var kommunal vejmand i mange år sammen med Ingvard Andreasen, Borridsø. I ægteskabet var der 4 børn. Erland (se under nr.90) og Karen (f.1939) gift med Arne søn af Jens Henrik Jensen, Hvorslev. De har altid boet i Ulstrup. Karen tjente bl.a. hos murer Juel’s. Rita (f.1945) gik i klasse med min søster Kitte. Desværre døde hun alt for tidligt – hun var gift med Børge, indehaveren af Bjerringbro mekaniske værksted (BMV) Leo (f. 1947) tjente som helt ung hos min far, medens jeg var soldat. Hvad han egentlig har lavet siden, ved jeg ikke, men han var gift og boede på ”Månen” en overgang – men er senere blevet skilt. Da Ingemann døde blev huset solgt til unge mennesker, han hedder Flemming Tobberup er murer og stammer fra Thostrup. Hans kone Lene (d. af Ruth & Bent Laursen, Hvorslev planteskole.)Vestergårdsvej 15 – Her boede Marius Hansen (tidligere Hesselbjerg). Læs Udpluk om MH og hans arbejde indenfor Husmandsbevægelsen her på egnen.
Ejendommen i Hesselbjerg blev overdraget til Jens Andersen, (søn af Emilie & Anton Andersen, 
Astrup) gift med datteren Cecilie.  Jeg husker ikke M’s kone. Marius købte huset til aftægtsbolig allerede i 1946, men, inden han flyttede derind, var det udlejet til Kristian Elvin (se nr.19) medens hans hus blev bygget til indflytning i 1948. Da Marius døde, overtog sønnen Peter, huset, som ligger lige overfor mine forældres hus, Vestergårdsvej 8.
Peder’s søn, Marius, er bosiddende i Ulstrup og gift med Karin (K’s eksmand døde tidligt) Karin er datter af afdøde Karl Emil Andersen, Hvorslev. Siden er huset solgt til fremmede.

