GERNING SKOLE


Se min Facebook-gruppe for den gamle skole i Gerning – HER

P1280958gaden-gerning-2Øverst, holder jeg udenfor min gamle skole i Gerning i 2012 – jeg var på cykeltur sammen med min  tyske ven igennem 50 år, Gerhard Bøttger. Nederste billede er fra min skoletid i 50’erne.

Nøjagtig hvorledes min første skoledag spændte af, husker jeg ikke særlig tydeligt, men selvfølgelig var det en stor dag for en lille pode. I klassen startede vi 10 piger og 3 drenge i årgangen, 1949 (+ Finn kom til i 2. klasse). En af pigerne (Anna Lise Have, rejste fra skolen allerede i 3. klasse fordi forældrene rejste fra egnen. Hendes far arbejdede på Hesselbjerg Teglværk. Siden forlod 3 andre piger klassen  fra 5. klasse og begyndte på Realskolen i Bjerringbro. (Det var Søster, Jytte og Else). Birgit Jane Hansen kom på præliminærkursus på Ulstrup skole, fra 6. klasse. (Min bror Hans var startet dernede året før. I hans klasse i Gerning skole, var der ligeledes 10 piger og 3 drenge.Skolen havde 2 klasseværelser, et for de tre mindste årgange, mod syd og et for de fire ældste årgange, i nordenden af bygningen. Skolestuerne blev fyret op ved hjælp af fast fastbrændsel kakkelovn. Det var ikke altid den mest “renlige” opvarmningskilde. Det kunne godt ose og ryge lidt en gang imellem, når der lige var tændt op om morgenen, men vi kendte jo ikke til andet dengang. Skolegangen foregik på den måde, at vi kun gik i skole hver 2. dag i hele det 7-årige skoleforløb. I 1. og 3. klasse gik vi på de samme dage og 2. og 4. klasse de modsatte dage. Det vil sige, enten gik vi mandag-onsdag-fredag, eller tirsdag-torsdag-lørdag. Samtidig betød det også, at de børn der var 2 år ældre eller 2 år yngre, fik vi aldrig rigtig noget fællesskab med, idet vi jo gik på forskudte dage.

Lærerkræfterne: Førstelærer, Kjeld Enevoldsen boede i lærerboligen vest for skole-gården. I denne bygnings østende, havde der indtil 1901 været 2. lærerbolig og eet klasseværelse – (herom kan læses andet sted på siden). Lærerinden var tilknyttet de tre mindste årgange. I de sidste 4 år havde vi hende kun til 1 times Danmarkshistorie. I det første par år, havde vi lidt skiftende lærerinder (vikarer) blandt andet havde vi en overgang sognefogedens Chresten Henrichsen’s kone, Mary fra “Digsgården” i Gerning. Afløste gjorde også frk. Tora Iversen, på Mågårdsvej 6, hun var ugift og boede alene i huset, næst efter Søren Ankers hus på Mågårdsvej 4. Jeg tror også vi en overgang, havde en lærerinde ved navn, frk. Kock.

udklip111Helga Knudsen, (f. 19/3-1899 – d. 25/12-1982) lærerinde, gift med gårdejer Marinus Knudsen, Danstrup. Gården blev senere solgt til Poul Krogh – forinden havde L. J. Nielsen,  senere “Digsgården” i Gerning, ejet den og nabogåren i få år.  Jeg vil mene, at hun startede i 1950 og var ansat på skolen til hun gik på pension, mange år senere. I de sidste 4 år af mit skoleforløb, havde vi hende i de 2 ”store” klasser, til Danmarkshistorie. Ja, det var noget af en parodi. Hun kunne simpelthen ikke styre Udklip h kos. (Vi må absolut ha’ været nogle vilde rødder)! Hun kunne ikke få os til at være stille i timerne, hvis hun ikke ville læse Jan-bøger for os. Vi troede jo dette tidspunkt, at det var hende vi snød, men, senere kan jeg sagtens se, at det naturligvis var os selv vi snød! Hun og manden ligger begravet på Bjerringbro kirkegård. —>

