EJENDOMME GERNING SOGN


udklip-gc3a5rde2
HUSK: REGLER for denne side

Slægt & Data for Gerning sogn

Gamle matrikelkort:
Udklip Gerning refshGerning 1864 - 1956Kort Gerning 1815 2kort-gerning-1815-3
Gamle matrikelkort: Fra oven 1956/73 – 1864/1956 – 1815/64. Bemærk, at Arthurs gård (Matr. 5) dengang var beliggende mellem Maagaarden og Anneksgaarden, som det fremgår af de nederste kort. Skolejorden (1) har ligget ude hvor Aage Markers ejendom blev opført i nærheden af Refsholm. Mine kortudklip  – Sammenlign steder: 
1954 – 2014

desktop13Nyere luftfotos 1954-2014 over Gerning/Tind området. (Klik på billede for læsbarheden)
Herunder sammenligning af området Gerning/Tind og Gullev

Desktop41 (1)*   Notater fra hjemmeside vedrørende Gerning sogn, oprettet af Ole Dalsgaard, Amager.
Fotoklip huse og ejendomme Gerning/Tind området fra Google Maps Street Wiew 2010

Mine forældres gravsted til højre i billedet. Se data for hvem der er begravet på  kirkegården og se gravstenene HER Se mine notater om på de begravede – Microsoft Word – Navne Gerning kirkegård

Den ældste af alle bygninger i Gerning er og bliver kirken. Den har været omdrejnings-punktet gennem snart 1000 år for lokalbefolkningen. Tænk på alle de af vore forfædre der hviler under mulde her!
Agerbrug har også i alle de år været en del af hverdagen i sognet! Landbrugene ligger stadig, for de fleste vedkommende, hvor de har ligget i et væld af år, store som små.
Udflyttergårdene er ”Rosenlund” som har ligget nede ved byen. ”Solvang” v. vejen mod Hvorslev, er bygget til en af sønnerne fra “Anneksgården” i Gerning.Udklip Gerning - TindUdklip Tind 1856

Klik på billedet for at øge størrelsen: Toftegård, med matr. 7 har været noget større før i tiden. Der er udstykket 3-4 ejendomme fra den matrikel i forrige århundrede. Gården har ofte skiftet ejer, måske pga. dårlig økonomi, der så har bevirket frasalg af jord.
I Tind er det ”Volshøj” & ”Tind Skovgård”, som blev udflyttergårde, måske pga af forfald eller ildebrand!   Gårdenes karakter, har skiftet ejere og udseende over tid. Arealmæssigt, er der i  tidens løb, sket både udstykninger og sammenlægninger(Gårdene har nummer efter betegnelserne i linket her)
Herunder et billede af øverste del af Gerning by, på afstand, set fra Vestergårdsvej:

IMG_5899

Hvem har ejet gårdene i Gerning

IMG_5907

5. ”Rosenlund” : Arthur Pedersen (hans far kaldte de amerikaneren, fordi de havde været i Amerika på et tidspunkt, inden de overtog Rosenlund). Se folketælling 1921 HER. Arthur var gift med Cecilie og de har tre børn sammen, Benthe, Peter og Ulla!  Der var fodermester på gården. I min barndom, blev der bygget arbejderbolig ved vejen udenfor gården. Den sidste fodermester hed, Niels Jensen – (se her, under indbyggere i Gerning og Tind). Det var i mine drenge/ungdomsår et alsidigt landbrug med svin og især malkekvæg med ca. 60 tdld ager + 20 tdld skov ved Terp. En af dem, vi kaldte de større gårde i byen. Herunder folketællingsliste fra Rosenlund 1920. Her fremgår, at 2 af døtrene, Mabel & Vera er født under opholdet i Amerika:
Rosenlund i dag: Gården blev købt af Jens Christian Johansen, “Refsholm”, da Arthur og Cesilie nåede pensionsalderen. Senere overdrages gården til J.C.J’s søn, Peder, der da allerede havde overtaget “Refsholm”.
Peder havde på daværende tidspunkt allerede købt “Digsgaarden”. Senere overtog Peder også de øvrige gårde i Gerning, som var lagt ind under Refsholm, da J.C.J. og Ellen valgte at flytte flytte ind på “Mågaarden”.
Peder’s lillebror, Mogens, købte “Rosenlund” af Peter Johansen i 1999. De flyttede dertil i 2000, efter lidt renovering. I 2004 udnyttede de hele stuehusets overetage. 
De har 2 børn (Anne f. 1995 og Michael f. 1998). Mogens’s kone, Dorthe er født på Torup Nedermark 1964, som datter af Karen Hyberts Mogensen (f. Pedersen) og Karl Kristian Mogensen.

1395866_10200826816008528_1306564612_n

6. ”Mågaarden” P. M .Pedersen (f.24/9-1891 d.9/4-1966) købte gården i 1917 sammen med sin bror. Forinden havde Peder bl.a. tjent nogle år hos Frederik Frederiksen, “Tulstrupgaard” v Hjermind. Peder født i Ørum/Viborg Amt. Se billeder fra Mågården
Senere kom  Johanne ind i billedet. (Hun stammede fra Vendsyssel og var søster til Martin Nielsens kone, Ingeborg, i Vidstrup). De havde 3 børn: Albert, Inger og Kirsten. Albert blev uddannet landmand og havde en overgang, “Helstrup Østergård” i forpagtning. Senere købte han og familien en gård ved Fårup nær Randers, men døde i en ret ung alder. Hans far, Peder, har engang udtalt, at han ikke ønskede, at Albert skulle overtage og drive ”Mågaarden” efter ham. Peder mente, at det var for vanskeligt et landbrug at drive. Inger blev gift med en landmand, ved navn Jens Mølgaard Bay. De drev svineavl i Nørbæk v. Randers. Jeg har så sent som 16/1 2005, snakket med Ingers mand. Vi sad ved siden af ham til et møde i Hammershøj, hvor Folketingets formand, Christian Majdal talte. Bay fortalte, at Inger var død i 2003. Han fortalte også, at han havde tjent hos Chr. From på ”Himmestrup” tilbage i 1954. Han & Inger drev sammen i mange år, et fremavlscenter for svin. Han fortalte også, at Kirsten bor i Århus, sammen med sin mand, der lige var gået på pension.
”Mågaarden” var i min barndom et meget velanskrevet sted at tjene. En gård med en anerkendt S.D.M. besætning af jysk afstamning og med et stort avlspotentiale. Peder opnåede da også i 1956 at få tildelt sølvmedalje for landboflid, i flg. Landboforeningens 50-års jubilæumsskrift i 1961.
Desværre var Peder så fokuseret på den jyske sortbrogede malkerace, at han ikke ville anerkende, at der blev krydset med den indkøbt Hollandsk Frisian race.
Det resulterede i indavl og hermed lavere ydelse til følge. De seneste år, holdt han selv avlstyr til naturlig bedækning i egen besætning. Resultatet af sin “modvillighed”, bevirkede stagnation i års-ydelsen. Det må naturligvis ha’ gjort Peder ondt at se, at der var andre der gjorde det en tak bedre og som havde stor glæde af den fremgang og gevinst en krydsning indebar.

Som barn beundrede jeg indretningen af den flotte og helt specielle bindestald til køerne. Den var indrettet med brede enkeltbåse, med 2 svære runde hvidmalede lodrette træstolper, imellem hver ko, på tykkelse med en telefonmast og de dobbelte krybber foran køerne – den øverste (i ca. 90 cm’s højde) til kraftfoder og en normal-krybbe til grovfoder underst.
Han startede tidligt med at ensilere og findele roetoppen, (det var før grønthøsterens indtog i landbruget). Roetoppen blev snittet ved hjælp af et ombygget tærskeværk, der stod placeret oven over de dybe ensilagesiloer, nord for bygningen med hestestald, kartoffellager og kalvestald. Bunden af siloerne var i niveau med staldene.
Han gjorde også meget i kartoffelavl. Der var indrettet kartoffellagre i den nordlige længe. Den anden del af kartoffelavlen, som skulle anvendes til foderbrug, blev kogt og opbevaret i betonsiloer ved vejen, ud mod Hesselbjerg. Vi kaldte dem “kummerne”. I den østlige ende af denne bygning var der hestestald. Indtil først i 60-erne var der en stor flok heste – 14 er det meste jeg har talt. Der var flotte navne-skilt over hver enkelt hestebås. Skiltene var ferniserede og  med brændte navnetræk. SE mine Mågaarden

Neden for vejen, der gik syd om selve avlsbygningerne, lå der en rødmalet stald-bygning, opført i træ, beregnet til søer m. smågrise. So-stalden blev nedrevet en del år før de øvrige bygninger. Det nærmeste jeg kan komme et billede af denne stald, er det ovenstående. Her ser vi den i baggrunden. (Min far er her ved at sætte raftehegn op, ud mod Arthurs mark, på Vestergårdsvej 8, da de købte huset her af Stine Kristensens arvinger i 1965). – Se andet sted på min hjemmeside
Peder købte, omkring 1950, en ældre “Fordson Major” traktor, til aflastning af de mange spænd heste. Karlene mærkede ikke meget til det – hestene blev fortsat foretrukket frem for traktoren. Da Albert forpagtede gården i Helstrup, midt i 50’erne, blev den sendt med ham derover.1234691_10200636629453983_1114845133_n1238234_10200636629013972_482486439_nForuden “Majoren” havde han en anden gammel traktor, Muligvis en gammel Bolinder Munktells, specielt beregnet til at drive vandpumpen ved boringen, der lå ved *”Smedhulen”, lidt vest for gården (*en skrænt med træer og et væld syd for vejen). Markernes boniteten var visse steder af sandet og uens karakter, især mod syd og vest. Peder var på mange områder en pioner indenfor landbruget! Her lå også nogle aflange, støbte kartoffelsiloer, langs vejen ud mod Hesselbjerg. I daglig tale kaldte vi dem “kummerne”. I dag er siloer og buskads fjernet.
Folkeholdet bestod normalt af 1 fodermester og 3 karle + en pige eller to i huset til at hjælpe Johanne. Den bedst “bemandede” gård i byen omkring 1950. Senere tyndede det lidt ud i folkholdet, og nogle af hestene forsvandt. Mange unge mennesker fik gennem mange år, deres praktiske landmandsuddannelse på ”Mågaarden”. Mine to tanter, Agnete & Ragny, har begge tjent der som ung pige i huset hos Johanne!  Karlekamrene var i min barndom i østenden af den sydlige længe! Her er fortal mange spøjse historier, er jeg vis på!
Jeg husker da Peder fik en stor amerikansk 100_3023”Ford Costumeline” midt i 50’erne, medens jeg gik i skole. En ordentlig “flyder” og Peder var nok ikke den mest kyndige “pilot”! Han kørte i den, i nogle år. Johanne & Peder byggede, som en af de første, hus i det nye kvarter på Noravej 1, nord for den nye ringvej i Bjerringbro, først i 60’erne. Lige over for, på den anden side af Skovkrattet, hvor også L.J.Nielsen fra “Digsgaarden” byggede nyt hus. De ligger begravet på Gerning Kirkegård.

Gården blev solgt til en mand ved navn Kristensen, fra “Grå Mølle” nord for Århus. Han udnyttede kun jorden og efter en del år i den gænge, blev den  solgt til Jens Chr. Johansen ”Refsholm”, og blev drevet sammen med hans øvrige gårde i byen. J.C.J. nedbrød alle udhusene, på nær stakladen nord for gården. Under den århusianske ejer, var stuehuset udlejet til tvivlsomme lejere, der gjorde det egnet til sanering.
Jens Christian & Ellen restaurerede det noget medtagne stuehus. Det var bygget i smuk arkitektonisk stil. Den oprindelig stil bibeholdtes og taget udskiftet med glaserede sorte teglsten, så det kunne tjene som en god aftægtsbolig for familien, efter at de gennem mange år, havde boet på ”Refsholm”. Jorden bliver i dag samdrevet med ”Refsholm” og de øvrige tilkøbte jorder i byen – (se senere.)  læs på Pdf : Mågaarden
5 L. ”Refsholm” i min barndom ejet af Niels Peter Johansen og hans kone Nanna. De har børnene Jens Christian (født i 1933 – d. 2018) – Troels (født i 1939) og Kirsten (født i 1943). N.P.J. bestyrede først Gudenåcentralens gård ved Tangeværket, samtidig med var han Bjerringbroegnens første planteavlskonsulent. Samtidig var han medstifter og bestyrer af den første tyrestation, i den nydannede kunstige Kvægavlsforening for Bjerringbroegnen, i ”Møllevang’s” bygninger på Vestergade i Bjerringbro. Han besty-rede den, indtil han i 1945 købte “Refsholm” i Gerning, af tidligere ejer, Niels Rasmussen. N.P.J. ombyggede Refsholms driftsbygninger i de efterfølgende år. (Se i øvrigt jubilæumsskrift fra Landboforeningen, 1961). N.R. blev senere mangeårig fast beboer på Granslev hvilehjem i sit tidligere hjemsogn. Jeg husker tydeligt, når han kom cyklende til Tind, for at hente hans aldersrente på min fars kontor. Det fortsatte han med, helt frem til sin død, i en høj alder.
N.P.J.s ældste søn, Jens Chr. Johansen (f. 1933 – d. 2018) gift med Ellen Lund fra Nøddelund. Datter af mejeribestyrer Lund på Nøddelund A/M. De overtog gården omkring 1960. De har fire børn. Sønnen Peder, der senere har overtaget bedriften og som stadig er ungkarl og bor på ”Digsgaarden” i Gerning. Derudover er der 2 døtre, den ene bor ude på “Hesselbjerggaard”– gift med enkemand, Anders Stougaard, søn af Saga Stougaard Nielsen, Borridsø. Hans 1. kone, Rita døde som 37-årig, fra 3 små børn. Hun ligger begravet på Gerning kirkegård, til højre, lidt nord for indgang indgang vest. Endelig er der sønnen Mogens. (se under “Rosenlund”, øverst på siden.)  J.C.J. har været en rigtig dygtig & driftig landmand. Han har i tidens løb, købt flere gårde sammen. Bl.a. ”Rosenlund” & ”Mågaarden”. ”Digsgaarden” blev købt af sønnen Peder, hvor han stadig bor. Senest har han købt Verner Andersens ejendom i Danstrup. Nøjagtig hvornår Peder overtog  hans fars ejendomme kender jeg ikke præcist. Det er primært svine- og planteavl, der bliver satset på.
Som tidligere beskrevet, flyttet J.C.J. og Ellen ind på ”Mågaarden” i det nyrestaurerede stuehus i Gerning. (- inden J.CJ. med familie overtog ”Refsholm”, kom de fra en gård i Tapdrup området v. Viborg)

2. ”Anneksgården” I 1956 overtog Ove Kirkegaard (f. 26/9-28 – d. 10/1-01) gården i Gerning, sammen med hans kone Betty (f. 18/4-33). De fik sammen 4 børn.
Inger (f. 11/12-52) – Niels (f. 28/10-55) – Jørn (f. 20/9-57) og Hanne (f. 30/7-59)
. Kirkegården, som vi i min barndom, kaldte gården i daglig tale, er en gammel slægtsgård. Jeg husker tydeligt Oves mor og far. Søren, (f. 18/10-1888 – d. 18/3 -1956) og Kirstine, (f. 5/6-1889 – d. 11/3 – 1974). (Se gravsten) . Oves bedsteforældres gravsten. Se kort.
I 1907 blev der udstykket 40 tdld jord, nær Ringsøhøj, til Jens Kirkegaard (broder til Søren Kirkegaard) se under nr. 15 “Solvang”.

