BEBOERE I GERNING/TIND I


Udklip 1

HUSK: REGLER for denne side

Læsbarheden forøges, hvis du dobbeltklikker på afsnittet, gå tilbage ved at klikke på < pilen i øverste v. hjørne af vinduet.


MINE ARTIKLER OG BILLEDER FRA GERNING SOGN

desktop12 Den øvre del af Gerning by incl. “Rosenlund” herover………..desktop11Gennemgangen af de forskellige husstande starter længst mod nord i byen, ved røgter-huset (mangler på billedet) ved “Rosenlund”, hvor Johanne & Niels Jensen boede, da jeg tog udgangspunkt i min beskrivelse om byen.

Stærkærvej – nr. 88a Det er bygget som arbejderbolig til ”Rosenlund” først i 50’erne. Johanne & Niels Jensen flyttede ind som fodermesterpar. De havde en stor børneflok, men kun de yngste af dem kender jeg. *Anders der er gift med Alfred Bjørns datter, Dagny (bor i Trige) og har 5 børn. *Johan Erik (linierer) gift med Kirsten til Henry Jensens, de bor i Gerning nr. 25 og har 3 børn. (Johan Erik død 2010) * Egon tvilling (post) gift med Ingeborg til Henry Jensens bor i Sall og har 2 børn. (Egon død i 2006) Ingeborg flyttede til Hammel *Svend – tvilling (jeg ved ikke, hvem han er gift med) *Ester (yngste) gift med Verner Padkjær fra Bjerringbro. (hendes mand døde i 2006) De havde en overgang en forretning på Sønderbro. Tvillingerne havde jeg meget med at gøre, medens jeg var ung i Gerning. (læs mere herom senere, under min ungdomstid i Gerning)Stærkjærvej – nr. 90  –  Omkring 1960 lå der intet hus her.  Op gennem tresserne, byggede Erland (død 2003, søn af Ingeman Christensen, Vestergårdsvej 13) et hus på grunden. Han var udlært i Tind snedker & tømrerforretning, hos sine farbrødre. Byggeriet strakte sig over mange år. E’s kone Karen har gennem årene arbejdet på Grundfos. De har sammen en søn, Rene og en datter. Da E. kom ud af skolen i Gerning, tjente han en kort tid hos Viggo Andersen i Stærkjær, men han kom så i lære. Da Erland døde, flyttede Karen til Bjerringbro. Huset blev købt af Charles Bach, stammer fra Nøddelund.Nr. 92 – Her boede skræddermester Thorvald Nielsen & hustruen, Anna.  Se folketælling 1921 HER. De havde i hele min drengetid skrædderforretning, hvor folk kom og fik syet tøj efter mål, mest herretøj. Jeg erindrer, at der var en hel speciel duft i skrædderstuen. Da Thorvald blev gammel, lukkede forretningen. De havde i nogle år en Københavnerpige på ferie. Hun hed Bibbi. På et tidspunkt fik han en skræddersvend ved navn Svend Vestergaard. Han blev gift med datteren Solveig. De fik sønnerne Thorkild & Palle. Solveig & Svend rejste til Randers, engang i 50’erne. De har et par gange været med til gensynets dag for gamle elever fra Gerning skole. Solvej er død i 2007 og Svend i 2012. Jeg har fået kontakt til Thorvald og Palle gennem FB.Mågårdsvej  nr. 1 – Det er førstelærerboligen – Her boede Kjeld Enevoldsen (død 30/9 1992) (89 år gammel) & fru Poula, indtil skolen blev nedlagt i 1970. De havde børnene Sigurd (f. 1937- død i 1996) og datteren Herdis (f.1939), hun bor i Ålborg (tandlæge). Lærer Enevoldsens flyttede til Viby v. Århus. (Læs mere om familien Enevoldsen i afsnittet min skoletid). Han var lærer i Gerning i 39 år og samtidig kirkesanger, som var en naturlig del af embedet. Biavl var hans helt store fritidsinteresse – han havde over 100 bistader på egnen og opdrættede droner, som han solgte.
I enden af førstelærerboligen var der en lejlighed, beregnet til en forskolelærerinde, men i min skoletid stod den for det meste tom. De nuværende beboere er Orla og hans kone Anne-Mette. (Orla havde en overgang gartneri i Skibelund, det er afhændet og han arbejder andet steds) Pr 2015 er huset + skolen sat til salg!Nr. 2  –  Købmandsbutikken. I min første skoletid, hed indehaverne Else & Magnus Møller. De havde 2 døtre, Dora & Anna. Dora var nok 3 år ældre end jeg og Anna 1 år yngre. Det betød, at jeg gik i klasse med Anna hvert 2. år (se skoletiden) Møllers flyttede til Bjerringbro, og butikken blev solgt omkring 1954 til Gunver & Peder Laursen, som kom fra Als ved Hadsund, hvor de havde haft en landejendom. Han var svagelig, og Gunver  passede for det meste forretningen.