Vestergårdsvej 17 – Kristine (ugift – søster til onkel Jens Peter, Hvorslev & Thøger Sørensen, Tind mølle) – Jeg husker ikke at hun havde nogen beskæftigelse – hun var nærmest lidt svagelig og havde efter hendes forældres død overtaget huset, som de havde ladet bygge i ca. 1936. Midt i 60’erne, da Kristine døde, flyttede Emilie (f. 20/4-06 d. 12/4-83) & Thøger (f. 3/2-03 – d. 27/5-83) op i huset. (De boede i mange år i Tind Mølle – se nr. 11) De har 4 børn Ove (f. 11/2-1932) gift med Juliane Kjeldsen (f.27/02.1931 – d. 31.07.2016)  fra Nøddelund. De har 2 piger Tina og Hanne. Ove og Juliane har sammen boet på Århusvej i Vivild. Jeg tror Ove har solgt huset og flyttet i lejlighed. Ove er uddannet på Vivild Bogtrykkeri og har hele sit arbejdsliv arbejdet der. Agnes (f. 4/3-1937) – (nøjagtig 5 år ældre end mig). Hun er gift med Erik Jensen fra Hvorslev. De har i alle årene boet i Silkeborg, jeg tror de har et enkelt barn. Gunhild (f. 3/5- 1940) er gift med Martin Stoffers søn fra Hvorslev. De flyttede til Hårlev på Sjælland, da de blev gift. . De har en søn, der hedder Jens. (Han gik i skole sammen med Anders Wæhrens, Mariannas søstersøn) G. gik på præliminærkursus i Ulstrup, sammen med min bror Hans. Hun er bankuddannet og sad i mange år i Sparekassen i Hårlev, men har de seneste år været i en børnehave og er nu pensioneret. Marie (f. 6/9-1942)  gik i klassen under mig. Gift med Kristian Larsen. Kristian døde i 2016. De har to sønner, Jesper og Henrik. Marie og Kristian boede på Fladbrovej, Hornbæk, Randers. Marie har solgt huset og flyttet i lejlighed overfor Stationen inde i Randers. De fleste år mødes Marie og jeg til gal. skoledag i Gerning den første lørdag i september. Da Emilie & Thøger døde, blev huset solgt til fremmede og har skiftet ejere flere gange siden.
Min mor, Marie og Emilie & Thøger har faktisk boet overfor hinanden i ca. 40 år. Først boede de som genboer i Tind, siden genboer oppe i Gerning by.
Vestergårdsvej 19 – Huset blev bygget i 1948 til Kristian Elvin Sørensen  (f. 16/11-1883-d. 17/2-1949) og datteren Marie (f. 16/6-1903 – d. 6/5-1992) Tidligere havde de drevet ejendom ude ved Refsholms skel (ejendommen oprettet på tidligere skolejord), som i 1946/47 blev solgt til Rigmor & Aage Marker (se nr. 12 under ejendomme). Medens de byggede hus, boede de til leje (se nr. 15). Som dreng husker jeg tydeligt, at der var problemer med at få Kristians kiste ud af huset – de måtte tage et vindue ud. Marie havde byens mælkeudsalg fra Nøddelund mejeri i mine drengeår. M. var en meget kraftig dame og forblev ugift. Hun flyttede på plejehjemmet “Egely” i Bjerringbro, allerede engang omkring 1980 og huset har skiftet ejere flere gange.Vestergårdsvej 21 – Gerning Bageri: (bygget i 1950-51) for Erna & Henry Sørensen. Murerarbejdet blev udført af murerfirmaet Jens Mogensen & Søn, Fårup v. Rødkærsbro (Her stammede Erna fra Fårup “Overgaard”. Hun var i øvrigt broder til Laurits Overgård i Danstrup). Tømrerarbejdet udførtes af Tind firmaet.
Flyttede hertil fra Ålborg: – De kom fra en bagerforretning på Nørregade 17 i Ålborg. Herunder ses Erna & Henry ved forretningen. Henry elskede at træne schæferhunde. Denne lille søde, var familiens hund i mindst 8 år, og var sammen med familien altid. Henry var for øvrigt også en habil bokser, så han slog en proper næve.
Udklip c (1)De havde deres 3 børn, da de kom til Gerning. Finn (f. 1. dec. 1941). Finn gik i min klasse i Gerning skole. (se mere under min skoletid). Pia (f. 2. dec. 1942) og Leif (f. 1948).
Den første tid og under hele byggeriet, havde familien lejet sig ind i Thora Iversens hus på Mårgaardsvej. Billedet herunder har jeg lånt af Kirsten Marie. Det er fra tiden lige efter det er bygget. (Bemærk sneskærmene der opstillet, det var normalt den gang).
Gerning Bageri
Leif fik som lille, savet 4 fingre af, i tømmersaven uden for værkstedet hos Jens snedkeren i Tind, men, trods det var Leif ikke tabt bag af en vogn, han kunne gå forsamlingshuset rundt på hænderne, når han var med til gymnastikopvisning.
Familien rejser til Canada: I 1957 rejste hele familien til Canada for at prøve lykken. Henry arbejdede ved en tømrer og Erna arbejdede på et restaurant. Læs mere her:  Fotos sendt til Georg. Finn prøvede mange ting – ved landbrug – kørte skolebus m.v. I 1961 traf jeg Erna på Langå station. – hun havde været hjemme til sin fars begravelse. Jeg har hørt, at de er blevet skilt derovre, selv om Erna ikke snakkede noget om det. Sofie til snedkerens vedblev at ha’ kontakt med familien i Canada i en del år. I sommeren 2015, fik jeg ved en tilfældighed forbindelse til Canada, gennem Pias søn, Georg. Her fik jeg vished for, at den sidste i familien, hans mor, Pia, døde her i sommeren 2015. Se billeder fra Canada her. Dem har jeg downloadet fra Georges’ FB profil. Læs også om Finn og hans familie under Gerning Skole.