I min barndom, var der en stor vindmølle, på den sydlige længe, hvor der var lade. Den trak kværn og tærskeværk, indtil elektriciteten tog over. Møllen blev nedbrudt sidst i 60’ erne. (Den tjans fik Jørn til Svends & Erland til Ingemans).
Som beskrevet ovenfor, blev Ove & Betty gift 6/4-1953. Betty Jensen, kom fra en ejendom, beliggende ved foden af Busbjerg. Sønnen Jørn, ejer den ejendom i dag. Betty var ganske ung, da hun kom til gården i Gerning.
Deres ældste barn, Inger, blev uddannet sygeplejerske og arbejdede i mange år på Kjellerup sygehus og boede da sammen med sin familie i Ans. Inger flyttede for en del år siden til Viborg. Inger mistede tidligt sin mand, ved en tragisk ulykke, medens deres 3 børn var små. De 2 yngste er tvillinger, den ældste pige blev 40 år i september 2015. Niels er gift med en Lis, datter af Ruth & Erling Kristensen fra Gerning. Niels bor dag i Bjerringbro. Jørn bor i Bettys barndomshjem neden for Busbjerg, gift med Mette fra Bjerringbro. Den yngste datter, Hanne bor i Viborgområdet.
Mange har tjent på Anneksgaarden. Bl.a. har Agnes til Thøgers tjent der. I min drengetid, var der altid både fodermester og tjenestekarl på gården. Bl. a. tjente først i 60’erne en sjællænder ved navn Henning, fra Næstvedegnen hos Ove & Betty. Ham kom jeg en del sammen med. Ove & Betty solgte gården i 2000 til Søren Pedersen, ”Højholt”, Gullev og flyttede til Bjerringbro (Vestergade). Desværre fik Ove ikke lang tid i sit otium, han døde i 2001. Betty har været aktiv i Seniorklubbens bestyrelse i nogle år. Gården ejes i dag af Louise & Claus Lassen.

4. ”Meldgaard” ligger lige syd for Gerning kirke og kirkegård. Det er også en gammel slægtsgård. Henry (f. 16/5-1918 – 4/12-1993) & Ditte Graugaard Jensen (f. Johansen, 15/8-1924 – d. 29/3-1981). De har boet der så længe, jeg kan huske tilbage. Henry overtog den efter sine forældre
Laurits Kristian Jensen (1875 okt. 23 – 1949)
, gift m Maren Jensen (1882 Feb 27 -> 1963 )
Jeg husker tydeligt den gamle Maren.
Her på billdet sidder  Maren & Kristian Jensen ->
Der var 6 børn i ægteskabet, (+ en dreng der døde, img084kort efter fødslen.) Ingeborg f. 25/5-1945 – Kirsten f. 19/4-1947 – Anders f. 29/7-1948 –Kristian f. 10/4-1950 – Arne f. 1952 & Lars f. 24/5-1956 . Ingeborg boede i Sall sammen med Egon. Desv. døde han i 2007 og Ingeborg er 2008 flyttet til Hammel. (Egon er søn af ”mester’s”, som boede v. ”Rosenlund”, hvor  forældrene arbejdede). De har 2 børn. Kirsten bor i Gerning og var gift med Johan Erik (også søn af ”mester´s”) – de har 3 børn – Hans Henrik, Marianne & Inge. Desværre måtte Kirsten også ta’ afsked med sin ægtefælle gennem et langt liv. Johan Erik måtte gi’ op overfor hans alvorlige sygdom, som han kæmpede med i flere år. Johan Erik døde først i september 2010 og ligge begravet på Gerning kirkegård. Anders er uddannet snedker/tømrer ved tømrerfirmaet i Tind, han boede først i hans fædrene gård og byggede så siden hus på Vestergårdsvej (se mere under huse i Gerning).  Han blev skilt og flyttede først til Nøddelund, senere til Bjerringbro. Kristian boede i Bjerringbro og var gift med Birte (datter af Arne & Rita Nielsen, Borridsø) de fik meget tidlig datteren Annemarie og senere en datter mere. K. var udd. elektriker og har altid haft arbejde på Grundfos, og B. var udd. apoteker på Bjerringbro Apotek, hvor hun arbejdede i rigtig mange år, men gik pension i 2017. De gik hver til sit for nogle år siden. I dag bor Kristian i Ans. Arne er uddannet smed, bor i Bjerringbro, og Lars er gift med Lis Damgaard fra Skibelund. Lars er murer, bor også i Bjerringbro.

Henry var en hjemmets mand, hans kone Ditte var svag i mange år, også da hun fik det sidste barn, Lars. Jeg tror det var gigt. Det krævede stor hjælpsomhed fra familien. Endnu medens Henrys mor Maren var levende, oplevede jeg, at både hun og Ditte hjalp hinanden med at passe Lars. De sad hver i deres stol med en stok og holdt Lars i ave. (Sådan har jeg selv oplevet det) Se gamle billeder fra Meldgaard. Folketælling 1920 HER:
4 B. Gården ”Hedegård” på Oreholm, blev bygget på den del af Digsgårdens jorder, til Henry’s bror Andreas (f.17/9-1910 – d.20/2-2002), da han blev gift med Ellen i 1936 (f. 17/11-1914 – d. 26/2-1992) De havde 4 børn Knud Erik (f. 10/2-1936), Karen (f. 11/7-38 ). Åge (f . 9/9-1941 – d. 21/6-1962) & Anne Marie (f. 7/7-1947). Knud Erik blev politibetjent og har altid gjort tjeneste på Sjælland.  Knud Erik har tjent i ”Mågaarden”, rejste herfra til Livgarden og senere på politiskolen. Karen er gift, og har boet hele livet i Århus.
Åge var min bedste klassekammerat i Gerning skole, vi sad sammen gennem alle 7 år, vi gik i Gerning skole. (Åge havde epilepsi – var med mellemrum på ”Dianalund” på Sjælland for at få medicinen indstillet). Som dreng, var han meget voksen af sin alder – stor og stærk. Hos ham søgte jeg altid beskyttelse, når f.eks. Finn (bager) var efter mig. Åge havde været på Vivild Ungdomsskole 56/57 og jeg i 57/58, på hans anbefaling. Åge tjente på landet, efter hans præliminæreksamen i Ulstrup, 1958-59, sidst på ”Volshøj” hos Jacob P. I sommeren 1962 døde Åge – han skulle passe sin fars bedrift, fordi de skulle til København og besøge Knud Erik. Hans søster Anne Marie fandt ham, død af et epilepsianfald – en tragisk hændelse. Åge var på dette tidspunkt kærester med Else datter af Ejner Sørensen’s i Kraghede. Da Åage døde, var jeg ved militæret og deltog i en øvelse i Tyskland. Derfor deltog jeg desværre ikke i Åges begravelse, hvilket gjorde mig ond! (se breve). Åge ligger begravet på Gerning kirkegård lidt syd for kirkedøren, sammen med sine forældre. Anne Marie var den yngste. Hun blev gift med Kaj Sommer Hansen (tømrersvend). Hans søster, Karen var gift med tømrermester Bent Nielsen, Hvorslev – Bent døde i 2009). De kom samtidig til Hvorslev først i 60-erne, fra Skanderborg egnen. Bent købte Gjandrups tømrer- og snedkerforretning i Hvorslev. (læs senere under afsnit om ungdomstiden i Hvorslev-Gerning) A.M & Kaj bosatte sig i Bjerringbro efter giftermålet. De har en pige og en dreng. Lone (f. 1970) er sygeplejerske – bor i NUUK Grønland og har 2 børn! Sønnens liv kender jeg ikke. Ellen var min mors bedste ungdomsveninde (hendes forældre havde dengang ”Granlygaard” i Stærkjær.) Andreas havde en stor søskendeflok (4 brødre & 3 søstre) Dem jeg har kendt er: Henry i ”Meldgård” – Jørgen Dalsgaard, Astrup ”Mosegaard” (hans søn Jens har jeg været på Vivild ungdomsskole sammen med i 57/58 og hans bror, Ole har jeg god kontakt med i skrivende stund i forbindelse med Aidt by’s hjemmeside) – Anna Kirkegaard i Aidt (gift m. tømrer Marinus Kirkegaard, de øvrige har jeg aldrig rigtig kendt, men brødrene hed Knud & Ingvard. Hedegården blev solgt (15/3-1977) til Åse (f. 6/8-1954) og Ole Hviid Jensen (f. 18/9-1952) og Ellen & Andreas flyttede til Bjerringbro. Åse & Ole oprettede stort rosegartneri på gården. De har børnene Kamilla (f. 14/9-1978) Helene. (f. 5/3-1980) & Annette (f. 8/12-1982)
.”Digsgaarden” – er den sidste gård på højre hånd, når vi kører mod Hvorslev. Arealmæssigt, var det nok den 2. største, efter ”Mågaarden”. Kresten Henrichsen (f. 22/7 1883 – d.19/2 1952.) Først gift med Kirstine Marie, der døde som 27-årig, den 16/5-1912. De havde sammen Jens Kristian & Edith og sammen med hans 2. kone Mary, havde han 2 døtre, Inga & Åse. Mary boede der da jeg begyndte at gå i skole i april 1949. Mary (uddannet lærerinde). Husker hun afløste i de små klasser i skolen, hvis lærerinden var syg. Kresten var byens sognefoged og en anset borger i byen. 
Folketælling på “Digsgården” i 1920: (Bemærk, at Niels Juel Ditlefsen opholdt sig iflg. folketællingen på dette tidspunkt på Digsgården. Det undrer mig lidt, idet Niels Juel andet sted, selv har noteret, at han kom i murerlærer den 1-11-1918 hos murermester Søren Mikkelsen, Bjerringbro til den formidable timeløn på 15 øre i timen på egen kost!) Læs her Murer Niels Juels egne nedskrevne notater: Et stort menneske på side 37, bl.a. følgende: “I hele min læretid boede jeg hjemme o.s.v. 
Jens Kristian (f. 1910 d.1964) var nok en smule tilbageholdende og beskeden, men han deltog på lige fod i gårdens daglige drift – en stille type var han!
I 1950 begyndte Kresten & Mary at bygge nyt hus i Tind, nærmere betegnet ved siden af ”Tind mølle”, som vi kaldte ejendommen og som hen ejede. Thøger var forpagter. Jeg husker en episode, da byggeriet var ved at være færdigt. Jeg sad oppe på loftsetagen og kiggede på, at Henrik Carlsen (se senere) var ved at understryge taget. Det tordnede og bragede, og lynene jog over himlen. Pludselig så vi ude ved Aldrup skov, at flammerne stod op af Niels Knudsens gård, og kort efter, kom Falck fra Bjerringbro med fuld udrykning. Gårdens udlænger blev lagt i aske og mange dyr indebrændte. Murermester Niels Juel Ditlefsen, Gerning stod for opførelsen af huset, som var med både kælder og 1. sal – et flot hus efter datiden. Desværre fik Kresten ikke megen fornøjelse af det nye hus, han døde i februar 1952. Mary blev boende og solgte sidst i 60’erne huset til Margit & Åge Sejersen. (se senere under beboere i Tind & Gerning).
”Digsgaarden” blev købt af regnskabskonsulent Lars Jørgen Nielsen, som på dette tidspunkt, ejede to gårde i Danstrup. De blev solgt til hhv. Knudsen & Hansen. Han blev af byens borgere kaldet ”Konsulen”, ikke en typisk landmand af udseende. Han var mere manden med slips og krave. Læs her i udskrift af Bjerringbro Landboforeninge 50’års jubilæumsskrift, kort om L. J. Nielsens uddannelse og manddomsgerning:
Top Top-001.BMPGården blev drevet af en førstemand (kaldet bestyrer). Han boede i et lille hus ved gården, kaldet ”Røgterhuset”. Der var gerne en tjenestekarl mere på gården. Konsulen havde også mange andre jern i ilden – han var manden som satte svine-kontrolarbejdet i system, med hensyn til foderplaner, normer og vejning af svin! ”Svinekontrolforeningen” blev en landsdækkende organisation, med hovedkontor i Bjerringbro. Senere blev det omdøbt til ”S.A.K.F.Ø.S.” Først i 90’erne blev foreningen nedlagt/opløst og arbejdet udføres nu gennem de lokale landbocentre. (For øvrigt er Lars Jørn morbror til Knud Rønde Andersen Udklip lj– en af vore gode venner fra Unge Hjem’s start i Thorsø i 1968 – mere om dette arbejde andet steds). Kommunalt var L.J.N. også aktiv, han var i en periode eller to indvalgt i det gamle Hvorslev-Gerning sogneråd, opløst i 1970, hvor storkommunen, Hvorslev blev dannet. 
(læs mere her) Sidst på denne side i dette link, en lille anekdote med relation til kommunalvalg. L.J.N. & hustru havde 2 døtre Lone & Hanne. Lars Jørgen og hustru ligger begravet på Bjerringbro kirkegård.
Min svoger Poul Erik Larsen tjente hos L.J.N. i sommeren 1963, sammen med en anden karl, der hed Laurits. Tjenesteforløbet spændte ikke videre heldigt af, så efter nogle uoverensstemmelser i høsten, forlod P.E. stedet og flyttede over til mine forældre, (Han var på dette tidspunkt blevet kærester med min søster, Kitte). P.E. fandt lidt senere en plads i Tebbestrup, hos Christian Nielsen, svigersøn af Andreas Karlsen, Tind Mølle (mere senere). ”Digsgården” blev solgt til fremmede sidst i 60-erne.  Første til Charles Mark, senere til Hans Træholt Frederiksen og senest i 1981, blev den købt af Peder Johansen, søn af J.C.J. ”Refsholm”, som i alle årene siden har drevet den som plantebrug uden husdyr. (se under nr. 3, Refsholm). I L.J.’s tid blev gården drevet med fedekalve og svin og naturligvis planteavl. Han var en af de første, der købte bugseret mejetærsker og havde en Ford traktor, kaldet ”Klodsmajor” (benzin – model). Han døjede med sit hjerte – når han blev presset, sagde han ofte ”Å mit dårlige hjerte!!!”