Samtidig gennemførte
hun læreruddannelse i Århus på aftenkursus (en hård liv). Sammen havde de 3 børn. Den ældste, Lars, gik i klassen under mig. (se min skoletid). Omkring 1960, blev butikken overtaget af købmand Magnus Brams & hustru. Efter nogle år, solgte de forretningen videre til Edith & Viggo Christensen, som kom fra Toustrup ved Låsby. De lukkede og slukkede. (endnu en forretning forsvandt i bybilledet). De solgte til familierne Hansen & Møller. (Juni 2009, er huset solgt til andre.)Nr. 3 – Ægteparret, der levede her i al deres tid, hed Grethe (f. 4/1-1905 / d. 26/8-1992) & Svend Christensen (f. 17/6-1901 / d. 20/9-1972) (murersvend ved murermester N. Juel Ditlefsen. S. havde selv bygget huset først i 30’erne.) – Grethe var hjemmegående. De havde 4 børn. Den ældste, Henning, (f. 8/6-1934 – d. omkr. 2010) har altid boet i Bjerringbro, han var udlært på ”F-F”. Orla (f. 10/12-1935 / d. 14/7-1952) O. led af en uheldbredelig leversygdom og døde som 17-årig. Jørn (f. 1937 d. 23/4-2000) Han var også udlært smed i Bjerringbro og blev ved at arbejde som sådan al sin tid.(se Tind Mølle i denne beskrivelse). Sidst fik de datteren Inge Lise, på alder med min søster, Kitte (f. 14/3-1946) Er gift med Bruno Pedersen og bor i Hornbæk v. Randers.Nr. 4  –  Dette hus er bygget i 1938 af de mangeårige ejere, nemlig Tilde (f. 8/1-1915 d. 2/5-1997) & Søren Anker Christensen. (f. 7/9-1910 d. 27/4-1989) Efter 2.verdenskrig, startede han en vognmandsforretning sammen med sine brødre Åge & Laurits (se 12), med en danskbygget lastbil ved navn ”Triangel” – men snart fik de hver deres lastvogn og hermed selvstændige vognmænd. S.A. havde en stor søskendeflok og er født på en ejendom ude v. skoven. Faderen Andreas Christensen (f. 17/10-1886 – d. 22/9-1971) – (se Vestergårdsvej 14). Aage (5/10-1914 – d. 27/5-1997) bosatte sig i Hvorslev og drev vognmandsforretning derfra, blev gift med Rigmor Pedersen, (f. 25/2-1925 – d. 15/2-2000). De fik sønnen Marius ( f. 4/11-1946 – udlært på kontor hos min far). Søren A. drev vognmandsforretning, til han gik på pension omkring 1980. Udklip (1)
Tilde havde i de første år en frisørsalon – Senere fik hun overdraget byens telefoncentral, efter Smed-Marie boende, Vestergårdsvej nr. 1.
Billedet viser nogenlunde tavlen der hang på væggen til venstre, når man kom ind i stuen fra forgangen.
Telefoncentralen blev nedlagt omkring 1966. De havde sønnerne Steen & Ole. Steen (f. 24/4- 1945) fik real-eksamen i Ulstrup og blev udlært på ”Ferm”, hvorefter han læste til ingeniør. Som sådan hat han arbejdet og bor i Århus – stadig ugift. Ole (f. 30/6-1947), kom i lære hos Tind snedker & tømrerforretning. Blev gift og flyttede til Bjerringbro, hvor han en overgang var i kommunalbestyrelsen for (K) ellers har han fungeret som forsikringsmand m m. Ole mistede sin  kone for nogle år siden. 
Huset på Mågårdsvej, blev solgt i 1995 til en enlig mand, og i 2000 købte Mogens Kanne Jensen (vores yngste søn) det til 460.000 kr. og har gennemrestaureret huset. Mogens blev gift (30/03-2003) med Merethe Krogh Lauritsen fra Hauge. De har 3 dejlige piger Kathrine, Mathilde & Karoline, slutteligt fik de Christian i 2011 . Altså mine børnebørn. (læs mere under familie). Pr. 1/2-2011, flyttede de til Bjerringbro, hvor Christian så kom til, så nu har vi 4 vidunderlige børnebørn på Ranunkelvej.Nr. 5  –  Blev bygget som arbejderbolig af Lilly & Svend Nielsen (Svend s. af Kirsten Marie & Hans