_____________________________________________________
Bageriet blev solgt til en anden bager ved navn Kurt, som kun havde det i nogle få år, inden det endte på tvangsauktion. Siden blev det solgt til bogtrykker Christian Sønderby fra Bjerringbro. Han indrettede bygningerne til trykkeri. Som sådan, fungerede det i mange år. Sønderby’s havde 3 børn. Ældst datteren Helle gift m. Kaj Just i Hadsten. Erik, som fortsatte forretningen efter faderens død, bor i Bjerringbro. Erik har ydet en stor indsats i hjemstavnsforeningsregi omkring Busbjergspillene mm. Han er i dag ansat under Viborg Kommune. Datteren Annette blev gift med Jens Åge Rhode i Aldrup. De fik 3 børn sammen, men blev skilt for nogle år siden. A. er gift igen, m. Jens Åge Hansen (s. af Christian Kjærsgaard Hansen tidl. Thostrup). Siden blev matriklen solgt og trykkeriet blev flyttet til Bjerringbro igen. (Se billeder fra ombygning af trykkeriet HER.)
Bygningerne blev solgt til en ung mand fra Thorsø. Rene er med i arbejdet omkring Gerning borger- og forsamlingshus.Vestergårdsvej 23 – Huset her, blev bygget i midten af 50’erne – som aftægtsbolig til de tidligere ejere af ”Ringsøvang”. Dora & Laurits Laursen. Laurits døde allerede i 1950 inden Dora byggede huset her på Vestergårdsvej. Sønnen Niels tog over og drev ”Ringsøvang” i nogle år, inden han solgte den til Elly & Erik Bjerre. Dora boede der i mange år, – hun døde i 1980. Det blev solgt til en ung mand, som reparerer og sælger brugte biler.Vestergårdsvej 25 – Kirsten Marie (f. 18/4-1947) & Johan Erik (f.22/4 1937 – d. september 2010) byggede huset midt i 60’erne, da de blev gift. Kirsten datter fra ”Meldgård” (5). De har 3 børn – 2 døtre og 1 søn, på omtrent samme alder som vore børn. Kirsten arbejdede på fars kontor en tid ellers har hun haft mange forsk. arbejdspladser. Johan Erik (søn af Johanne & Niels Jensen), har været ”linierer” på Provinsforlaget i Randers i mange år. Han gik på pension for nogle få år siden. Johan Erik døde i 2010 efter lang tids sygdomsforløb.Vestergårdsvej 27 – Huset blev bygget omkring 1963 til Sigrid (f.3/5-1916 – d.14/1-2001) & Holger Andersen (f.13/10-1913 – d.3/4-1976). Bygmestre var Tulle & Svend – T. er søster til Elly Thorsgaard, der sammen med Ove overtog nr.31 i 1963 – (se under dette nummer). Sigrid blev boende længe efter Holgers død. Holger døde som følge af skader, som han pådrog sig ved et færdselsuheld nær Rødkærsbro, nogle år i forvejen. Han kom i sin taxa og blev torpederet frontalt af en anden bil. Holger stammede fra Sønderbro, hvor hans forældre havde en lille ejendom v. Angelkær. Han blev gift med Sigrid Krarup Knudsen fra ”Stærkærgården” – datter af Niels Krarup Knudsen, som solgte gården omkring 1952 og flyttede til Sølystvej i Silkeborg, sammen med Sigrids søster Ester. Sigrid havde desuden søstrene Anna & Ragnhild (R. var gift med Møbelhandler Isaksen, som boede i Sønderborg) S. & H. havde sammen 6 børn i 2 omgange. Nævnt fra ældste barn: Verner (f.1938) Inger (f. 13/11-1940 død 7/7-2010) Gert (f.1945) Børge (f.1948) + Annemarie & Niels Erik født noget senere.
Holger var noget af en ”tusindkunstner”, han havde mange ”jern” i ilden. Han bestred følgende: Hjemmeslagter – Træskomand – Cykelsmed – Slikbutik – Lillebilvognmand – Jæger – Fisker – Biavler – Kørte skolebus – Satte vildtfæller op – Tørrede og garvede skind – Aflivede byens kæledyr m.m. –  jo, han var virkelig meget alsidig !!! I cykelforretningen, havde han i nogle år en til at hjælpe sig, nemlig Kurt (bølle) Madsen. Han blev senere gift den 28/6 1955, med Norma Guldhammer fra Lildstrand/Thisted. Norma tjente ude hos Martin Iversen på Tind mark. (De har boet i Ulstrup). Holger stoppede med buskørslen engang sidst i tresserne, men blev ved at køre skolebus efter de flyttede til nr. 27. Skolebuskørslen blev overdraget til Jens Christensen ”Axeleje”. Holger solgte nr. 31 i 1960 til Karl Erik Karlsen (søn af Ida Day f. Karlsen, København). Han var gift med Inger Marie f. Meldgaard. Inden Holger fik bygget huset nr.27, boede de til leje i Smed Maries hus nr.1. Sigrid var altid hjemmegående og hjalp med at passe forretningen. S. var et meget begavet, men af natur et yderst beskedent menneske!
Holgers børn: – Verner gik på det 1. præliminærkursus hold på Ulstrup Skole. Tjente forinden hos Ejner Vestergaard på ”Borridsø Skovriddergaard”. V. blev gift og flyttede til Sønderjylland, hvor han i mange år var ansat i Post & Telegrafvæsenet. (se i øvrigt under min skoletid). Inger (f. novb. 1940 – d. 7/-2010). Hun var lige gammel med min bror Hans – de gik også sammen på præliminærkursus i Ulstrup. Inger var kontoruddannet. Og var i mange år ansat på Landboforeningens Regnskabskontor i Bjerringbro. Hun er gift med Gert Nielsen (s. af ”Skov” Johan i Borridsø). De har alle årene boet i Bjerringbro. (Jeg talte for resten med Inger i februar måned 2007, nede i Brugsen – vi genopfriskede lidt af vores fortid) har siden været med til gl. skoledag i Gerning!