Hvem har ejet gårdene i Tind
Se gamle fotos af gårdene i Tind

7. ”Tind Vestergaard” – er en gammel slægtsgård. Se folketælling 1921 HER. I min drengetid, var gården ejet af Mary & Søren Vestergaard. Historie længere tilbage i tiden, kan læses i dette hæfte, ”Hvorslev – Gernings historie” der er skrevet netop af en af slægten fra gården, pastor emeritus Anker Vestergaard. (Suplerende oplysninger). Anker Vestergaards bror, Søren Vestergaard, overtog gården først i 30’erne efter sine forældre. Hans forældre byggede aftægtsbolig, hvor siden cykelhandler Holger Andersen boede og drev forretning. Sørens hustru, Mary, var datter af Karen & Peder (Mogensen) Pedersen, der havde gården “Skovlyst” ude ved Kirkeskoven. De havde to døtre, Karen (f.1938) & Edith (f.1948). Søren Vestergaard var en mand, der havde sine meningers mod og holdt på gode gamle dyder. På et tidspunkt har han været i kommunalbestyrelsen for daværende Hvorslev-Gerning kommune. Ellers gik han ikke ind i offentlige hverv, men var meget slægts- og hjemstavnsinteresseret.
Han passede sin dont på gården, ofte hjulpet af en 1. og en 2. karl. Bedriften var lagt an på både malkekvæg & svin. Ko/svinestald blev om/nybygget i 1951, med tærskelade i øverste plan, ret så moderne efter den tid. Den første gang, jeg lagde mærke til fam. Vestergaard, var kort efter vi var kommet til Tind. Mine forældre havde ikke selv bil (fik det i øvrigt aldrig). Søren V. var slægtsinteresseret og nærmest i den forbindelse, tilbød han at køre en tur med mine forældre og os til Djursland, hvorfra min fars slægt stammer. Kanne-slægten, med redningsmanden Søren Kanne (læs beskrivelse andet sted). Vi besøgte bl.a. Ålsø kirke, hvor Søren Kanne ligger begravet, og der er et mindesmærke over ”helten”. På vejen derud var vi omkring Tirstrup flyveplads anlagt af nazisterne og brugt til militære formål under krigen. Jeg husker startbanerne og de mange ”jernkors”, der var blevet brugt til blokering af startbanerne. Jeg er ikke klar over, om flyvepladsen var blevet åbnet for civil trafik på dette tidspunkt – tror det næppe. På hjemvejen besøgte vi en kirke, jeg husker ikke navnet, men det har sandsynligvis været Ørum kirke, hvor Søren V.’s broder, Anker Vestergaard, havde været præst i nogle år.Udklip
Fra min barndomstid husker jeg, at alle unge og børn i byen valfartede om til S.V. nytårsaften – grunden var den, at han blev temmelig opstemt over, at vi fjernede nogle af hans redskaber og
maskiner, (det var meget brugt dengang, at rende med maskiner og andet grej i forbindelse med nytårsløjerne.) Han truede ofte med at melde os til politiet, men det blev nu altid ved truslerne! Mary døde i (1986) i Bjerringbro, hvortil de flyttede, da de solgte gården i 1963.  Søren er (f. 1901) og (døde 5/10 1992) i huset på Markedsgade – (huset er i dag nedrevet) – (se flere gravsteder på Bjerringbro kirkegård – HER).

Datteren, Karen (f.1939) var på det første hold fra Gerning skole, der kom på det såkaldte præliminærkursus på Ulstrup skole (Verner til Holgers var også på holdet – læs andet sted) Karen blev kontoruddannet bl.a. på Forsøgsstation ”Ødum” v. Hadsten (Karen var for resten ungdomsveninde med Kirsten fra Astrup, min kones storesøster) Under opholdet i Ødum blev Karen gode venner med Søren Hansen fra Hadsten, der var bankuddannet. De blev gift og bosatte sig i Bjerringbro, hvor S.H. fik ansættelse i Andelsbanken, hvor han flere gange stod til forfremmelse, senest til bankfuldmægtig og arbejdede der resten af sit arbejdsliv. Desværre døde Søren kort efter han var gået på pension. Karen & Søren H. fik 2 døtre, deres livsforløb kender jeg ikke. Karen blev som ung, ansat på kontoret på Bjerringbro Andelsslagteri, i afregningsafdelingen. De boede på Anemonevej på Sønderbro.
Yngste datter, Edith (f.1947) blev gift med Per Bach Laursen fra Hjermind. Da de blev kærester (1963,) tjente Per hos E.s forældre. Mange troede da, at arvefølgen var sikret, men stik mod forventning, solgte Søren gården til anden side i 1963. Edith og Per flyttede til Kjellerup efter giftermålet. Få år senere flyttede de til Bjerringbro, hvor Edith fik sit daglige arbejde på det daværende posthus. Per var ansat ved Falck i Bjerringbro som redder, men her faldt han aldrig rigtig til, og han begyndte at køre fragtmandskørsel. Senere gik han over til at være buschauffør på Randers-Bjerringbro-Silkeborg ruten. De fik sammen 2 piger. Da Per var karl i Tind, lavede han og jeg gymnastik sammen i forsamlingshus og til amts gymnastikopvisning i forbindelse med det årlige Rindsholmstævne. (Læs mere under ungdomsarbejdet i Gerning på en anden side på min hjemmeside).
I november 1963 overtog Gunner Christensen, Tind Vestergaard – (f.10/5 1937 – d.27/2-2012). Gunner er urnebegravet på Gerning kirkegård, hvor også bisættelsen fandt sted med stor deltagelse, den 2. marts 2012. Vestergård købte han sammen med Lilly f. Poulsen (f.27/11-1941). De er viet i Viskum kirke, den (23/11-1963), hvorefter de flyttede ind på gården i Tind.
Jeg husker tydeligt, at vi hjalp med at lave æresport. På dette tidspunkt, tjente 
jeg hjemme hos mine forældre. Gunner stammer fra en mindre ejendom i Over Viskum, Ørum sogn, (Viborg). Lilly stammer fra en gård i ”Korreborg” v. Mammen (havde mange søskende). Gunner har bl.a. tjent hos Lindgård i Terp, i ”Mågården” Gerning, hos P.M.Pedersen og hos Raunkjær i Mammen, af hvem de senere købte huset på Fredensvej i Bjerringbro, med henblik på et fortjent otium. Desværre blev det alt for kort og hurtigt afbrudt. Det var stabile unge mennesker, som sikkert havde sparet penge sammen ved købet af gården. (Gården var på ca. 54 td ld.)

Marianna og jeg kom sammen med Lily & Gunners de første år, i forbindelse med, at de kom sammen med min søster og svoger i Tind. Der kom 3 piger i ægteskabet, først Annette (f.4/4-1965) siden tvillingerne Britta & Hanne (f.9/4 -1968). Gunner har gennem flere perioder været medlem af byrådet i Hvorslev kommune (V), kun afbrudt af en enkelt periode sidst i 80’erne – han forlod kommunalbestyrelsen ved valget i 2000 og gik på deltidspension. I 2008 solgte de gården og flyttet i hus på Fredensvej i Bjerringbro.
Det lokale foreningsarbejde har Gunner også deltaget aktivt i. Både i forsamlingshus, borgerforening, vandværk og venstrevælgerforening og ikke mindst i Gerning menighedsråd, hvis formand han har været i 4 perioder. Desuden sad han i Bjerringbro-Hvorslev-Tjele provstiudvalg. Han valgte at stoppe med begge dele ved sidste valg 2004/2005.
Den ældste datter Annette er kontoruddannet, har i mange år været ansat i regnskabsafdelingen i, først Bjerringbro landboforening, sidst på LMO i Viborg. Hun har datteren Anna, (f.1994).  Lilly & Gunners 2 yngste døtre, (tvillingerne) er gift og bor henholdsvis i Hvorslev og Amstrup.
Hanna er gift med Peter. H. arbejder på Grundfos i Bjerringbro og har et par børn. Britta arbejder på Foulum, er gift med Lars, (entreprenør, søn af Lis Brokholm fra Drøsgaard og Leo Pedersen, søn af Holger Pedersen, Nysted, Vejerslev – de bor i Ulstrup).
Søren Pedersen, ”Højholt”, Gullev, købte Gunnars jord og Gunner solgte husene fra til nogle yngre mennesker i 2007. Jorden er i dag lagt ind under ”Højholt”.
8. ”Enggaarden” Blev i min tidligste barndom drevet af Sofie (f.3/7-1899 – d.31/5-1978) & Peter Andersen, (f.28/6-1894 – d.15/6-1965). De solgte til sønnen Jens Amdi (f.27/12-1922 – d.22/3-2001) som var ungkarl. Han havde tidligere været kontormand. Samtidig byggede Sofie & Peter et aftægtshus, lige øst for gården. I løbet af få år døde Peder (15/6-1965) og Sofie boede der så i mange år efter, indtil sin død i (31/5-1978), hvor huset blev solgt til fremmede. (Se under afsnittet beboere i Tind/Gerning).
Den 17/1-1960, blev Jens Amdi gift med sin husholderske, Inger (f.6/9-1934), datter af Margrethe & Alfred Sørensen i Thostrup, (bror til min onkel Jens Peter i Hvorslev og Thøger Sørensen, Tind.)  De kom 4 børn i ægteskabet. Den ældste datter, Lene (f.1/2-1961), har 2 børn og var gift med Steen Jacobsen fra Skovfogedstedet. De blev skilt i 2009  – Finn (f.6/11-1963) – Jette (f.29/11-1966) – Gert (f.30/9-1968). (J.A. gik altid med en såkaldt ”klokkehat”, i øvrigt akkurat som min egen far altid gjorde) Han påtog sig aldrig offentlige hverv. Siden Jens Amdis død i 2001, efter en blodprop et halv år tidligere, har Inger boet alene på gården og sønnen Finn (bor i Gullev) driver jorden for Inge. Omgivelserne og haven, passer Inger stadig selv mønsterværdig, selv efter hun fik begge knæene skiftet. Hun cykler ofte til Bjerringbro og handler ind.

Gård nr.12  Jens Amdi’s bror, Verner (f.8/10-1924 d.6/9-2003) startede med at have en lille ejendom på ”Hovbroen” ved Aidt, senere flyttede de til Danstrup, hvor han og Ketty drev landbrug. Der var kun sønnen Per i ægteskabet, han blev senere købmand på Sønderbro / Bjerringbro. Ketty stammer fra Hvorslev, f. Justesen, (f.10/5-1927 – d.19/6-1983). Verner blev boende næsten til sin død, men han nåede at flytte til Ulstrup. Verner & Ketty ligger begravet på Gerning kirkegård.  
9.”Toftegaard”. Min bedstefar Hans Kjellerup Kjeldsen, (f. 27/7-1887 – d. 13/3-1950) og bedstemor, Karoline (f. 11/5-1890 – d.17/9-1938), købte gården under 1. verdenskrig, nærmest en lidt forsømt og forfalden gård, (24 tdld.), tidligere under skiftende ejerskab. I ægteskabet var der 3 børn, min mor Marie Kirstine, morbror Niels & moster Anna. (se senere under familien). Min mor Marie (f. 14/7-1912) på “Lem Hedegaard”, nord for Randers og døde d. 17/6-1988) Mor ligger begravet på Gerning kirkegård, sammen med min storebror Hans Jørn og min mors forældre. Min morbror Niels er (f. 7/7 – 1916) – i Tind og døbt i Gerning kirke og døde i ved juletid 1987. Han ligger begravet på Hammel kirkegård. Min moster Anna er født (8/8-1920 hos hendes morforældre Kathrine og Anthon på “Alleen” ved Ulstrup på grund af, at der blev bygget stuehus på “Toftegaard”, men, døbt i Gerning kirke. (Død i Ans 2006, ligger begravet på Ans kirkegård ved siden af onkel Åge) Se folketællingen 1921 HER

Min mormor, Karoline, var syg med Australsk syge, også kaldet “sovesyge”, allerede ved min mosters fødsel i 1920. Grunden til at mormor overlevede, var efter min mors udsagn, fordi hun var gravid ved udbruddet af sygdommen. Men sygdommen gjorde hende svagere og svagere, som årene gik, og i 1938 måtte hun opgive pga sin sygdom. Min mor overtog mere og mere pasningen af mormor, efterhånden som sygdommen prægede hende mere og mere. Mor fortalte, at hun til sidst var så afkræftet, at kræfterne helt forsvandt. Hun måtte løftes op på potten, og hun var så afmagret, at der kun var skind og ben tilbage. Hun vejede kun 30 kg ved sin død.
Min mor nåede trods alt, at komme ud og tjene et par steder på egnen, idet min moster Anna efterhånden måtte tage over i perioder. Mor tjente kun i 2 steder, nemlig på ”Danstrupbundgaard” hos Kirstine & Laurits Laursen og hos Søren Mikkelsen, “Bækkelund” mellem Hjermind og Taul. Den dag i dag tænker jeg ofte på stedet, hver gang jeg passerer ejendommen. Mor ville gerne have været på højskole eller gymnastik-højskole, men det blev der aldrig tid til, inden hun giftede sig med far, den 17. november 1936 og havde hermed ikke så megen tid til mormor. Selvfølgelig blev hun ved at ta’ hjem til sine forældre og gi’ en hjælpende hånd, ind imellem. 