Nielsen, Hvorslev – senere Gerning – se Vestergårdsvej nr.9). Svend tjente som ung rundt på egnens landbrug, bl.a. på ”Volshøj”. Han blev gift med Lilly søster til Rigmor Marker & Holger Andersen (se Vesterbro 3) De fik en del børn, og Lilly døde i en ret ung alder, men Svend blev boende en del år efter. Siden har huset skiftet ejere et par gange. Senest er huset købt af Karl Horn (Kalle), som stammer fra Vidstrup, der har en samlever. Seneste nyt, er at huset igen er sat til salg (2015). Jeg har kontakt til Lilly & Svends svigerdatter, Inge, som bor i Grenå. Hun var gift med Ivan. Nr. 8 – Her boede i mine drenge år frk. Tora Iversen (pens.lærerinde). Hun var ugift og afløste ind imellem i de små klasser i Gerning skole under sygdom. Hun flyttede til Ulstrup i sit otium, til bankbestyrer Høegh og søsteren. Huset i Gerning blev købt af en slægtning – Søren Iversen & hustru. De havde ingen børn, men Rita, voksede op hos dem (noget familie fra Lille Thorup).  Hun tjente i Vivild hos en boghandler, medens jeg var på Efterskolen der i 1957/58.  Hun blev gift med Ove og boede nogle år i Borridsø, senere flyttede de til Bjerringbro (de er begge døde). Huset er i dag ejet af en, der hedder Christensen.Nr. 10 – Ejedes i 50’erne af Petrea Petersen, (søster til Murermester Thorvald Pedersen Bjerringbro) Først i 60’erne blev huset solgt til Karen & Karl Sørensen, som kom fra en fodermesterplads i Røgen. Han hjalp til på ”Maagaarden” i nogle få år, inden sin død. Karen blev boende i huset i mange år (hun var i nogle perioder i Gerning menighedsråd) Min mor, Grethe til Svends og Karen rejste i nogle år på Seniorhøjskole sammen! Senest er huset solgt til Lars Wurtz Jensen.Mågårdsvej nr. 12: – Her ligger kun beboelsen tilbage fra den oprindelige gård “Maagaarden” http://www.jensg-family.dk/Aidt/Nabosogne/Gerning/GerningBy.htm her er der beskrivelse af Mågården og dens levned som gård frem til de nuværende ejere, Ellen & Jens Christian Johansen flyttede ind og nedrev alle avlsbygninger, på nær stakladen. Stuehuset blev totalrenoveret og det hele fremtræder i dag son en perle i landskabet. Ikke fordi, at “Mågården” ikke gjorde det i Peder Pedersens velmagtsdage. Da var den også en perle i landbrugsmæssig henseende, ingen tvivl om det! Tider og sæder skifter. Når dette skrives, er der ikke en eneste ko-gård tilbage i Gerning sogn – tankevækkende! Refsholmvej nr. 2 – I mine drengetid boede Margrethe Larsen (Lassen) her. Hun var ugift. Mener hun arvede huset efter sine forældre. Før dem, boede mølleren fra Tind nogle få år i huset, inden han flyttede til sjælland, ifølge murer Juels notater. (se disse andet sted på hjemmesiden). Det jeg bedst husker, var da hun på et tidspunkt var ved at få helt nyt tag på huset. Polle Juel og jeg, troede ikke hun boede der imedens. Vi kravlede op på loftet og løb rundt. Pludselig dukkede Margrethe op og råbte: ”Hvem er det der tramper på mit loft”? Så kan det nok være, vi fik bene på nakken, sprang ned og løb om på Juels lagerplads ved siden af hendes have.Refsholmvej nr. 6: Her boede Esther (27/12-1904 d.29/5-1975) & Henrik Karlsen (30/12-1902 – d.1988) Esther var søster til muremester Juel Ditlefsen. Ester og Henrik havde børnene Doris – Alice – Ruth & Søren Kristian.
De boede sammen med Esters forældre, Andrea & Søren Ditlefsen, også efter at de havde overtaget ejendommen. (Søren var udlært murer/kampstensmurer). Se folketælling 1921 HER. Ester og broderen Niels Juel kom til ejendommen sammen med deres forældre. Læs her hvad murer Juel skrev til sin 70-års fødselsdag i 1972. Herunder er der udklip fra Kirkebogen. Den fortæller, at der er to kvinder på Refsholmvej der døde i 1942. (Det år jeg blev født). Andrea og Niels Rasmussens kone, Maren, som det fremgår herunder:
Udklip4