Gert tog realeksamen i Ulstrup og er kontoruddannet, gift med Gerda fra Himmestrup mark og bor nu i Silkeborg, hvor Gert har haft advokatkontor.
Børge blev gift med en pige fra Bredholt og er uddannet tømrer, de har boet i Sorring. Børge døde desværre den 31. oktober 2009. De 2 mindstes livsforløb kender jeg ikke ret meget til.
Vestergårdsvej 29 – I min allertidligste barndom boede her Marie & Niels Mågaard Rasmussen, forældre til flere sønner, der tjente på gårdene i omegnen, især i Tind. Deres yngste søn Preben, gik i klasse med min bror Hans det første år, inden familien rejste til Bjerringbro og bosatte sig på Skibelundvej. P. blev gift med Anna & Åge Horns datter Bodil fra Aidt. Huset blev i kort tid ejet af Carl Christensen, søn fra tømrerforretningen i Tind, inden det blev købt af Petra og Søren Nielsen, (se beskrivelse af Søren Nielsen og hans livs erindringer – de findes på yngste datter Kirstens Hjemmeside http://www.kirsten-andersen.dk/, her er en udførlig beskrivelse af familiens liv & levned) Her er bl.a. en lydbåndsoptagelse, som Søren nåede at indtale: – Søren fortæller. – Bl.a. om mange år fyrbøder på Hesselbjerg teglværk. Petra & Søren havde forinden boet i ”røgterhuset” ved ”Digsgården”, siden sidst i 30’erne. Søren var ellers arbejdets mand. Petra, datter af Kirsten Marie & Hans Nielsen, (se nr.9 ), var mest hjemmegående, og havde i nogle år et ”Svale”- ishus i indkørslen, som hun passede.Kirsten i Isboden.
Når vi børn og unge skulle ned og købe is, sagde vi altid, at vi skulle have en ”Petring”. Petra & Søren havde børnene Else, Niels & Kirsten. Else (født 1934) gift med Knud, som døde for mange år siden er bosat i Randers. Der var ingen børn i ægteskabet! Niels (født 1936) er 6 år ældre end jeg. Han havde bil sammen med sin far, da han var ung i Gerning – hvad han har lavet gennem livet, er jeg ikke rigtig klar over, men det seneste jeg kender til hans opholdssted er Holstebro.  Kirsten er født den 19/4-1948 læs mere om hendes liv på http://www.kirsten-andersen.dk/ Kirsten er gift med Karl Høeg Andersen fra Lem ved Randers og bor på Mimosealle 5, Hornbæk v. Randers. De har 2 sønner. Hans Henrik og Michael.