Angående gården:
Som skrevet før, var den en del forfalden, og havde været handlet med, jævnligt, da bedstefar, Hans Kjeldsen, købte den i 1915.  Bl.a. var stuehuset kun til nedrivning og udbygningerne ikke i særlig god stand. I forbindelse med etableringen af Tange sø i 1919, blev der nedbrudt nogle gårde og ejendomme i ådalen ved Ans og Tange. Læs her om Tangeværket  – Murstenene herfra kunne erhverves på meget favorable vilkår, hvis køberne selv ville fjerne dem og gøre dem rene. Disse sten blev bl.a. brugt til at bygge nyt stuehus på ”Toftegaard” i Tind, m.fl., bl.a. også beboelsen til, tømrerforretningen i Tind, som dengang ejedes af Jens Christensen (mere herom senere). Toftegård, havde oprindelig været større, der var solgt et par ejendomme eller tre fra, vist nok p.g.a. pengemangel. Bedstefar havde både køer & svin, med fremmed medhjælp. Min morbror Niels og hans kone Agnete, forpagtede “Toftegaard”, i 1943. De blev gift (24/2 1942) og efter kirkebogen, kan jeg se, at Hans Kurt er født i Taul v. Lee. Måske de har været bestyrer eller fodermesterpar der? Ved krigens afslutning og i forbindelse med at Hans Kjeldsens helbred blev dårligere, indså min morfar, at det var nødvendigt med lidt mere styr på bedriften og til min morbrors og Agnetes fortrydelse, overtog mine forældre gården den 1. oktober 1946. (Det skabte familiemæssige uoverensstemmelser – som senere blev helt ok, senere hen.)
Så vidt jeg er underrettet, var min bedstefar en af de første, der anskaffede sig malkemaskine, allerede i 1938. Det var af mærket ”Manus”. (Her kan oplyses, at ”Astrupgaard” nylig fik malkemaskine i 1946). I så fald, på dette område var han noget af en foregangsmand. Jeg kan forstå, at der også i mange år stod en foreningstyr opstaldet på ”Toftegård”, som omegnens landmænd kunne benytte. Det var af Jyske sortbrogede race. Hans Kjeldsen levede sine sidste år i Bjerringbro, først til leje på Rs. Hansens Alle’ 2, senere på plejehjemmet ”Skallemose” på Nørregade, ejet af Hvass.
Mor & far drev gården fra 1. oktober 1946 til sommeren 1965. Her blev den overtaget af min søster og svoger, Kirsten & Poul Erik Larsen. Mine forældre drev gården på traditionel vis, med kvæg og svin. Den første tjenestekarl vi havde ved ankomsten til Tind, var Gunner Knudsen fra Hesselbjerg (søn af Karen & Jens Knudsen – bror til Frede, som gik i klasse med min bror Hans) – han rejste den 1/11 1947. Vi havde også tjenestepige da vi kom til Tind. Det var Vera (datter af Mille & Harald Pedersen, Danstrup). Senere, frem til min konfirmation, havde vi bl.a. Svend Poulsen, fra Borridsø, (s. af Karen & Søren Poulsen – bror til Birthe, som jeg blev konfirmeret sammen med i Gerning kirke) og Henning Mågaard, (s. af Marie og Niels Mågaard tidl. Tind – senere Skibelundvej i Bjerringbro). Henning tjente hos os både før og efter sin militærtjeneste. Han lærte her Erna fra Sahl at kende og blev senere gift med hende. De fik sammen sønnen Mads. Henning (f.31-03-1932 – d. 20-10-2011).
Far gik ret tidligt ind i kommunalpolitik, han kom i Hvorslev-Gjerning Sogneråd allerede i 1949. (Se Min “offentlige” far). Hurtigt blev han udset til at være kommune-kasserer, med kontor i hjemme på gården i det sydøstlige hjørne af stuehuset, med fast kontortid hver fredag eftermiddag mellem 13 og 16. Det arbejde slugte en masse af fars tid. Jeg vil nok vove at påstå, at det burde have været et heltidsjob, men dengang knoklede folk mange gange, alene for ærens skyld!  I hvert fald var det til en meget ussel løn og med arbejdemange gange til langt natten. Inderst inde tror jeg, han elskede at arbejde med det, selv om det ikke kunne undgås, at det gik ud over familielivet. Men, det var nu engang hans valg. Mor var ikke altid begejstret for han engagement! 

Søren (svinekusk) kørte også mælk til Nøddelund mejeri – her aflæsses vores spande..
I 1950 blev kostalden udvidet til også at omfatte en del af laden. Der kom nyt tegl på syd og øst længen. Vestlængen havde stråtag frem til maj 1953, hvor der blev lagt rød eternit på. Jeg husker far selv lavede nyt vaskehus i vestlængen – murede selv skorsten m.v., jeg beundrede hans kunnen, og det har sikkert givet mig selv mod på at gøre ham kunststykket efter, sidenhen. Der blev anlagt en frugthave i trekanten mod vest, kort tid efter vi kom til Tind. (se afsnittet om BARNDOMMEN)
I 1954 fik vi installeret centralvarmeanlæg i stuehuset. Der blev gravet kælder ud under
soveværelset for at få plads til centralvarmefyret.
Murermester, Niels Juel Ditlefsen stod for murerarbejdet. Varmeanlægget stod smede-mester Kresten Heegaard, Ulstrup for. Jeg husker, at hans smedesvend, hed Marius. Samtidig blev der installeret badeværelse i det sydvestlige hjørne, hvor Hans og jeg ellers havde haft værelse i vore første år i Tind. Også kældernedgang og lofttrappe blev etableret.
Da jeg blev konfirmeret 8. april 1956, startede mit landmandsliv. Jeg har selv valgt, der er ikke nogen, der har presset mig. Jeg fandt, at det var noget for mig. Fra da af havde vi ikke fremmed hjælp, indtil jeg rejste på Vivild Ungdomsskole, vinteren 57/58. Min bror Hans blev konfirmeret i 1955, og startet herefter på ”præliminærkursus” på Ulstrup skole, efter 7. klasse i Gerning skole. 

Allerede i 1952, blev der bygget et fælles frysehus i hjørnet af vores hønsegård.
Bygherren var en murermester fra Helstrup. 
Huset var udstyret med 24 bokse. Mange i by og omegn, havde hver sit rum. Frysehuset lukkedes gradvist ned og blev endelig nedlagt og brudt ned, 1. januar 1998, i takt med at folk selv for længst havde fået en hjemmefryser til erstatning.
Min søster Kirsten (Kitte) blev født i Dan-strup (f. 28/9 1945). Hun var kun 1 år, da vi flyttede til Tind. Kitte tog realeksamen i Ulstrup i 1963. I 1963, lærte hun Poul Erik at kende i forbindelse med et teltbal i Gerning. (teltet var opstillet, der hvor Kirsten og Johan Eriks hus ligger i dag – lige oven for Petra & Sørens hus). På dette tidspunkt, tjente P.E. hos L. J. Nielsen, i ”Digsgården”. Som tidl. beskrevet, rejste han af pladsen i høst. Han fik derefter plads i Tebbestrup v. Randers, i løbet af kort tid, (hos Andreas Karlsens datter og svigersøn). Kitte havde fået plads i huset hos ”den kloge mand”, 
Laust Nielsen i Vorup. De rejste begge til Fyn foråret 1964, Kitte rejste først på ”Søhus” Husholdningshøjskole n.v. for Odense, og P.E. fik plads som fodermester på en gård i Heden, mellem Odense og Fåborg. Kitte fik plads i huset hos Læge Egeblad i Glamsbjerg til novbember 1964 – P.E. blev i pladsen i Heden. Til april 1965 kom de tilbage til Jylland. De boede sammen med far og mor en kort tid, indtil de flyttede i huset, Vestergårdsvej 8, hvor tidl. murer Kristen Peder (Lausen) Kristensens havde boet, (lige nord for forsamlingshuset). Her indrettede de deres fremtidige hjem. se under Huse i Gerning II. Dog vedblev far at have kommunekontor på gården i Tind, frem til kommunesammenlægningen i 1970 – hvor han stoppede sin kommunale løbebane.

Kitte (f. 28/9-1945 – konf. 3/4-1960) & Poul Erik (f. 31/3-1938) blev (gift 19. juni 1965) i Gerning kirke. Festen blev holdt hjemme i Tind. Det var medens jeg var på Bygholm landbrugsskole og Marianna lige var kommet hjem fra sit højskoleophold på ”Sigtuna Folkhøgskola” i Sverige til Pinse.
Kitte og Poul Erik drev landbruget videre med kreaturer (R.D.M. malkekøer). De inddrog resten af laden til kostalden. Men allerede i 1971, byggede de ny ko/svinestald, lade og siloer. I 1994 satte de kreaturerne ud og lavede stalden om til fedesvin, som de fortsatte med frem til høsten 2002, hvor de lejede jorden ud til Christian Balle Gullev.  Fra høsten 1994 og frem til og med 2003, mejetærskede jeg for dem, og Poul Erik gik på efterløn som 65-årig i 2002. Noget før de solgte køerne, begyndte Kitte at arbejde ude. Hun var på Grundfos fra 1884 – 86. Det blev senere til Vellev mejeri, hvor hun arbejdede fra 1992 – 2002, hvor hun lod sig fyre på grund af slid og var så arbejdsledig frem til hun gik på efterløn pr. 1. oktober 2005. Foråret forinden havde hun været gennem en mave/tarm operation, som hun heldigvis kom godt ud af, uden varigt men. I ægteskabet kom der 3 piger til: Charlotte (f. 30/3 -1967) – Helle (f. 15/6-1969) og Lone (f. 21/11-1972). Efter studentereksamen, fik Charlotte plads hos Åse & Ole Hvid. Kom i lære på Odense universitetshospital som laborant. Hun fik Camilla (f. 10/8-1990) sammen med Henrik og de blev viet i Gerning kirke (30/5-1992). De boede først i Fåborg, siden i Horne. Siden fik de Casper og Cecilie, men måtte desværre gå fra hinanden i 2001.  Helle kom efter skolen i lære i Brugsen i Bjerringbro. Efter læretiden kom hun til København, hvor hun stod for en afdeling af Brugsen lokalt derovre + i Helsingør. Senere var hun  for en kort bemærkning i Brønderslev. Hun rejste så til Lyø, hvor hun fik sommerjob på Lyø Gæstgiveri. Her kom hun til at kende Hans Henrik, der er landmand og indfødt Lyøbo. De flyttede sammen og fik børnene Iben & Søren. Hans Henrik Bøgebjerg Pedersen driver en større malkekvægbesætning på øen. Til daglig hjælper Helle og HH’ far til med i gårdens daglige drift! Lone kom efter HH i lære på kontoret på ”Gangsø” Møbelfabrik i Fårvang. Lone boede hjemme i Tind i nogle år, men bor nu i lejlighed i Viborg. Hun har været meget engageret i fodbold/håndbold. Senest er Lone blevet ansat på kontoret på Bjergsnæs Efterskole ved Viborg.
_____________________________________________________________

”Axelseje” < Se ejerforholdet på dette link. Se folketælling 1921 HER. Gården ejedes i min tidlige barndom af Rasmus (død 30/12-1990) & Kirstine Christensen, (død 16/5-1984). Navnet på gården, “Axelseje” har jeg pt. ingen anelse om, hvor stammer fra. I 1956, blev gården overdraget til søn og svigerdatter, Jens & Ellen Marie Christensen. Rasmus stammer fra nabogården ”Tind Østergård”. (Se senere). Kirstine stammer fra ”Axelseje”og ses t.h. i billedet herunder sammen med sine forældre Maria & Jens Jensen og søstrene Cecilie & Mette.Kirstines mor, Maria, på billedet herover, længst til venstre, stammer i øvrigt fra ”Astrupgaard”, datter af Kirsten & Mikkel Nielsen – (se Mikkels erindringer, som Mikkel skrev inden hans død i 1922). Herunder et billede af Kirstine og hendes 3 børn, Jens, Knud Erik og Ellen til hest foran gården i Tind.

Axeleje (1)
Kirstine & Rasmus blev boende på gården i flere år efter overdragelsen til sønnen Jens. De købte senere hus på Ørnevej 3 i Randers
. Både på gården og i Randers boede de sammen med datteren Ellen & svigersønnen, Johan. I den tid jeg husker Kirstine, har hun været svagelig, især da hun boede i Tind. Vi så hende næsten aldrig uden for huset der, højest på trappen i sin slåbrok! Men efter at de flyttede til Ørnevej 3 i Randers, fik Kirstine det meget bedre. Hun tog bl.a. med på familiebesøg og besøg på Astrupgaard, som hun ellers ikke havde kunnet magte i mange, mange år.  K.&R. havde børnene, Jens, Knud Erik & Ellen.

Jens ses her som lille, sammen med sin mormor, Maria. Jens og Ellen Marie, havde 3 børn i ægteskabet. Jonna  (sygeplejerske f. i 1954), gift med en fra Langå og bor (2015) i Over Hornbæk. Bjarne (f.21/6-1957) boede sammen med sin 2. kone i Aidt. I 2007 rejste de fra hinanden og Bjarne flyttede til Thorsø. Kirsten (født 31/1-1964). Jeg kender ikke hendes videre livsforløb, men mener at vide, at hun arbejder på Grundfos. Jens (f.1928) var landmanden, der var ”med på noderne”, når det gjaldt mekanisering. Han var en af de første, der fik traktor i Tind (”David Brown Cropmaster”) med dobbeltsæde. De anskaffede sig roeoptager, grønthøster, m.m. længe før andre. På et tidspunkt forliste ægteskabet med Ellen Marie. Jens var begyndt at køre skolebuskørsel, som han havde overtaget efter Holger Andersen i Tind. Han droppede landbruget , blev boende og lejede jorden ud,  men afhændede senere gården.
P1060196Jens blev syg og døde (24/11-1987), som 59-årig hos sin første hustru, Ellen Marie i Ulstrup. Hun plejede ham til det sidste (Ædelt gjort af hende – hun har ellers altid selv haft et skiftende og noget ustabilt helbred).
Gården i Tind, blev solgt til Margit Birk, tidlligere ”Ovenskovgård” ved Lee og ”Karmarkgaarden” ved Løvskal. Hun var tidl. gift med Kjeldgård. De havde sam-men 3 sønner. Margit var en tid vært på ”Mido” i Bjerringbro, inden hun sammen med Ingvard Simonsen købte ”Axeleje”.
Kirstine og Rasmus’s yngste søn, Knud Erik (f.1930 – 24/11-1979 – på samme novemberdag, som broderen Jens, døde nøjagtig 8 år senere), blev uddannet brugs-kommis, gift med Karen Margrethe Søgaard der stammer fra Grindsted.  (“Kanne” blev hendes kaldenavn i familien. Hun er søster til Svend Søgaard fra Grindsted, som vi  har rejst sammen med i 1986, til Schwarzwald.) Kanne & Knud Erik, har en datter og en søn og var først brugsuddelerpar i Sall v. Hammel, omkring 1960. Så var de omkring Hadbjerg for en kort bemærkning, inden de kom til Harlev v. Århus, hvor han, som uddeler opbygge en blomstrende Brugsforening. Hans livsgerning her, blev brat afbrudt,pga. hans alt for tidlige død.