Doris blev gift med Henry Madsen. De startede med et mindre landbrug i Truust ved Fårvang. Senere flyttede de til Danstrup, hvor de købte Jens Rhodes gård. Samtidig med de drev gården, var de ringer & graver ved Gerning kirke i en del år. (De havde 5 børn) Senere flyttede de til Ulstrup, hvor de stadig bor. * Alice var uddannet damefrisør og blev gift med Erik Larsen, Helsingør, den 13. april 1958. *Ruth (f. 5/6-1935) – se også nr. 25 i Gerning II. De var i mange år graver ved Gerning kirke. Erling (f. 23/5-1932 d. 30/4-1999) var næsten i mange år murerarbejdsmand for murerfirmaet Juel Ditlefsen,  senest hjalp han dog til hos autoophugger Hugo Siig på Sønderbro. Erling var en dygtig og arbejdsom mand. De har 3 drenge, heraf et hold tvillingedrenge og en pige. Pigen er gift med Niels fra ”Annexgården”. Ruth solgte huset i 2003 til nogle unge mennesker og flyttede til Bjerringbro!  * Søren Kristian (f.21/8-1941) gik i samme klasse i Gerning skole som jeg (se under min skoletid) Han overtog sine forældres ejendom på Refsholmvej 6 i 1965/66 og blev gift, men efter nogle år blev han skilt og flyttede til Langå, hvor han stadig bor. Her flyttede han sammen med Lis, med hvem han fik et barn. Blev igen alene i 2007.  S.K. har i mange år kørt rutebil, men er nu på pension. Jeg har snakket med ham et par gange i Langå, når Marianna var til Fys. Endvidere har han deltaget i Gammel skoledag i Gerning forsamlingshus en del gange!“Røgterhuset” – Ringsøhøjvej: – Huset her, blev altid kaldet “Røgterhuset” –  i relation til “Digsgaarden”. De første jeg husker boede der, var Petra og Søren Nielsen.                                             Her et lidt nyere billede af familien, Nielsen – ca. 1954
De flyttede i 1950 til Vestergårdsvej 29 (læs mere på II del). Da var Kirsten kun omkring 2 år gammel. Efter deres flytning, beboedes huset af bestyrer/forkarl på Digsgården, hvortil huset var tilknyttet. Huset er sandsynligvis i dag skilt fra gården. Bla. husker jeg Laurits der boede der først i 60’erne. Vestergårdsvej nr. 1: – Her lå den gamle telefoncentral (flyttet til Mågårdsvej 4 først i 50’erne) Marie Sørensen (”Smed-Mari”) kaldet – hendes mand, Frederik, var landsby-smed i nr. 8, før Søren Mikkelsen. De havde datteren Frida. Se folketælling 1921 HER. Oven på boede Karen Sørensen, som vi børn kaldte ”Sus-Karen” (se under min skoletid). Så vidt mig bekendt boede hun tidl. i Gullev, sammen med sin afdøde mand. Hun havde en søn, Ejner, som havde øldepot på Sønderbro. (Karen var i familie med murermester Hans Jeppesen, Gullev). Da Marie døde, boede Holger Andersen der i kort tid midt i 60’erne, inden han flyttede i sit nye hus (nr.25) – Senere blev huset købt af søskendeparret Elna (Mogensen) Pedersen.  (f. 29/11-1911 d. 9/6-1996)& Jens (f. 28/3 – 1913 d. 29/9 1995) De havde førhen en lille ejendom v. Nøddelund skel, som de drev sammen i alle årene. De forblev ugifte. Hvem der bor de i dag, er jeg ikke vidende om.Nr. 2 – Det tidligere ”Enkesæde” for skolen. Her boede Birte Rasmussen, enke efter lærer Gerhard Rasmussen (1. lærer ved Gerning skole.) Se folketælling 1921 HER. Han var min mors lærer, men døde 30/10-1928. I sin alderdom, flyttede  Fru Rasmussen til et af sine børn. Huset blev da solgt til Ruth & Erling Christensen. Ruth (f.5/6-1935). datter af Ester & Henrik Karlsen på Refsholmvej nr. 6. De var i mange år graver ved Gerning kirke.. Erling (f.23/5-1932 d.30/4-1999) var i mange år murerarbejdsmand for murerfirmaet Juel Ditlefsen,  senest hjalp han dog til hos autoophugger Hugo Siig på Sønderbro. Erling var en dygtig og arbejdsom mand. De har 3 drenge, heraf et hold tvillingedrenge og en pige. Pigen er gift med Niels fra ”Annexgården”. Ruth solgte huset i 2003 til nogle unge mennesker og flyttede til Bjerringbro!Nr. 3 – Huset her blev bygget midt i 30’erne af murermester Niels Carsten Juel Ditlefsen selv (f. 2/10 – 1902 i Nøddelund, d. 20/11-1994), i forbindelse med, at han blev viet (I Odder kirke 28/3 -1937) til Sygeplejerske Inger Kirstine Rasmussen (f. 31/7-1907 d. 27/8 –1995) fra Odder. Murermester Juels far Boede i Nøddelund. Her var han Brugsuddeler:Opdateret for nylig182 bNiels Carsten Juel Ditlefsens barndom, ungdom og opvækst, læs under:  Et stort menneske  Niels J. byggede bl.a. stuehuset på ”Astrupgård” i 1925 – (noget af det første som selvstændig). Murer Juel var en markant person i Gerning, og i vide kredse inden for sit fag. Han har stået for rigtig meget byggeri på egnen og længere borte. Bl.a. har han stået for flere kirkebyggerier. Her kan nævnes hele Ulstrup kirke (først Skibet nogle år senere Tårnet, som her er placeret i østenden af kirken, lidt utypisk), tårnene på Gerning, Grønbæk, Ans og Engesvang kirker og hele tårnet på Aidt kirke i 1942. Murer Juel byggede også Posthuset i Bjerringbro. Han agerede også som en habil arkitekt, helt op i en høj alder. (Senest stod han for tegningen til velfærdshus – kapel på Aidt kirkegård i 1985, i en alder af 83 år) Inger var også en meget udadvendt person. Uddannet sygeplejerske. Hun virkede som hjemmesygeplejerske i mange år. I ægteskabet kom der 6 børn.
Carsten (f.17/12-1937) blev gift med Irene, der er søster til Ibs kone Bente. De har 4 børn sammen – han blev udd. murer og overtog firmaet efter sin far, sammen med sin yngste bror, Johannes ”Hanse” (f. 1947) – han er også mureruddannet. Carsten er gået på pension.
Ib (f.8/3-1939) – blev gift med Bente – de har 3 drenge. . Ib er uddannet murer, men har hele sit voksenliv, boet og arbejdet i København. Har haft et interessant liv. 
Læs om Ibs løbebane HER
Hans Jørn – (f.4/8-1940) kom i smedelære i Langå, men i nov. 1959, kørte han galt på motorcykel på Ulstrup bakkerne, – han endte i autoværnet og brækkede ryggen – indlagt på Ortopædisk hospital i Århus og lå der længe. Han kom i lære som guldsmed i København, men har faktisk aldrig brugt uddannelsen. Han købte ”Spejderhuset” i Ulstrup, hvor han indrettede sig. I nogle år lærte han at kunne håndtere en gravemaskine i murerfirmaet, men har de seneste mange år ført en rolig og tilbagetrukken tilværelse. Han er ugift. H.J. flyttede i 2005 til Fyn, men er nu tilbage i Jylland og bor i Rødkærsbro.