Hans Henrik er i 2018 fyldt 51 år og bor i København. Han har kun 10% syn. Trods det, nyder han livet, bl.a. ved at fiske i Københavns havn. Klik på billedet og gå ca 12 minutter frem i videoen og se klippet med ham.
Karl har været møbelpolstrer, og Kirsten er uddannet plejehjemsassistent og har arbejdet med udviklingshæmmede, været frivillighedsformidler og været leder af et værested for socialt udstødte i Randers. Jeg har gennem Facebook fået kontakt til Kirsten, og vi har udvekslet mange relationer fra ”gl. dage” i Gjerning! Petra og Søren sølgte huset til Thomas (Mogensen) Pedersen, “Skovlyst”, (f. 9/10-1919 død 2/9-2006). Han solgte gården, da Agnes døde. Han boede der i en lang årrække. Thomas var en dejlig, stille og lyttende mand. Han tilbød sig som “besøgsven” for flere ældre i kommunen. (Se mere om Thomas under afsnittet: “GÅRDE” her på hjemmesiden)

Vestergårdsvej 31 – Holger & Sigrid (se nr.27) boede her i min tidlige barndom og frem til ca. 1960. (Huset er oprindelig bygget som aftægtsbolig for nr.7 ”Vestergaard”). Da blev stedet købt af Inger Marie & Karl Erik Karlsen (Calle), (se under gård nr.17) Han drev autoværksted frem til 1963, hvor de solgte til Elly & Ove Thorsgård. Ove havde været gift før, og her var der sønnen Bent Ove, som ikke har boet i Tind og han var udlært automekaniker, og siden blev han gift med Lisbeth fra Sall. De boede i Thorsø, de første mange år, hvor han drev Thorsø Autoværksted på Industrivej, de seneste år sammen med sønnen Jes. Værkstedet er nu solgt og de er flyttet til Gødvad i ny bebyggelse, i 2007 men i 2011 flyttede de tilbage til Thorsø. (I ægteskabet er der 3 drenge – Brian – Tommy og Jes. Vores Søren har gået i klasse sammen med Brian i Tungelundskolen). Anette, mener jeg var adoptivdatter. Da Ove blev gift med Elly, kom der fire børn mere til, nemlig, Liva, Christian, Frank og Susan. Christian gik en del oppe hos mig hjemme ved mine forældre. Siden har min bror Hans taget sig meget af ham, frem til Hans blev gode venner med Christians søster, Liva. C. har en datter.
I 1982, fik Liva & Hans sammen Henrik og 2 år senere Anne Marie (Mie). Frank blev uddannet murer og boede i Silkeborg, hvor han har ført en omtumlet tilværelse – han er død nu. Susan blev gift med en Marokkaner og har 4 børn og bor i Silkeborgområdet. Thorsgård drev autoværksted i Tind frem til omkring 1970, hvor de solgte til Jørgen Bilde og flyttede til Hvorslev (De boede i huset der hørte til Holger vognmand). Her boede de nogle år, inden de flyttede til Silkeborg. Her boede de i mange år (Ove døde i 1983) og Elly i sommeren 2003.
Værkstedet i Tind blev solgt til Jørgen Bilde, som de første år det autoværksted videre, men, efter en brand, begyndte Jørgen at arbejde ude, samtidig med, at han drev lidt forretning hjemme i Tind. Jørgen var først gift med Inga Leth (f.22/11-1945) fra Enslev, som havde været i brugslære i Aidt brugsforening. De blev imidlertid ret hurtigt skilt. Han har arbejdet i flere år på ”Jema” i Sahl & senere hos ”Boxman” i Langå. Anno 2009 bor han der stadig.Volshøjvej 1 – Her boede Asta Sørensen  (f.13/7-1911 d.12/2-1996), enke efter Jens Sørensen (f.17/8-1908 – d.24/9-1944). Sammen havde de døtrene Inga & Ingrid. Efter Jens’s tidlige død, kom farbroderen, Søren til at bo hos Asta. Til at begynde med, troede vi børn, at de var gift med hinanden. Foruden det lille landbrug (En del af jorden lå i Kraghede) – en lille smule lå også vest for tømrerforretningen i Tind. Søren kørte i mange år mælk til Nøddelund Andelsmejeri, så længe det eksisterede (blev nedlagt først i 80’erne). Først med heste & vogn siden med en lille lastvogn, som han også kørte svin til Bjerringbro Andelssvineslagteri med (- det var en rød Opel Blitz). Den ældste datter, Inga (f. 5/8-1936), blev gift 2/5-1958, med Peder Hørup, der stammer fra Levring. Han var tømrersvend hos snedkerfirmaet i Tind. P. var bror til ”Bette Magnus’s” kone, Sinne og P’smeds kone, Anna i Aidt. Inga & Peder har 3 børn, med 6 års mellemrum til hvert barn. Inga & Peder har altid boet i hus Stærkær. Den yngste af døtrene, (min klassekammeret) Ingrid (f. 14/1 – 1942) – ( Ingrid døde allerede i år 2000 og hendes mand, Mogens er også død – de ligger begravet i de ukendtes plæne på Bjerringbro kirkegård – endvidere har de mistet en søn.) – Ingrid var gift med Mogens, søn af Søren Kjær fra Nysted v. Thorsø. Siden Asta døde i 1996, har der været et par forskellige ejere. Pt. ligner det nærmeste en ruin – det meste af huset er nedbrudt – men endnu ikke opbygget igen!
Volshøjvej 3 – huset her er bygget omkring 1970, på en parcel der er udstykket fra Tind Mølle efter at Poul Erik købte den.  Huset har haft flere ejere – jeg har ikke kendt nogen af dem.Volshøjvej 11 – ”Tind Mølle” – i min tidligste barndom boede Emilie og Thøger her. (se i øvrigt beskrivelse under nr.17 -) Thøger var sygekassekasserer for Gerning sogn, som han blev ved med at bestride frem til kommunalreformen i 1970, også efter at de i 1959 flyttede op i Thøgers søster, Kristines hus (nr.17) – (se beskrivelse af familien der). Der var både køer og grise på ejendommen. Han havde altid 2 nordbaggere, og jeg husker tydeligt ”F.F”.-motoren, som stod og “tøffede” og trak både kværn & tærskeværk. Møddingen var under tag mod øst, herude var også indrettet familiens ”DAS”, det var noget af et særsyn. Ind imellem hjalp Thøger til som daglejer på gårdene. Jeg husker at Emilies mor, Ella, boede der nogle få år på aftægt i vestenden af huset, ud mod Møllebakken, inden hun døde. Da vi kom til “Toftegaard” den 1. oktober 1946, var vi børn hos Thøgers medens vi flyttede. Senere var min bror, Hans og jeg ofte omme hos Gunhild & Marie, hvis vore forældre skulle i byen. Oppe i Gerning nød de deres otium og døde med meget kort tids mellemrum i 1983. De boede lige over for min mor på modsatte side af Vestergaardsvej.
Sine og Andreas Carlsen købte omkring 1960 Møllen i Tind. Andreas døde 2/11-1965. Sine nøjagtig 7 år senere. 