I 1976 fejrede Kirstine og Rasmus Gudbryllup. Det skete Top-007.BMPi Vellev forsamlingshus. På billedet t.v. ses parret under æresporten. Ellen står inde bag døren. (Billedet her + flere fra festen, fik jeg foræret af Steen og Ellen.) De gjorde besøg hos os her på Enebærvej 6, den 24. august 2015) Billede herunder fra vores have. 

Herunder et billede fra Guldbryllupsfesten i Vellev Forsamlings-hus. Bagerst i billedet t.v. sidder min mor og Magnus i Astrup. Fra venstre ved boret forrest: Knud (mig), Ane og Anton (Brod) Rasmussen fra Danstrup, ?, Birgit og datteren Mette og Karsten Bomholt. Med ryggen mod muren sidder Kirstine, Rasmus, Karen Margrethe & Knud Erik.img_8425-1 Top-001.BMPHerunder sidder vi i stuen på Enebærvej og får en god snak om tiden i Tind og om familieforholdene i øvrigt. Vi hyggede os og kiggede billeder!!!
IMG_8426Vi var flere gange sammen med familierne ude hos Kirstine og Rasmus på Ørnevej 3 i Randers (lige bag min mors kusine, Magda’s have på Lærkevej 4). Desv. blev Knud Erik alvorlig syg, og døde (24/11-1979) allerede som 48-årig. Det var et hårdt slag for K & R. Ellen (K & R’s datter) blev gift med Johan Pedersen (Johan stammer fra Iller). Han var rutebilejer/chauffør. I den forbindelse lærte Ellen ham at kende. Ellen har aldrig rigtig haft udearbejde, hun plejede sin mor gennem årene. I ægteskabet er der sønnen Steen, der blev uddannet murer, men har aldrig brugt uddannelsen som sådan. Han har været taxi el. buschauffør i Randers. Hans far, Johan, var selvstændig Taxi-vognmand i Randers i mange år. Johan døde for efterhånden en del år siden. Johan stammer fra Iller og var noget ældre end Ellen, – han var en ualmindelig flink og ovenud rar og venlig person! Ellen og Steen bor stadig pt. 2015, i Randers. Jeg fik gennem Facebook, kontakt til Steen og hermed også hans mor, Ellen. Steen arbejder fortsat på “Grundfos” i Bjerringbro.
________________________________________________________

11. ” Tind Østergaard”:Som nævnt under gård nr.10, stammer Rasmus, “Axelseje” herfra, som bror til ejeren Magnus Christensen (f.22/2-1906 – d.30/4-1988). Magnus ejede gården, da vi kom til Tind i 1946, sammen med sin kone Kirstine (f.27/3-1909 d.7/11-1949). Jeg mener Magnus overtog gården efter sin fars død i 1929. Hans far Chresten døde allerede i 1929 under tragiske omstændigheder.
Magnus’s mor Karen (f. 21/2-1875 – d.22/3-1966) husker jeg meget tydelig.
Hun gik altid lidt krumbøjet. Hun sankede pinde og blade om efteråret, husker jeg, for at drøje på brændet, som hun jo skulle hente i huggehuset. Kirstine & Magnus, havde sønnen Carsten Bomholt (f.11/7-1935 – han er 7 år ældre end mig.) Kirstine døde det år Carsten blev konfirmeret, som følge af et fald fra en malkeskammel ude i stalden. Hun var ved at vaske lamper af. Efter en dag i sengen fandt de hende død om morgenen. Jeg husker det tydeligt. Thøger, (vores nabo) fortalte det, da han kom om for at skulle hjælpe min far med at tærske den dag. Efter Kirstines død (7/11-1949) havde Magnus skiftende husbestyrerinder. M var en ”selvstændig” type, som havde sine egne bastante meninger.
Magnus havde altid foreningshingst, som Magnus C Hingstblev brugt flittigt i mine tidlige drengeår.

Mange unge mænd har tjent hos M., i kortere eller længere tid. Carsten var ude at tjene, bl.a. i Vendsyssel, hvor han var forvalter på større gårde. Så vidt jeg er orienteret, mødte han sin udkårne Birgit (f.26/7-1940) fra Sindal, på Haslev udvidede Højskole. Både Magnus og Carsten Bomholt, har været gardere i København. I februar 1956 var Carsten garder. Magnus besøgte ham i februar og på hjemvejen frøs færgen fast på Storebælt, så hjemrejsen blev en dags tid forsinket. Magnus måtte da fejre han sin 50 års fødselsdag på færgen.
Magnus var også forsikringsmand for ”Vermund” og formand for landboforeningens regnskabsudvalg i en årrække i. Han flyttede til Bjerringbro de sidste år han levede, men blev ved med tage op på gården og hjælpe til. Magnus var ellers blevet gode venner med frk. Kjeldsen, som havde haft plejehjemmet ”Egely” i Bjerringbro. Det var planer om, at hun og Magnus skulle have været gift i sommeren 1965. Da sker der så det ulykkelige, at frk. Kjeldsen afgik ved døden, (1/6-1965) – så der blev ikke noget ud af det bryllup.
28058416_10215875652950319_2110699303421038345_n (1)

< Billedet t.v. er fra midt i 50’erne af “Østergaard”. Det kan jeg se på, at kommune-vejen i forgrunden er under omlægning. Vindrotoren på gårdspladsen er der endnu maskinhuset er ikke bygget foran møddingen og der går får i indhegningen syd for gården.
Carsten var i sine unge år en ivrig håndboldspiller i K.F.U.M regi. I flere år spilledes der håndbold på banen foran “Østergård”. På et tidspunkt lå banen ved “Højbo” ved Boballe.
Birgit & Carsten blev viet i Sindal kirke, 25. maj 1963. Jeg husker det tydeligt. Jeg tjente hjemme på dette tidspunkt. Naboerne sad og ventede oppe på gården næsten hele natten. Brudeparret ringede hjem, da de var halvvejs og fortalte, at der var så tæt en tåge, så de næsten ikke kunne se en meter frem – men, kl. 03.30, ankom de til Tind godt trætte af strabadserne! I nogle år kom Birgit & Carsten i ”Unge hjem” i Thorsø. C. var også aktiv i tidligere ”Gerning Ungdomskreds”, hvor jeg også var med en tid. Men, da det var ved at ebbe ud, kom resten med i Unge Hjem bevægelsen i Thorsø. Vi var også nogle år sammen med dem til Kr. landmandsmøde i Randers & Viborg.
Birgit havde dagplejebørn nogle år hjemme, hun var meget aktiv i menighedsråd og forsamlingshus m.m., indtil de flyttede til Skovvejen i Bjerringbro i 2008. Naturligvis har hun også taget sin tørn derhjemme på gården. De første år var det med malkekvæg, siden har de opfedet kalve i større stil. Carsten har altid gerne villet i byen, han elsker at komme ud og køre, så han har i mange år været kalveformidler for landboforeningen i Bjerringbro og er det fortsat med egen lastvogn. Han har været aktiv i både menighedsråd, gardeforening osv. I øvrigt er han er inkarneret jæger.
Navnet ”Bomholt”, stammer fra hans mors familie, og hermed fra Laven/Linå-egnen. Der er 2 børn i ægteskabet, Christian (Krisser), f. 11/5 – 1966) & Mette (f. 17/6 -1969). Christian (Krisser) blev gift med Lene fra Bjerringbro (hendes mor døde tidligt – Lene var 18 år dengang). Sammen har de 2 drenge.  L. arbejder på kontoret på Grundfos. De har boet ude på ”Bette”- Magnus’s ejendom på Tind mark. Lige efter deres giftermål, boede de en kort tid i min mors hus i Gerning, indtil de så byttede bopæl med Sinne & Magnus, som jo havde købt mors hus efter hendes død i 1988. Kristian, kørte i mange år  for firmaet ”Boss” med hjemsted i Hvorslev (sødmælkspulver). For nogle år siden startede Carsten & Christian et ”glidende” generationsskifte og købte i den forbindelse, 35 ha fra ”Volshøj”, som nu er lagt under Tind Østergård, som Kristian i forvejen var medejer af og som han pr. 2008 helt har overtaget. Ejendommen er nu solgt, og Carsten og Birgit har købt hus på Skovvejen i Bjerringbro.
IMG_4730Stuehuset på Tind Østergård  har fået en totalrenovering og der er åbnet op ind til gårdspladsen, ved at vælte maskinhus og den gamle kostald. Krisser kører i dag tankbil for ”Mammen Ost”, ved siden af at passe landbruget. Mette (f. 1969) er på alder med Helle i Tind. Hun er gift med en entreprenør i Ans, ved navn Nøhr. M. er kontoruddannet hos K.F.K. i Bjerringbro, hvor hun arbejder nu, ved jeg ikke, efter at KFK er nedlagt i 2003. De har 2 børn.


12.”Skovlyst”Gården blev flyttet ud i 1800 tallet engang (se tingbog) Udhusene brændte først i 30’erne ved lynnedslag. (Jeg husker, når Holger Andersen i Tind fortalte om det. Han tjente derude da det skete, og var siden som voksen, hundeangst i tordenvejr, krøb helst under dynen!) På det tidspunkt var gården ejet af Peter (Mogensen) Petersen,(f.17/7-1876 – d.3/9-1966) og hustruen Karen (f. 30/5 – 1884 d. 26/3 – 1934). Se folke-tælling 1921 HER
Så længe jeg husker tilbage, har sønnen Thomas (f. 3/4 – 1916 – d. 16/9 – 1982) & søsteren Agnes drevet gården i fællesskab. De forblev begge ugifte. Agnes døde på gården og Thomas flyttede til Gerning. Købte Petra & Søren Nielsens hus v. Tind bygrænse, her afgik han ved døden i 2007. Thomas har altid været en beskeden og ydmyg person, der ville sine medmennesker det bedste.

Der var 4 søskende mere. Mary (død i 1986) blev gift med Søren Vestergaard “Tind Vestergaard”. Cecilie blev gift med en gårdmand Rasmussen i Hjermind. Elna & Jens, begge ugifte, boede på en ejendom ved Nøddelund skel, nærmest en lod, udstykket fra “Skovlyst”. På deres gamle dage flyttede de til Gerning. De købte Smed-Mari’s hus i svinget overfor skolen. Elna & Jens ligger begge begravet på Gerning kirkegård. Gården v. skoven blev sidst i 80erne solgt til Margit Birk, som ejer ”Axeleje”i Tind. Gården er i dag udbygget til en større svinegård, som drives sammen med Margits øvrige besiddelser.(se under ”Axeleje”)
13. ”Volshøj ”-  Jeg husker ”de gamle” på ”Volshøj”, Kristian Pedersen, (f. 10/10 – 1878 d. 15/3 – 1955) & Kirstine (f. 7/2 – 1878 – d. 5/12 – 1956). Jeg husker, når K. kom kørende i deres gamle Ford 31, som sikkert havde været ”klodset op” under krigen. ”Volshøj” (tidligere heddet Wolles høj”), havde et jordtilliggende på 46,6 ha. og beliggende på et højdedrag lige nord for Borridsø skov, som ejes af ”Frijsenborg Gods”. Lige nord for gården ligger der en høj (80 m.o.h.), ved samme navn som gården. (Jeg husker vores skolelærer Kjeld Enevoldsen fortalte, at der efter sigende skulle være en underjordisk forbindelse med en anden høj i nabolaget, nemlig ”Ringsøhøj” mellem Gerning og Hvorslev. – det er naturligvis en ”røverhistorie”, men for os børn lød det spændende!)
Gården blev drevet på traditionel vis, med både kvæg og svin, så længe Jacob drev den. (f. 4/10 – 1914  d. 29/6 -1994), – søn af K & K. – Jacob var gift med Frida (f. 27/4-1919 d. 10/11 – 1973) – datter af Kirstine & Christian Pedersen, ”Borridsø Højgaard”
– desværre havde Jacob den store sorg, at miste Frida, allerede da hun var 54 år. De ligger begge begravet på Gerning Kirkegård.100_3034
I ægteskabet var der 3 børn – Tove, Kristian & Niels.  Tove (f. 1944) blev udd. damefrisør og siden gift med Arne Bertelsen fra Thorsø. Han har haft snedker & tømrerforretning i Linå, hvor Tove også praktiserende sit frisørfag. De senere år har hun dog passet børn. Kristian (f. 1947) blev uddannet mejerist, bl.a. fra ”Anbæk” og ”Nøddelund” mejerier. (Den 18. juni 1974, blev han gift med Anni (f. 1953) (A konfirmeret 19/3 – 1967)  – datter af Ditte & Vagn Buhl, Astrup – vore naboer, som for øvrigt havde sølvbryllup på bryllupsdagen. Marianna & jeg var med til festen som naboer. De bosatte sig i Gjern. De fik tre børn, 1 søn og 2 døtre. En tragisk ulykke ødelagde familieidyllen, søndag den (27/11-1994).  Familien var på vej mod hjemmet i Gjern fra ”Bjergsnæs” efterskole i Viborg, hvor der havde været forældredag med sønnen. Ud for Ans blev de i bil torpederet af en modkørende, beruset kvindelig bilist, som ud over selv forårsagede at både Kristian og datteren Sanne mistede livet, og Anni og den yngste datter blev hårdt kvæstet ved ulykken. Anni er aldrig kommet sig ovepå ulykken og sidder i dag i kørestol, hvorimod datteren, er uden men’.