Karen Margrethe, kaldet ”Søster” (f. 10/3-1942), den eneste pige i flokken. Hun gik ud af Gerning skole i 5. kl. og beg. på Realskolen i Bjerringbro sammen med Jytte til Laurits vognmands (se under nr. 12 og under min skoletid).  K.M. er udd. børnehavepædagog og har 2 piger. Hun har altid boet i Århus sammen med sin familie. Bor nu i Egå.
Paul (Polle) (f.9/3-1943) var gift med Tove (senere skilt) de har en dreng og en pige. Paul blev udd. elektriker og bosatte sig i Langå, hvor han stadig bor – (se i øvrigt omtale af børnene under min skoletid)
Johannes (Hanse) (f.10/3-1947) – blev gift m. Else Højer fra Aidt, de har en dreng og en pige sammen. Senere skilt, og J. bor nu sammen med Birthe ved Møllebækkens udløb, på Fredensvej i Bjerringbro. Både Johannes og Carsten er gået på pension. Carsten bor nu dels i Sydfrankrig, dels i hans sommerhus ved Hevring på Djursland.  Firmaet Ditlefsen & Nielsen er nu ude af familien. (Ovenstående er senest opdateret februar 2016)Nr. 5  – Det var en del af grunden til nr. 7, men, blev købt af Anders Graugaard Jensen (f. 1948) – s. af Henry Jensen i ”Meldgaard”. Her opførte A. så et parcelhus først i 70’erne. Anders er uddannet tømrer i Tind. Anders blev gift og fik 2 drenge, men blev skilt. Anders fik en ny kone som han fik et barn mere med. De flyttede op i hans fars gård, hvor de indrettede en lejlighed i østlængen. Senere blev han skilt igen og flyttede til Nøddelund, men bor nu i Bjerringbro på Skovvejen. Huset i Gerning blev solgt 1979 til Anna Hulshoff & hendes mand. (Anna havde tidl. boet i Jens Chr. Olesens hus i Vidstrup) De blev imidlertid også skilt, og siden er Ole Sørensen flyttet ind (er ansat på ”Grundfos” og har været i Hvorslev kommunalbestyrelse for (V) indtil kommunalreformen i 2005). Anna har et par voksne døtre og de har 1 barn sammen.Nr. 6 – Byens sidste smed Søren Mikkelsen (f.22/2 – 1900 – d.17/10-1969) & hans hustru Marie (f.21/1-1897- d. 17/8-1984 – ligger begravet på Gerning kirkegård). De forblev barnløse – havde et feriebarn fra København, Hanne – søster til Bibbi & Laila. Smedien i Gerning var en såkaldt by-smedie, som ejedes af nogle af byens gårde. Søren var sådan set kun forpagter i begyndelsen. Da de gik på pension, flyttede de til Vesterled i Hvorslev sidst i 60’erne, og da Marie blev alene, flyttede hun fra Hvorslev. Beboelse og smedie blev solgt til Hans Erik Sørensen fra Vejerslev, gift med Tove – (datter af Johan Biller fra Borridsø). De har 2 adoptivbørn (dreng/pige). Tove er ansat på rådhuset i Hvorslev og hans Erik driver autoværksted i den gamle ombyggede smedie.Nr. 7 – Her boede Thorvald Pedersen (Bette Thorvald) kaldt af børnene i byen. (f. 4/5-1890 – d.12/6-1968) og var ugift. Han var en bror til Jørgen Pedersen ”Højholt”, Gullev og en bror til Kirstine på ”Danstrupbundgaard”. T. var en meget speciel person, levede sin ensomme tilværelse i det store hus, som var bygget som aftægtsbolig til ”Højholt”. Han var en meget alvidende mand og læste meget. Hans hud var som pergament, en tør og vissen lille mand. Efter hans død blev huset købt af et par ugifte søskende fra Stærkjær (Smed Michaels børn). Da de døde, købte tidl. skovfoged Per Lytzhøft og hustru, Kirsten (f. 16/3-1928 – d. 19/4-2008) huset. De boede tidligere i ”Skovfogedstedet” v. ”Skovriddergården”. Der var 3 børn i ægteskabet, men desværre mistede de sønnen Henrik (f. 23/2-1950 – d. 20/4-1971). Han er begravet på Ulstrup kirkegård., hvor også både Kirsten & Per ligger begravet. Tilbage er en datter, Lone – gift m. Søren Kristian Sørensen (f.30/5-1944) søn af Else (f.19/11-1912) & Vagn Sørensen (f.27/8-1915)  Ringsøhøjvej 5. De bosatte sig i Galten v. Århus. Den tilbageværende søn, Peder, ved jeg ikke hvor befinder sig i dag. Huset er nu solgt, og solgt til anden side.     
 