Jørn Christensen (f.1937- d.23/4-2000) søn af Grethe & Svend på Mågårdsvej nr. 3, købte i 1965  Tind mølle af Emilie & Thøger – her boede han sammen med Laila (tidl. feriepige hos Tilde & Søren Anker i nr. 4 og søstre til Hanna & Bibbi ) sammen fik de sønnen Bo – De flyttede til Bjerringbro på Kirketoftevej. Efter Jørns død, rejste Laila til Rødovre. Stedet blev købt af Anne Marie & Karsten, som havde en dreng sammen. Ægteskabet gik i stykker. A.M. flyttede til Udbyneder v. Havndal og K. til Bjerringbro.  Siden har der været flere ejere af “Møllen”.Volshøjvej 13 – (se beskrivelsen nr. 6 Ringsøhøjvej – under gårde) Midt i 60’erne købte Margit (f.1944) og Åge Sejersen (f.1941) huset af Mary Henrichsens arvinger. Margit er datter af afdøde tømmerhandler Thorsen, Bjerringbro og Åge er søn af Marie & Svend Åge Sejersen, tidligere bestyrer af ”Tyregården” i Bjerringbro, men flyttede til Hagsholm i 60’erne og købte et husmandssted. Marie var forresten søster til Peder Karlsen, første bestyrer på Bjerringbro Andels Maskinstation, som startede sidst i 40’erne (se Landboforeningens Jubilæumsskrift) og søster til Henrik Karlsen i Refsholmvej 25 og Karl Karlsen ved ”Solvang”. Åge har i al den tid jeg har kendt ham arbejdet på Bjerringbro Andelsslagteri. og Margit har haft kontorjob også i Bjerringbro.
Margit & Aage har 3 børn – Kim – Dorte & Frank. Kim (f. 1967) er landmands-uddannet, og har et større plante/svineavlsbrug ved Romlund, vest for Viborg, og gift med Cristina. Hun er også landmands uddannet og står hovedsageligt for svinene. De har sammen 5 børn i ægteskabet. Her er et indslag fra Viborg Folkeblad (aug. 2015) om høsten på gården.
Dorte (f. 1969) er gift og bor på Djursland. Frank (f. 1972) er uddannet murer og har boet på ”Solvang” (se Ringsøhøjvej nr.15 under gårde) hvorfra han drev murerforretning. Han bor nu i Bjerringbro og driver forretning derfra. Margit og Aage flyttede til Bjerringbro omkring 2010 og bor overfor 007-kiosken. 