Niels Volshøj (f. 10/10-1952) – nuværende ejer af ”Volshøj”, er den yngste, gift med Lotte (f. 15/3 – 1955),  hun stammer fra Sjælland. De overtog gården i 1977, efter Niels’s far. De har 3 børn Esben (f. 18/3-1979) Rune (f. 5/1- 1987) & Trine (f. 23/8-1989). Både Lotte og Niels har altid været meget udadvendte. De var ivrige gymnaster, har arbejdet på eliteplan og været på gymnastikhøjskole begge to og deltaget i udenlandske turneringer. Lotte er uddannet pædagog og arbejder som sådan. Niels har nok aldrig været ”ægte” landmand – men, det var hans lod, at føre gården videre. Først byggede han ny kostald, men efter nogle år, droppede han køerne og startede med at have svin på dybstrøelse. Efter nogle år opgav han også dette, og han tog arbejde uden for bedriften, som landmålerassistent. Samtidig solgte de det meste af jorden fra til Christian & Carsten Bomholt (se under gård nr. 11). Hvad deres børn beskæftiger sig med, ved jeg ikke.
14. ”Ringsøvang” ejedes i min tidligste barndom af Dora (f. 20/8-1900) & Laurits Laursen, (f.13/11-1899- d.1950).Gerning152 (1)  Gården blev overdraget til sønnen. Niels (f. 2/2-26) og hans hustru som bestyrerpar. Dora byggede hus i Gerning lige neden for bageriet. (se senere) Efter få år solgte Niels Laursen ”Ringsøvang”, der blev købt af Erik Bjerre – (tvillingbror til Eskild Bjerre, Enslev og bror til Mejeribestyrer Staunsbæks kone på daværende ”Ulstrupbro mejeri” senere Mammen mejeri). Erik var gift med  Elly (datter af Kresten Kirkegaard Christensen, Thostrup) – de havde 3 børn. Desværre blev Erik dræbt ved en ulykke ved Hadsten. Han og en søn var med vognmand Karl Erik Stoffer, Hvorslev ude efter et læs halm. Erik og sønnen sad oven i læsset med nakkerne i kørselsretningen, men ved en viadukt ramte de hovederne mod betonen, og Erik blev dræbt på stedet, hvorimod sønnen overlevede men blev kvæstet. Kvægbesætningen blev solgt, og Elly blev boende på gården og gør det i skrivende stund, men den er til salg og har været det i flere år. Jorden  er solgt til sønnen Gert, som købte Vellev Nedergaard af Frans Jørgen Pedersen, der flyttede til Bjerringbro. Der er en søn mere, Svend og en datter.15. ”Solvang” – beliggende vest for og ved foden af Ringsøhøj. Gården blev i 1907 opført på 40 tdld jord – udstykket fra fødegården, “Anneksgaarden” i Gerning. Her stiftede Jens Kirkegaard (f.14/12-1885 – d.18/11-1969) og hustruen, Nanna (f.23/9-1889- d.10/10-1955) hjem. De de fik 4 døtre & 2 sønner. Jens Kirkegaard, husker jeg selv personlig. Hans bror, Søren Kirkegård, overtog og videreførte fødegården, “Anneksgården” i Gerning.
Jens K. var leder af Hvorslev-Gerning-Vellev-Låne og Sparekasse, på hjemmeadressen, indtil der blev bygget lokaler til sparekassen i Hvorslev, engang i 50’erne – (Senere blev Sparekassen overtaget af Bikuben/BG /Danske Bank som fik hovedsæde i Ulstrup). Fra barnsben har jeg begyndt opsparing i sparebøsse.
På et tidspunkt, først i 5o’erne blev gården overtaget af en datteren Maren & svigersønnen Harry Pedersen. Gården blev drevet på traditionel vis gennem årene. Maren og Harry havde en adoptivsøn. De solgte gården og flyttede til Bjerringbro. Udbygningerne brændte for den næste ejer. (De blev aldrig genopført i fuld omfang) Til sidst, blev gården solgt til Margit Birk ”Axeleje” i Tind og husene lejet ud.

17. ”Andreas Karlsens” gård ligger ved siden af gård nr. 16, ”Hedegård” på vejen ud til Oreholm. I min barndom ejedes den af Sine (f.1/3-1887 d.13/11-1972) & Andreas Karlsen (f.13/7-1887 d.2/11-1965) De flyttede omkring 1960 til ”Tind mølle” (se under nr.11 – afsnittet beboere). Sine havde en søn inden hun blev gift med Andreas, nemlig Hans Nygaard Pedersen (se senere). Sammen fik de 2 døtre Agnethe i Tebbestrup & Ida i København (Ida havde en søn – Karl Erik Karlsen (født op hos Sine & Andreas) – på et tidspunkt automekanikerværksted i Tind, gift m. Inger Marie d. af rutebilchauffør, Petra & Kresten Meldgård, Bjerringbro (og bror til 007 Peder, som jeg var soldat sammen med i Fredericia 61/62), der foruden havde Ida en datter Rita Day (f. 28/11-1947) som ferierede i Tind, hos sine bedsteforældre, og som i dag er gift og bor i Søborg. Andreas’s søn Holger, (d.27/8-1992)  blev gift med Dagmar, der stammer fra Allingskovby (hendes far var handelsmand). Omkring 1960 blev gården overdraget til Dagmar og Holger, og Sine & Andreas købte Tind Mølle og flyttede derind. På et tidspunkt havde jeg lejet jorden, imedens jeg tjente hjemme hos far.  Da Andreas døde, flyttede Sine til Bjerringbro og ejendommen blev solgt til Jørn Christensen (f.1937 d.23/4-2002), som da var gift med Laila fra København (feriepige hos Tilde & Søren Anker i min drengetid). De havde sammen en dreng ved navn Bo og boede sammen inden de flyttede hver for sig . Siden er hun rejst tilbage til København.
Dagmar og Holger lejede gården ud til Olga & Henning Jensen, som havde en lille gård yderst på Trondam, og flyttede til Sønderbro. De var værter på Sønderbro Forsamlingshus. (efter den legendariske vært Mette Fløjgaard datter af Kirsten Marie & Hans Nielsen, som flyttede til Gerning – se under beboere i Gerning ). Holger døde efter nogle år – 68 år gammel. Henning Jensen havde køer på gården, men døde af et hjertetilfælde i 1976 og Olga flyttede til Bjerringbro. Gården blev så overtaget af D & H’s søn Karsten, som stadig bor der.

Hvem har ejet gårdene i Hesselbjerg:

19.   – Ejedes sidst i 40’erne & først i 50’erne af  Marie & Kaj Amdisen, men, de skulle overtage Kaj’s forældres gård i Hvorslev og flyttede så derover. De havde 2 sønner Poul Erik (f.28/7-1942) og John. Jeg gik i kort tid sammen med P.E. i Gerning skole. Poul Erik overtog gården på Danstrupvej 8, den 2/1 1972 – og er gift (5/6-1965) med Annemarie (f.20/4-1945-datter af Karen & Gunner Pedersen, Hvorslev). De har sammen 3 børn Mariann – Vibeke & Peter. Gården blev drevet med svin. Desværre levede A.M. & P.E. over evne og først i 90’erne, måtte de over en tvangsauktion forlade gården. Poul Erik har altid været aktiv i Hjemstavnsarbejdet omkring Busbjerg. Poul Erik fik arbejde som leder af kommunens projektgård i Ulstrup, og A.M. blev salgskonsulent Damaskvæveriet i Kolding. De er i en lejlighed i et af “Møllehusene” i Anlæget i Bjerringbro. Datteren Mariann er først uddannet som sygeplejerske, men er siden konservatorieuddannet operasanger og deltager både i ind – og udlandet, i store koncerter og som solist!
Gården blev solgt til Knud Petersen & Hustru. De havde en dreng og en pige. Sønnen Ole købte senere ”Jebjerggården”, men efter en skilsmisse, gik det galt med økonomien og han måtte sælge gården i Jebjerg. Han flyttede så tilbage til hjemmet i Hesselbjerg, hvor han boede nogle år inden han solgte den og flyttede til Samsø, hvor han pt. 2015 bor sammen med hans 2. kone. De har sammen 2 mindreårige børn. Datteren Kirsten, gift Klausen, bor i Bjerringbro. Jeg snakkede med Kirstens mand ved opsætningen af Engvejsbroen over Gudenåen den 23. oktober 2015.20. ”Hesselbjerggaard”I min tidligste barndom hed indehaveren Peder Torp (f. 20/11-1893 d. 11/4 -1975), hustruen, Else (f. 5/3-1896 – d. 19/12-1974). Senere overtog sønnen Viggo Torp, gården. Men efter nogle år blev den solgt til Harry Frederiksen. Hans søn Niels Christian Frederiksen, boede hjemme og begyndte at drive maskinstation. Han købte imidlertid en gård ved Hvorslev af Kjærsgård Nielsen, der flyttede til Ulstrup, efter at hans kone var død.(søn af Kirsten Marie & Hans Nielsen, som flyttede til Gerning – se under beboere i Gerning ) Her har Niels Christian gennem årene fået opbygget en stort Kloakservice virksomhed, der hedder ”Midtjysk Kloakservice”. Efterhånden droppet han helt maskinstationsarbejdet, og koncentrerer sig om den primære drift. N.C.F. blev gift med Åge Markers datter, Birte (f.,7/11 1950). Gården i Hesselbjerg, blev solgt til N.C.’s søster Rita (14/7 -1954  d.18/10-1991) gift med Saga Nielsen’s søn, Anders Stougaard fra Borridsø. Desværre døde Rita ung, fra 3 små børn, kun 37 år gammel! Anders blev boende og Inge, datter af Ellen & Jens Chr. Johansen, ”Refsholm”, flyttede ud til ham, sammen har de fået 1 barn.

Hvem har ejet gårdene i Stærkjær

21. ”Stærkærgaarden”ligger ved den sydlige forbindelsesvej mellem Bjerringbro til Ulstrup, syd for Guednåen. Første gang jeg hørte om ”Stærkærgården” var i forbindelse med Verner, (søn af Sigrid & Holger Andersen i Tind.) Sigrids forældre ejede på daværende tidspunkt gården. Jeg husker at ladebygningen væltede i en storm omkring 1950. Niels Krarup Knudsen solgte gården omkring dette tidspunkt til handelsmand Christian Bach. Herefter flyttede Niels Krarup og datteren Ester til Sølystvej i Silkeborg – jeg mener, at Niels Krarups kone var død på dette tidspunkt. (Her besøgte Verner og jeg dem flere gange, når vi cyklede til Silkeborgsøerne for at  fiske.)
Christian Bach, byttede så gård med Johan Ricard Meldgård, (f.25/6-1916) – engang i 50’erne, J.R.M boede på ”Egholt” ved Nøddelund. Johan var gift med Karna (f. 28/12-1922), de havde 4 sønner.

Jørn f. 25/9-1944, Ole 25/11-1948 og Knud Erik f. 13/2-1952 og Claus. (Johan er bror til tidl. buschauffør Kristen Meldgård, Bjerringbro, hvis søn Peder, jeg var soldat sammen med i Fredericia 1961/62, og Inger Marie gift med Karl Erik Karlsen.) –
Gården blev midt i 90’erne solgt til Lissy & Arne (Lissy er datter af Else & Schneider Sørensen på Astrup mark.) L.& A. er senere blevet skilt og Lissy bor i dag i Ulstrup. Arne beholdt gården.
Stærkjærgården” kan også sættes i forbindelse med ”Astrupgård”. (Udgangspunktet her er Mikkel Nielsens søn, Mogens Strunge. Pouline på Stærkjærgaarden, (billedet herover), var blevet enke, efter at hendes mand var omkommet ved en arbejdsulykke omkring 1915.  Pouline stod så tilbage med gården og sønnen, Hans Søgaard. Mogens Strunge kom der som bestyrer og blev gift med Pauline. De solgte imidlertid gården omkring 1925, da Mogens var omkring 44 år, hvorefter de flyttede til Kolding. Her kom han i byrådet og var pantefoged. Foruden havde han anpart i en møbelfabrik og i Kolding Hørvarefabrik. Desværre døde Pouline efter få år, og hans 2. kone Kristine (søster til Julie på Nørre Tulstrup) kom der som husholderske. Der gik nok 10 år inden de blev gift. I midten af 50’erne, da Mogens var nået pensionsalderen, flyttede de til Falkevej 4 i Silkeborg, hvor de boede til deres død først i 60’erne. (se beskrivelsen om dette i anden forbindelse.)

Nedenstående er kopi fra Pastor Emeritus Anker Vestergaards bog:
“Hvorslev – Gernings Historie” 

IMG_0243

Hagenstrupvej 37: Egon Pedersens gård i Danstrup – ligger på:   I mine drengedage lå avlsbygningerne nord for vej, på den modsatte side af vejen som stuehuset gjorde. På et tidspunkt blev de gamle udhuse væltet og nye bygget på samme side som stuehuset. Lidt længere fremme, kommer vi til Stærkjærgaarden. Der var en stor børneflok. Jeg gik klasse skiftevis med de to ældste døtre, Anne Marie og Ellen. (Ellen hun blev gift med Niels Maul, men de er begge døde. A.M. var gift med Ove (Brugsudd. søn fra Gullev – han døde for mange år siden og AM ) Sidst i 80’erne flyttede hun sammen med min soldaterkammerat, Erik Grooss’ bror, Arne Grooss. (Han er den eneste af Grooss-brødrene fra Selling, der er tilbage medio 2011). Næst i rækken kommer Per, som er gift med Inga Larsen, Danstrup mark. Der er 3 yngre søskende mere.

22. ”Granlygård” – ligger i ly ved foden af Stærkærbakken, godt gemt under bakkerne. Her boede Karen & Anders Olesen.  De købte gården i 1949 efter, af Julius Sørensen, gift med Karen, som døde i 1921 fra 5 børn. De stammede fra Formyre, Tjele sogn – Datteren, Ellen f. 1914, blev gift med Andreas Jensen, ”Hedegård”, Orholm, Gerning sogn (se 4b)! Ellen havde 4 søskende, hvoraf en bror, Hans Jørgen Sørensen, som havde en gård i Vellev. Han havde bl.a. en søn, Erik Sørensen, der var ansat ved “Bygholm’s” Tøjforretning i Bjerringbro, hvor han styrede forretningen i mange, mange år. Erik Sørensen stoppede som 70-årig pr 1. jule 2017, sammen med at forretningen lukkede.