SE RESTEN AF BEBOERE I HUSE I GERNING/TIND 2

Denne side er senest opdateret den 14-10-2016 af KKJ

 

Om kanne4world

Jeg har nået en alder, hvor man har tid til at skue tilbage i tiden! Jeg vil på flere niveauer nedfælde mine erindringer, blandet med gamle fotos. Det er først og fremmest mine egne oplevelser, suppleret med og understøttet af div. kilder for at danne en bedre helhed. Jeg vil gerne dele med andre mennesker. Hvis nogen har supplerende oplysninger, eller rettelser modtages de gerne. Jeg prøver at overholde offentliggørelsesloven så godt som muligt. Tak at du kiggede med.
Galleri | Dette indlæg blev udgivet i Gerning sogn, Livet, Skolen, STARTSIDE og tagget . Bogmærk permalinket.

10 svar til BEBOERE I GERNING/TIND I

 1. Pingback: NIELS JUELS NOTATER | Kanne`s hjemmeside

 2. Pingback: EJENDOMME GERNING SOGN | Kanne`s hjemmeside

 3. Mette Juel Porat (Ditlefsen) siger:

  Kære Knud

  Jeg er for ganske nylig blevet tilføjet “Gamle Bjerringbro billeder” og er nu blevet ledt ind på din fantastiske hjemmeside.

  Tusinde tak for et kig tilbage i tiderne længe før min – og tak fordi du har skrevet så fint om min farfar og farmor – jeg savner dem stadig med jævne mellemrum!
  Tak fordi du har orket at arbejde med (og gengive) min farfars mange beskrivelser og fortællinger – jeg er virkelig henført og rørt i skrivende stund!
  Udover den helt personlige interesse jeg har i at høre om mit eget ophavs ophav, de forgangne tider de levede i, så sender jeg dig også en kærlig tanke for dit store arbejde, som du så gavmildt deler med alle os andre – ja, og dem der kommer efter.

  Det er et lille stykke kultur som du her konserverer til evig tid, et dokument om levede liv, om andre tider; den store histories små historier.
  En gave.

  Kærlig hilsen
  Mette

  Like

  • kanne4world siger:

   Kære Mette!

   Af hjertet, 1OOO tak for din hilsen på min hjemmeside. Du skal vide, at det også varmer mit hjerte meget, at vide at der er mennesker, som værdsætter det jeg arbejder med hen af vejen i mit otium. Jeg er benovet over at få denne henvendelse, det må du vide. Det er dejligt at mennesker kommenterer og giver deres “besyv” med. Det var en stor julegave – TAK for den!

   Jo, jeg føler, et eller andet sted, at jeg gerne vil delagtiggøre min omverden og mine efterkommere i, hvad fortiden indeholdt. Skikke og små oplevelser mm.
   Din farfar Niels Juel har jeg altid beundret, det var en mand der ville andre det godt. Et stort menneske, med et stort hjerte. Indrømmet, jeg savner ham også ofte. Han gav vi børn i Gerning/Tind en god indgangsvinkel i livet. Han holdt søndagskole, hvor stort set alle børn mødte op søndag formiddag, enten de var fra et “missionsk” hjem eller fra et “såkaldt” ganske alm. grundtvigansk hjem. Det har da sat sig spor i mit liv og jeg sætter pris på alle mennesker, vi er alle ligeværdige!
   Nu ved jeg ikke lige pt. hvem der er din far i børneflokken. Det skulle vel ikke være Carsten el Ib? Jeg kende jo hele “flokken” “Søster” er jo min gl. klasseveninde og har kontakt med hende i forbindelse med gl. skoledage i Gerning.
   Forresten har jeg også fået en kommentar på hjemmesiden fra Bente-Marie Roed Ditlefsen. Det er Ib’s kone. Her er link til FB’s side om Gerning skole: http://www.facebook.com/group.php?gid=151539731013.
   Ikke mere for nu – men igen – 1OOO tak og hermed ønskes du en god jul og et velsignet nytår!

   Med kærlig hilsen – Knud Kanne

   Like

   • Mette Juel Porat siger:

    Kære Knud

    Hvis du blev bare halvt så glad for min besked, som jeg blev for din – SÅ bliver det a-l-t-s-å ikke meget bedre 😉

    Carsten er MIN far – jeg har netop vist din side til ham i dag, og han blev også helt overvældet.
    Vi er vildt imponerede over din fortællelyst og hyggelige omhyggelighed. Min far er ikke nogen “superbruger”, så jeg vil sætte mig ned med ham igen en anden dag, hvor vi har god tid.

    Mens jeg sad her og læste i går, blev der pustet liv, mening og værdi i “historien” og dagen i dag har på mange måder taget sit afsæt i den oplevelse – at læse, visualisere og selv støve små episoder og sekvenser af.
    Jeg har tænkt en del over og revideret min opfattelse af identitet i dag.
    Ikke bare min egen, men mere ved betydningen af at kende til sin/vores historie/fortid/kultur. Dvæle lidt ved dem der har levet før (og med os) hen til nutiden og det handlingsforløb vi selv er levende og handlende i.
    Hvilke spor sætter vi i verden, hvilke spor sætter andre i os…og er livet kun interessant, så længe vi selv lever…
    Jeg har nok ikke tillagt det så stor betydning tidligere, eller rettere erkendt at det har – men det har (kan jeg sagtens se) en helt enorm stor og positiv effekt.
    Det HAR betydning.
    Og dermed er det du deler her… betydningsfuldt!!