                               Slutteligt, Gerning by set fra Tind – smukt

Efterskrift: 
Disse beskrivelser om huse & beboere i området Tind/Gerning, er udelukkende baseret på de data og de erindringer, jeg personlig har erfaret gennem livet, suppleret med oplysninger om fødsels/døds-datoer som jeg personligt har noteret ned, fra gravminderne på Gerning kirkegård, + notater fra andre tilgængelige og polidelige kilder. Med disse beskrivelser, håber jeg at kunne bidrage til, at kommende slægter og beboere i byen, kan danne sig et indtryk af, hvem der har beboet i de forskellige huse i perioden fra 1950’erne og frem til i dag (2015) – udelukkende set gennem mine ”briller” og i min øjenhøjde!
Tind/Gerning har forandret sig rigtig meget, i perioden. Fra at kende alle der boede i byen, er der i dag rigtig mange, der for mig er ukendte! Hvis nogen ønsker at få afskrift af disse beretninger, så henvend dig på: Mail
: kanne_4@msn.com

Senest opdateret: 21-05-2019                                                                        Gå til toppen

Tak for din opmærksomhed – KKJ

Om kanne4world

Jeg har nået en alder, hvor man har tid til at skue tilbage i tiden! Jeg vil på flere niveauer nedfælde mine erindringer, blandet med gamle fotos. Det er først og fremmest mine egne oplevelser, suppleret med og understøttet af div. kilder for at danne en bedre helhed. Jeg vil gerne dele med andre mennesker. Hvis nogen har supplerende oplysninger, eller rettelser modtages de gerne. Jeg prøver at overholde offentliggørelsesloven så godt som muligt. Tak at du kiggede med.
Galleri | Dette indlæg blev udgivet i Gerning sogn, Livet, Skolen, STARTSIDE og tagget . Bogmærk permalinket.

10 svar til BEBOERE GERNING/TIND II

 1. Pingback: GERNING SKOLE | Kanne`s hjemmeside

 2. Pingback: BEBOERE I GERNING/TIND I | Kanne`s hjemmeside

 3. Pingback: EJENDOMME GERNING SOGN | Kanne`s hjemmeside

 4. Pingback: GERNING SKOLE | Kanne`s hjemmeside

 5. Pingback: GERNING SKOLE | Knud Kanne`s hjemmeside

 6. Pingback: BEBOERE I GERNING/TIND I | Knud Kanne`s hjemmeside

 7. Pingback: EJENDOMME GERNING SOGN | Knud Kanne`s hjemmeside

 8. Pingback: EJENDOMME OG GÅRDE | Knud Kanne`s hjemmeside

 9. Pingback: BEBOERE I HUSE I GERNING/TIND I « Knud Kanne`s hjemmeside

 10. KIRSTEN siger:

  ♥BRAVO DET SER RIGTIG GODT UD NU ♥, HERLIGT AT SE SIG SELV STÅENDE DER OG HOLDE ØJE MED BYENS LØMLER:-) OG TJENE LIDT LOMMEPENGE♥ KNUS KIRSTEN

  Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.