A. Olsens kun en søn, Kurt (f.1939 – nu død) – han var gift med naboen, Højfeldt’s datter, Jette.  Gl. fotos HER

Den 19/6 1962, blev gården solgt til Ebba (f. 5/6-1931 – d. 5/4-2011)) & Chresten H. Thorsen (f.21/8-1931) De blev gift den 3/3-1963. De har børnene Jens (f.21/9-1964) – Lise (f.20/9-1966) – Ole (f.19/5-1968) & Tina (f.30/5-1970). Chresten har i mange år drevet gården med ammekøer  af racen Charolaise. I begyndelsen havde han malkekøer. Det meste af marken er meget kuperet og egner sig ikke specielt godt til planteavl. C. har i tidens løb taget mange ture i udlandet, så sent som for få år siden besteg han Mount Everest. Hans kone, Ebba, har haft et svageligt helbred i mange år – hun havde gigt /sclerose. I 2003 blev gården overdraget til sønnen Ole og hans familie, og Ebba & Chresten er flyttet til Sønderbro. Sønnen og svigerdatteren arbejde uden for bedriften, men beholder stadig nogle af ammekøerne. De bygger i 2004 nyt stuehus og pr. 2008, er hele gården nybygget – alt gammelt er væk! Chrestens kone Ebba døde i 2011.

Elisius Hansen (f.12/4-1904 – d.19/10-1967) overtog ejend. i T-krydset, Danstrupvej – Stærkjærvej, efter sin far. Der givetvis været høkerforretning på et tidspunkt, på stedet. Han var gift med Karen og de havde datteren Birgit Jane Hansen, f. 22/3 – 1942 og som gik i min klasse i Gerning skole, indtil hun kom på præliminærkursus i Ulstrup i 1955. I ægteskabet var der også sønnen Launi (f. 31/5-1937 – d. 2/5-1945) det var et smerteligt tab for familien da han døde. Der hørte ikke mange tønder land til ejendommen, og der var ingen plads i laden. Derfor, da mejetærskere blev almindelige, var det en fordel at få det hele mejetærsket på en gang, i stedet for at høste på normal vis og senere få et transportabel tærskeværk til at tærske kornet. Således havde Elisius engang bestilt mejetærskeren, og han havde naturligvis lagt sække parat til at fylde afgrøden i. Han benyttede så ventetiden til en middagssøvn, og da han igen stod op, havde mejetærskeren været der, og høsten var overstået. Elisius syntes dog, det var lidt for galt, at han ikke engang havde været med til at høste sin egen mark. (Hørt andet sted)

Elisius var en særdeles habil violinist, når der spilledes op til dans, eller ved private fester. På billedet her spiller han sammen med Marie Bak og Ejner Sørensen, Bjerringbro (søn af Karen Sørensen, Gerning, som altid kaldte ham “Mi sen Ejner”). Der var væsen til forskel på E’s påklædning/udseende, når han var ude til fest i hvid knækflip og bytterfly og så når han sad på mælkevognen med den påklædning der nu lige passede til vejrsituationen. Billedet herunder, af Elisius Hansen, er fundet på Hvorslev lokalarkiv, desværre var det i glas og ramme og derfor er det ikke af bedste kvalitet. Der fortælles også, at Karen serverede morgenkaffe på sengen til Elisius, og hun havde fodret hestene af og spændt dem for vognen, inden mælketuren startede, så E lige kunne sætte sig på agestolen. Billedet er fra 1965, kort tid før hans død. Han kørte mælk til Nøddelund mejeri i 50 år. Hans far havde også mælkeruten før ham, men han blev syg, da Elisius var 11 år, og Elisius måtte så klare mælketuren. Han fortsatte til han var 61 år.
På mælkevognen havde han en kasse, som ellers var beregnet til at samle æg i, men han brugte den som agestol, og i kassen havde han forskellige hovedbeklædninger, så han til enhver tid kunne være på hat med vejret. Ja, enten var det læderhuen eller var det tøjsækken, lavet som en stor kyse, når der var regn og rusk. Personlig har jeg oplevet Elisius hos smeden. Ja, det var efter smedien var udvidet. En vinterdag han skulle ha’ “bråddet” hestenes sko. Han kørte hestene inden for porten, med vognen efterspændt. Elisius blev siddende på vognen, sagde ingenting. Søren smed tog rebene af hamlen, løftede hestens ben op og gjorde sit arbejde færdigt, alt imedens Elisius ubevægelig og uden at mæle et ord, blev siddende. Da Søren var færdig, sagde han “så sku den være klaret”! Elisius trak i tømmen, som tegn til at hesteden gik baglæns. Ude af smedien, fortsatte Elisius sin mælkekørsel. Mælketuren gik fra “Granlygaard” gennem Gerning og Tind til Nødddelund mejeri. Jeg mener han havde både “Enggaarden” & “Tind Vestergaard” på ruten. Mælketurene krydsede lidt hinanden i byen. Bl.a. gik “Mågaardens” mælk til Hvorslev mejeri. Nogle af gårdene i Tind havde Søren Sørensen som mælkekusk.

 Ejere af gårdene i Danstrup  KortGerning sogn herunder DANSTRUP

Udklip DanstrupHerover matrikelkort fra 1864 over Danstrup. Find flere kort HER Se billeder HER. Bemærk at matr. nr. 6 ikke mere eksisterer. Den må være lagt under Danstrup Bundgaard, (nævnt som Danstrup Gd på kortet). Vejene går heller ikke alle, som de gør i dag!

Desktop117 (1)Udklip S E O.  2                                   Oversigtskort over Danstrup 1954 contra 2014IMG_5911

IMG_5916

IMG_5921

23. ”Danstrup Bundgaard”-  Mit fødehjem, ligger nabo til denne gård, som med sine 84 ha., var en af de store gårde i sognet – i hvert fald i min barndom. Da var Slægtsgården ejet af Kirstine (f.2674-1896 d.20/2-1971) & Laurids Laursen (f.27/6-1897 d.12/8-1970). Min mor tjente på Bundgården et års tid, inden hun blev gift med far, som på dette tidspunkt havde købt ejendommen af Laurits Lercke (Læs andet sted). Min farbror Jens & Ragny (læs under familie) arbejdede på Bundgården i flere år (boede i fodermesterboligen ved gården) – begge deres børn Gunver & Tove er født der.

Den 9/11-1952 blev sønnen Jens Laursen (27/11-1925 d.16/5-1971), gift med Grethe (f. 5/1 1928). G. var kåret som ”miss” Randers (datter af Anker Bøttern, ”Hagenstrup mølle”, som var sognerådsformand i flere perioder) Jens’s forældrene, flyttede i hus i Hvorslev, hvor de døde med kort mellemrum i 1970/71.
Jens (enebarn) overtog så driften af gården. Bundgården var en proprietærgård og velanskrevet som ”lærested” for vordende landmænd. Midt i 50’erne blev der oprettet afkomsprøvestation for 1.gangs kælvere.  Det stod på, frem til i midten af 60’erne, hvorefter det blev flyttet til ”Rosenfeldt” i Vellev.   Bl.a. var Bundgården lærested for Folmer Donslund, Torup, Hans Jørgen Dalsgård (s. af Jørgen D. i Astrup – sener politibetjent i Køge) og Hans Jørn Huus Christensen, Hjorthede – (ansat på Bjerringbro svineslagteri, gift med Kirsten) – begge Hans Jørn’erne har tjent på ”Astrupgaard”.

NB: – Jeg husker en hændelse, som gjorde stort indtryk på alle . En tjenestepige ved navn Tove, tog sit eget liv p.g.a. kærestesorg – Hun drak bladan, som brugtes som fluegift!

Grethe & Jens har 2 børn, Lau (f.19/9-1954) og Jenni (f.21/4-1959) Desværre skete der det tragiske, at Jens døde kort efter sine forældre i 1971 kun 47 år gammel. Grethe  drev gården videre ved hjælp at forskellige bestyrere, bl.a. en ved navn Krogh, fra Voldby.
I flere år har jorden været udlejet til Søren Pedersen på ”Højholt” i Gullev (For resten stammede Jørgen Pedersen, Hølholt’s kone fra Bundgården – søster til Laurits). I 2010 købte Søren jorden.

Lau Laursen overtog gården (arbejdede uden for hjemmet) – var aktiv i landboforenings-regi, formand for udvalget for deltidslandmænd (gik ud 2004). Lau døde pludselig omkring årsskiftet 2004/05, ramt af en blodprop.

                                                      HJEMSTAVNSFORENINGEN

Også Hjemstavnsforeningsarbejdet, har Lau været meget aktiv indenfor. Oprindelig var det hans farfar, Laurits, der var primus motor i oprettelsen af ”Gudenådalens Hjem-stavnsforening”, lige efter krigen, med de tilhørende kendte Busbjergspil & taler. Der blev afsløret en mindesten for hans pionerarbejde i forbindelse med 25-års dagen i skoven bag i Bundgårdens have. Jeg husker selv disse Busbjergstævner, helt fra starten i 1946, lige inden vi flyttede fra Danstrup. De spillede ”Røverne fra Busbjerg”,  som blev opført de første par år. (Jeg husker, da vi senere hen fra Tind kørte til Busbjergstævner på cykel, ned gennem Jørgen Møllers gård & Hvorslevgårds skov til Busbjerg.)
Datteren Jenni, boede indtil 2009 i Rasmus Amdisens ejendom, også på Danstrupvej. De byggede ny beboelse i 2000. Siden blev hun og manden skilt. Jenni er flyttet til Bjerringbro.  


24. ”Højholt” er udstykket fra nabogården ”Refsholm” tilbage i tiden. Siden 20’erne ejet af Jørgen Pedersen (f.30/4-1890 d.7/8-1990), som det ses, døde han som 100-årig. Hans kone Dagmar (26/1-1901 d.26/6-1964). De havde et mønsterbrug både med svin og kvægavl, som siden blev ført videre af sønnen Thomas (Tom), som i øvrigt døde godt 50 år gammel. Foruden ham var der 2 sønner og 2 døtre mere.
Tom blev gift med Anne Margrethe fra Vejrumbro (Brask). Tom var også aktiv i landbo-foreningsregi`. Inden hans død blev malkekvæget solgt, og A.M. har siden med assistance af sønnerne med stor dygtighed ført gården videre med stor udbygning af svineavlen. Sammen havde de 3 sønner. Den ældste er uddannet elektriker, er gift og bor i Vejrumbro, de arbejder begge på Grundfos. Nr. 2 er landmandsuddannet og har overtaget A.M.s fødehjem i Vejrumbro og har stor produktion af smågrise. Nr.3 Søren har i skrivende stund, overtaget ”Højholt”. Hans produktion er nu, (2004) lagt om til udelukkende opfedning af slagtesvin (produktion af 20.000 stk./år) Søren var blevet gode venner med Anette fra Tind Vestergård – desværre er det forhold gået i stykker.

Gennem de seneste år, har ”Højholt” lejet og opkøbt jord, for at have grundlaget i orden til den store produktion. bl.a. har de købt ”Annexgården” i Gerning, (se under nr. 4) Tind Vestergård og Jørn Christensens gård i Gullev, endvidere forpagtet en del jord i nabolaget. Sådan tager “Højholt” sig ud på afstand 2017 – Meget velholdt gård.IMG_4728
En af Jørgen Pedersens døtre, er gift med gårdejer Peter Ginnerup i Hjorthede. Den anden datter, er jeg ikke klar over, hvor befinder sig. Sønnen Niels Grimsbjerg,(f. 14/10-1933) er i sin tid udlært på Ford Motorkompagni i Bjerringbro, men startede selv autoværksted på Brogade, Solgt auto-værkstedet til P.C. Auto pr. 1/3 – 2005  (Niels blev 70 år i efteråret 2003)
Han har siddet i Andelsbankens bestyrelse og i Bjerringbro handelsstandsforening. Han var gift med Ove Rasmussens søster Karen (d. ca 1979) fra Lee, De har datteren Anne (f. 1972. Siden har Niels lært Lilly Maagaard at kende (se familien Maagaard, Vestergårdsvej 29 – under beboer.) Lilly bor lige nabo til Niels. Hendes mand, Eli døde 21./8-1978. Den yngste af sønnerne Poul (Polle), var også udlært mekaniker. Han blev gift med en søster til sin bror Tom Pedersens kone, Anne Margrethe, og startede autoværksted ved Gullev ”Digesten” (tidl. Vej-T, hvor Sahl vejen drejede fra.) Polle blev imidlertid skilt efter nogle år – konen rejste – hun arbejder i dag i Nordea bank i Langå. Jeg husker fra min skoletid, at han, når Polle cyklede til skole i Gerning, havde en lille spand mælk med til sin farbror Thorvald i Gerning (i nr.7) jeg vil gætte på at Polle er født i 1937. og døde i 2008.  