    Du skriver om dit menneskesyn; om ligeværdigheden -> at vi er lige meget værd -> lige værdifulde.
    Jeg synes det er en meget smuk gestus, at du udvider begrebet til også at inkludere de mennesker, der ikke lever længere.
    Så de lever 🙂

    Tak for en skøn oplevelse – og for linket.

    Kærlig hilsen og rigtig god jul
    Mette

    Like

   • kanne4world siger:

    Kære Mette – jo, din besked gjorde mig superglad i mit indre :-). Tænk, at lille jeg, kan røre andre mennesker og deres syn på det at leve i nutid & fortid samtidig og stadig forvente noget af fremtiden – det da stort og kan kun være med til at gøre livet værd at leve.
    Ja, Carsten, din far, er jo nogle få år ældre end jeg, men husker ham jo så tydeligt alligevel. Kan du hilse ham og ønske ham en rigtig glædelig (Juel) sammen med hans familie. Er det korrekt, at dine forældre opholder sig meget i Frankrig?

    Min kone, Marianna synes engang imellem, at jeg bruger lidt rigelig tid ved PC’en, men der er nu ikke noget der komme af sig selv. Jeg laver det lidt i perioder. Man er jo ikke altid lige motiveret. Nu har jeg knoklet hele mit manddomsliv, hvorfor skulle man så ikke også kunne tillade sig at “slappe” lidt af ved tasterne!
    På et tidspunkt, håber jeg der bliver tid til at skrive om min tid som landmand i Astrup, hvor jeg har haft 42 gode og rige år sammen med min familie på den gamle slægtsgård. Prøv at læse de erindringer min kones oldefar, Mikkel har efterladt sig. Ham beundrer jeg både for hans religiøse del og den verslige del. Slægtsgården her går tilbage til 1805. Den er sat til salg og vi har købt hus i Bjerringbro med overtagelse 1. september 2012. Vi håber at stedet her er solgt inden. Vi har 3 børn, men ingen af dem har ønsket at føre stedet videre – godt det samme, der skal meget større landbrug til i dagens Danmark.

    Endnu engang 1OOO TAK for respons – TAK at jeg må dele mine erindringer med dig og andre. Skulle du, eller din far støde på ukorrekte oplysninger, så sig endelig til. Jeg er ikke fejlfri men forsøger at berette ud fra det jeg husker. Du er altid meget velkommen til at vende tilbage eller kommentere.

    Kærlig hilsen og rigtig god og velsignet jul herfra – Knud Kanne

    Like

 4. Gabriel. W.J siger:

  Jeg er en af Lars Wurtz sønner på 14 år og jeg synes det er spændene at se hvordan det så ud dengang.

  Like

 5. Bente-Marie Roed Ditlefsen siger:

  Kære Knud Kanne ! har med stor fornøjelse læst din Hjemmeside! jeg er jo svrgerdatter til din hjemstavn ! Er gift med Ib ! Prøv at kigge på Google Ib Thykjær
  der vil du finde hvad Ibs murer uddannelse har ført med sig ! Han tog jo ose bygmester eksamen i Haslev Højskole. i dag i en alder af 72 år arbejder Ib stadig,så på mange måder slægter han sin far på!
  Igen tak for dine dejlige oplysninger herligt at der findes mennesker som dig ! Tak
  Hilsner Bente-Marie.

  Like

 6. Pingback: GAMLE NOTATER FRA GERNING | Knud Kanne`s hjemmeside

  • kanne4world siger:

   Kære Bente-Marie – Tak!
   Det er med glæde jeg motager denne, din kommentar til min side. Jeg har faktisk, nylig på det seneste, gjort lidt mere ud af siden. Den blev flyttet til et andet domæne. (Mere redigeringsvenlig). Siden vil løbende blive udbygget.
   Jeg har lige modtaget en mail fra “Søster – Juel”, som jeg kalder hende. Vi er jo på samme alder. Jeg regner med, at hun kommer til skoledagen i Gerning 1. lørdag i september. Jeg har jo også været sammen med du & Ib for et par år eller 3 siden. Jeg glæder mig hvert år til at møde gamle venner fra min hjemby! Skulle I være i Jylland på samme tid, er I jo stadig hjertelig velkommen!
   Kig ind på dette link: – http://www.facebook.com/group.php?gid=151539731013
   Jeg vil gå ind på Ib’s navn i Google og læse der – hils ham!
   Fortsat god sommer – mvh. Knud Kanne.

   Like

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.