p1120377Refsholmvej 8 :  Her boede Esther (27/12-1904 d.29/5-1975) & Henrik (30/12-1902 d.1988) E. var søster til muremester Niels Juel Ditlefsen – (se Vestergårdsvej 3). (Deres far var såkaldt kampestensmurer). De havde børnene Doris – Alice – Ruth & Søren Kristian..
Doris er gift med Henry Madsen. De startede med et mindre landbrug i Truust ved Fårvang. Senere flyttede de til Danstrup, hvor de købte Jens Rhode’s gård. Samtidig med de drev gården, var de ringer & graver ved Gerning kirke. (De havde 4 eller 5 børn) Senere flyttede de til Ulstrup, hvor de stadig bor. * Alice var uddannet damefrisør og flyttede i min barndom til København.  * Ruth (se under nr. 2).  * Søren Kristian (f. august 1941). Han gik i samme klasse i Gerning skole, som jeg gjorde. (se under min skoletid). Han overtog sine forældres ejendom på Refsholmvej omkring 1965/66 da hans forældre flyttede i et nyopført hus i Bjerringbro (Vistnok i Hedekvarteret) S.K.C. blev gift, men efter nogle år blev han skilt og flyttede til Langå, hvor han stadig bor. S.K. kørte i mange år rutebil, men døjede med ryggen og gik formentlig på efterløn.  Nr. 12  – Ejendommen er bygget på det oprindelige skolejord. Her boede indtil 1948 Marie & Kristian Elvig Se folketælling 1921 HER. (se nr.19) da blev ejendommen solgt til Rigmor (f.2/8 1921) &  Åge Marker (f. 31/3-1913 d. 22/4-2002) Åge kom fra Bornholm og fornægtede aldrig det bornholmske modersmål. Åge var med liv og sjæl husmand. Rigmor f. i Vindum, var søster til Holger Andersen, tidl. Vesterbro 3, senere Sahl og søster til Svend Nielsens kone Lilly og Betty Kirkegårds mor. Der kom 3 døtre i ægteskabet. Anne Margrethe (f.16/9 1946.  – Birte (f. 7/11-1950) & Connie.(f. 15/9-1957).
A.M. blev gift med Knud Hansen fra Hvorslev. De startede et Snedker/tømrerfirma, men desværre havde A.M. den store sorg at miste Knud ved en færdselsulykke en morgen, han var på vej til Hadsten på arbejde i 1995. Siden flyttede A.M. til Ulstrup. Hun er bl.a. aktiv inden for Haveforening m.v. Der var vistnok et par børn i ægteskabet. (Min kone, Marianna gik til FPF-spejder sammen med hende i Ulstrup, da de var børn).  Birte (se under nr.20 Mågårdsvej, gift med Niels Chr. Frederiksen).   Conny,  jeg ikke hvor hun blev af og hvad hun laver. Ejendommen er i dag solgt til fremmede.Volshøjvej 21  – Her boede Sinne & Magnus Christensen (se Vestergårdsvej 8) Før dem boede Magnus’s forældre (se Vestergårdsvej 14) Da Sinne & Magnus flyttede ind i mine forældres hus, flyttede Lene & Kristian Bomholt ud og bosatte sig på ejendommen.(se under Tind Østergård)  Er i 2009 solgt til fremmede!Volshøjvej 23 – Her boede Kirstine (f .29/9-1930) & Anton Graugård Johansen frem til 2002(f. 25/2-1920 d. 2003) . Da rejste de til Skovvejen i Bjerringbro, men Anton fik kun ganske kort tid der, inden han døde. De blev gift 18/11-1949. Det var Antons fødehjem, de overtog det i 1948 efter forældrene Elisabeth (f.24/10-1882 d.24/6-1955) & Marius Johansen (f.18/9-1883 d.12/10-1883), da de blev gift. K. stammede fra et skovløberhuset ved Ormstrup Gods, hvor faderen var skovløber. Kirstine har næsten hele sit liv, været meget kraftig, men, de seneste år har hun tabt sig meget. De har sammen 2 piger Elise (f. 26/9-1950) & Karin. (f. 27/2-1956 – d. 22/1-2015).  E. bor vistnok i nærheden af Vejle. K. ved jeg ikke, hvor opholder sig, men hun blev gift med en søn af vognmand Jens Mortensen I Ans. Desværre mistede hun sin mand tidligt, han omkom ved en mystisk ulykke nær Engesvang, hvor lastvognen blev torpederet af toget, og han var dræbt på stedet.
Ejendommen i Tind, var til salg gennem et års tid, men blev endelig solgt til nogle unge mennesker. ”Skovriddergården” Volshøjvej var før i tiden ejet af Frijsenborg Gods, som også ejer Borridsø skov, indbefattet ”Kirkeskoven”, som den hedder vest for gården. Bl.a. har så prominente navne som, Overførster  Moldenhaver,  Bønnelykke og senest Black boet der.
I 1950 købte Rigmor & Ejner Vestergård Andersen,( f. 27/10-15) gården, som er meget smukt beliggende i skovkrogen i læ af kirkeskoven og med en vidunderlig udsigt. Stuehuset er stort, med højtliggende fuld kælder, stue- & loftsetage. Gården er på ca. 24 td.ld.
Ejner havde en søster Anna, gift med Gdr. Kristian Sørensen i Stærkjær. Jeg gik i klasse med deres datter Else. Desuden var der en datter, som hedder Edith & en søn. Ejner var en meget udadvendt person. Han var bl.a. medlem af landboforeningsbestyrelsen i Bjerringbro. Han var formand for Nørgård’s Højskole gennem mange år og var i årene efter de flyttede til Bjerringbro med i arbejdet omkring det lokalhistoriske museum i Bjerringbro, der gennem de første mange år havde til huse på kirkens loft. Senere blev der etableret museum på en tidl. statshusmandsejendom ved siden af Bjerringbro-hallerne. Forud for min deltagelse i Danmarksmesterskabet i pløjning i 1963 på ”Øster Grundet” ved Vejle, prøvepløjede jeg på en af Ejners marker nede ved Vesterbro. Det var på tværs af agrene, derfor var der i mange år efter, ager render at se i marken.
Rigmor var udd. sygeplejerske og arbejdede i mange år som hjemmesygeplejerske i kommunen sammen med Søster Marie (diakonisse – bosat i Hvorslev). Bl. a. kom hun som afløser til os, oppe på ejendommen, da vores Søren blev født.
I mine drenge og ungdomsår blev der holdt husflidskursus i kælderen i vinterhalvåret. Verner til Holgers, (se nr. 31)tjente derude, inden han begyndte på Præliminærkursus på Ulstrup skole i 1953, sammen med bl.a. Karen Vestergaard i Tind. (se nr. 7)
R. & E. har børnene Kirsten f. 1944 og tvillingerne Niels & Peter f. 1948. K. er også uddannet sygeplejerske og blev gift med en noget ældre præst. De boede ved Esbjerg – er siden gået fra hinanden, og Kirsten er flyttet til Nordjylland. Niels blev uddannet bankmand i Andelsbanken i Bjerringbro. Flyttede til Sjælland, blev gift og er sikkert p.t. stadigvæk inden for bankverdenen. Peder er udd. smed hos firmaet Skytte Jensen, Bjerringbro og bor sammen med konen Karen Magrethe på Vestergade i Bjerringbro. De har 2 sønner og 1 datter. Hun hedder Mette og blev gift med en Australier og er flyttet ”downunder”. Hun kørte for taxa i Bjerringbro inden da. Jeg lærte hende lidt at kende, da jeg blev kørt til undersøgelse på Viborg sygehus nogle gange i 2001. (se hendes bryllupsbilleder i mine udklip.)
Både Rigmor og Ejner er døde inden for de seneste år og ligger begravet på Bjerring kirkegård, i Vestergaards familiegravsted. For en halv snes år siden afhændede de gården og flyttede til Bjerringbro.
De nye ejere har begge arbejde uden for hjemmet – hun er læge i Århus og han har ingeniør- uddannelse.

Vesterbro – hører også til Gerning sogn (hvilket i øvrigt hele Borritsø og omegn også gør) Gerning sogn er et langstrakt sogn, det går fra Katvad mølle i sydøst til Stærkjær ved Gullev bæk i nordvest. (skellet rykkede dog lidt mod øst ved kommunesammenlægningen 1970) ”Lundmark”- Vesterbro nr. 1 – ejedes i min barndom af Anton Hansen og hustru Jane. De havde en større børneflok, som alle var rejst hjemmefra i mine drengeår. Gerning ungdoms-møder, holdt hvert år Sct. Hans møde og bål på Lundmark – det fortsatte også, da de i 1960 solgte gården til Erna & Lars Kristensen, der drev gården frem til 1970. Da flyttede de hjem til Hindbjerg v. Kjellerup for at overtage hans forældres gård. (De havde 3 børn, 2 piger og 1 dreng – en af pigerne og drengen var tvillinger) Efter nogle år i Hindbjerg fik Lars konstateret Parkinsons sygdom, som med årene forværredes. Erna blev så meget involveret i foreningen for Parkinson, at hun i nogle år var dens formand. (Lars døde 19/8-2004 – Lars var i familie med Carsten Bomholt i Tind Østergård.
De nye ejere af ”Lundmark” fra 1970 og frem, var Lone & Hans Torp. (viet 25/3-1967). De bor der stadig, når dette skrives. Hans (født 2/10-1940) stammer fra Durup på, Mors og Lone (født 12/12-1946) fra Bjerringbro. Lone er bankuddannet i Andelsbanken i Bjerringbro.
De har drevet gården med kreaturer i alle årene. Nogle få år eksperimenterede de med grise på dybstrøelse, men det blev hurtigt afviklet. Lone har altid været meget aktiv, både ude og inde. Hun syede selv børnenes tøj, lavede smør af eget mælk, m. m. Derudover har hun været mangeårigt medlem af Gerning menighedsråd og kasserer for 9 kasser i menighedsrådsregi + lavet mad i Gerning forsamlingshus og mange andre steder!. Jo, Lone har aldrig ligget på den lade side. Dette oveni, at hun har været mor for sine 4 børn. Ann, Helle, Niels & Jens. De er i dag alle voksne. Pigerne er gift, Ann med Flemming Eskildsen (Ændret til Torp ved giftermålet). De bor i dag i Galten. Ann er sygeplejerske og Flemming regnskabsmand ved Landboforeningen i Hadsten. De har 3 piger. Helle er gift med Jan Rosendal. De har lige købt hus i Thorsø på Tungelund Bakker (febr. 2005) før boede de i Langå. De er begge kontoruddannet og arbejder ved KDF. De har en dreng og en pige. Niels var i nogle år medhjælper hjemme men har også haft arbejde ved siden af. Fra 2004 på fuld tid, idet Hans solgte køerne og gik på efterløn. Niels har forpagtet jorden og han er lige før jul 2008, blevet gift og har fået 1 barn. Jens er bankuddannet og arbejder i København. Han er gift med Nina og har 2 børn. Hans døde for få år siden – Lone bor stadig på gården pr okt. 2017. Jens har forpagtet jorden til gården.

Vesterbro 3 – < læs mere. “Skovbo” Her boede for mange år siden Marianna’s moster Sigrid & Øjvind. De solgte i midten af 50’erne til Holger Andersen (Bror til Rigmor Vestergård) I midten af 70’erne flyttede de til Sahl, hvor de købte Petra og Marius Sørensens gård. Den nye ejer var handelsmand Knud Maretti og Tove, hun døde efter en halv snes år og han sidst i 90’erne. Ejendommen blev da solgt til et ungt par, som jeg ikke kender.Vesterbro 5 i min drengetid boede der en gammel mand og hans ugifte datter. Vi kaldte ham Kræn Brøndt, datteren hed Sine (jeg husker, at vi som børn altid fik chokolade af hende – det med koen på, når vi var ude med skattekort eller selvangivelse for far) De solgte til Martin Brun Jensen, han drev den nogle år, men kom så hjem og skulle overtage sin fædrene gård ved Sahl. Martin blev sent gift. De bor i dag i Bjerringbro. De næste ejere var Karl & Bodil Rasmussen (datter af Gerda og Knud Rasmussen, Thorsøhøj.) De blev skilt og ejendommen solgt. Bodil var gennem nogle år svinefodermester hos Ole Kronborg Andreasen, Amstrup. Der var ingen børn i ægteskabet. Senere er Bodil flyttet sammen med Søren Ravn, søn af Chr. Ravn, tidl. Delingen, nu Thorsø. De købte Øjvind Andersens gård ”Bjergsgård” i Borre, hvor de har indrettet museum og anlagt park. Dette parforhold er også barnløst. Elin & Finn Svendstrup, som begge arbejder på Grundfos, købte ejendommen på Vesterbro i 1996. de har 3 børn og en besætning af ammekøer.

På hjørnet af Kraghedevej og Vesterbro boede for mange år siden to ugifte søskende Elna & Jens Mogensen, som stammede fra nabogården ved Kirkeskoven. Har skiftet ejere mange gange siden. Elna & Jens flyttede til Gerning (I huset i svinget v. kirken) De ligger begge begravet på Gerning kirkegård.

Efterskrift: 
Med denne gennemgang af de fleste gårde & ejendomme i Tind/Gerning området, har jeg forsøgt at skildre ejerskabet og livet her, gennem de seneste 60 år! Har jeg kunnet føre oplysninger længere tilbage, er det ved genfortælling fra andre personer, som jeg har talt med, eller data jeg selv har fundet frem til!.  Der er sikker nogle data, som ikke stemmer helt overens med virkeligheden, men jeg har forsøgt at gøre det så sandfærdigt, som overhovedet muligt!

Igen, det er set med mine ”briller” og i min øjenhøjde, gennem omtalte periode.
Bortset fra alle datoer vedrørende fødsels/dødstidspunkter, er det mine egne observationer, der ligger til baggrund for denne gennemgang!
Dette er skrevet for, at eftertiden kan bruge det som en slags ”opslagsværk” i lokalhistorisk perspektiv. ”Mange bække små – gør en stor å” – ud fra denne devise, skal det være min andel, mit bidrag til at fortælle mine/vore efterkommere om stort og småt i lokalområde.
Grunden til, at netop Tind/Gerning området interesserer mig, er jo naturligvis, fordi jeg er opvokset i netop dette lokalsamfund, med de oplevelser og de indtryk, som er blevet mig til del. Født på en lille ejendom i Danstrup. Havde her mine første drengeår (Husker kun svagt episoder fra denne tid).
Opvæksten på ”Toftegaard” i Tind har givet gode minder til livet. Jeg er opvokset under trygge kår, men opdraget til, at man skal svare enhver sit og tage ansvar for sine handlinger.
Vi er jo alle rundet af forskellige opvækstvilkår.  Dermed være ikke sagt, at vi ikke selv har dannet det livsmønster, som vi hver især lever under i hverdagen!
Disse erindringer må IKKE kopieres, udgives eller mangfoldiggøres uden indehaverens tilladelse, som kan indhentes på denne mail adr: – kanne_4@msn.com

      Senest redigeret: 17- 10 – 2017                                           Gå til toppen

Om kanne4world

Jeg har nået en alder, hvor man har tid til at skue tilbage i tiden! Jeg vil på flere niveauer nedfælde mine erindringer, blandet med gamle fotos. Det er først og fremmest mine egne oplevelser, suppleret med og understøttet af div. kilder for at danne en bedre helhed. Jeg vil gerne dele med andre mennesker. Hvis nogen har supplerende oplysninger, eller rettelser modtages de gerne. Jeg prøver at overholde offentliggørelsesloven så godt som muligt. Tak at du kiggede med.
Galleri | Dette indlæg blev udgivet i Gerning sogn, STARTSIDE og tagget . Bogmærk permalinket.

6 svar til EJENDOMME GERNING SOGN

  1. Pingback: SKOLEDAG I GERNING | Kanne`s hjemmeside

  2. Pingback: BEBOERE I GERNING/TIND II | Kanne`s hjemmeside

  3. Pingback: BEBOERE I GERNING/TIND II | Knud Kanne`s hjemmeside

  4. Pingback: LANDBRUGSSKOLEOPHOLD | Knud Kanne`s hjemmeside

  5. Pingback: GERNING SKOLE | Knud Kanne`s hjemmeside

  6. Pingback: MIN FARFARS SLÆGT | Knud Kanne`s hjemmeside

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.