udklip-12Kjeld Vinter (Sørensen) Enevoldsen: Født 8/4-1903 i Fyrkilde, Ravnkilde sogn, Års Herred og døde 30/9-1992 i Viby sogn, Jylland) Her uddrag af dødsannoncen:  Kjeld Vinther Enevoldsen, Hostrupsvej 8, Viby, er død, 89 år gammel. Kjeld Vinther Enevoldsen var førstelærer i Gerning i 39 år, og han kom til at sætte sit præg på egnen. Han var født på Hobro egnen, og efter en kort tid som lærer i Ø. Hornum, kom han i 1931 til Gerning, hvor han havde sit embede, til skolen lukkede omkring 1970. Herefter flyttede han og hustruen, Poula Enevoldsen, til Viby. Kjeld Enevoldsen gjorde i sin tid i Gerning000221_347070m22470bc2494ch0d meget for at tilskynde egnens unge til videreuddannelse, og hver vinter arrangerede han således aftenskole, så de unge, der ville lære noget mere, kunne få adgang dertil. Til første-lærerembedet var og knyttet jobbet som kirkesanger. Kjeld Enevoldsen beskæftigede sig i sin fritid med biavl, og en overgang havde han over 100 bistader på egnen. Denne interesse bevarede han i sin tid i Viby, og først for et par år siden afhændede han det sidste bistade.  Billedet er fra de sidste år Enevoldsen levede :

______________________________________________________________


PS: – * I fortsættelse af denne beskrivelse i dødsannoncen, vil jeg gerne uddybe mine erindringer omkring Kjeld Enevoldsen, hans virke og hans familie. Først om hans kone Poula og børnene Sigurd og Herdis!

Udklip pHustruen Poula (f.Selde) varOpdateret for nylig32 navn hjemmegående i lærerboligen. De havde 2 børn. Sigurd fik en advokat-bestalling og boede i Århus, med sin familie. Han døde i en ret ung alder! Datteren, Herdis Bøgh, uddannet tandlæge,  er gift og bor i Ålborg.

Der er 2 børn i ægteskabet med Karsten. Herdis har flere gange været med, når vi holder skoletræf, den 1. lørdag i september måned, i Gerning forsamlingshus.

Hun er den eneste direkte kontakt jeg har til familien Enevoldsen. Det er jeg naturligvis meget glad for! Jeg er også ven med Herdis på FacebookEnevoldsen var en lærer af den gamle skole. En lærer de fleste af os havde stor respekt for. En mand med sine meningers mod. Han vidste hvad han ville med sin skolegerning – hvordan han var som ægtefælle/far og hverdagsmenneske, ved jeg ikke noget om. Så vidt jeg erindrer, havde Enevoldsen omkring hans 50-års fødselsdag, lidt problemer med helbredet. På få år grånede håret. (Vi sagde i sjov, at det nok var på grund af vi uvorne drenges unoder, men det er nu nok ikke hele sandheden!). Sandheden var nok den, at han havde lidt hjerteproblemer. Jeg husker når det var værst, så satte han sig på podiet bag katederet og bad en af os om at smutte ned til hustruen, Poula, for at hente en tablet eller to. Han må ha’ overvundet det, når vi ser den høje alder han opnåede. Bierne var hans et og alt og store fritidsbeskæftigelse / interesse. Han havde bistader mange steder i omegnen. Bl.a. hos Ejner på ”Skovriddergården” og ved Brokhulsvejen ved ”Danstrupbundgård”. Han fremavlede droner og solgte dem videre. Som nævnt i dødsannoncen, var han også kirkesanger (kordegn) i Gerning kirke ved gudstjenester, begravelser, konfirmationer, dåb og andre relevante handlinger i kirken. Jeg husker, at vi børn glædede os meget, når han skulle ha’ en begravelse på en hverdag, så vankede der som regel en ekstra fritime, eller vi fik lov at gå hjem. Typisk gik Enevoldsen med overfrakke og halstørklæde til de kirkelige handlinger! Det var uanset det var sommer eller vinter. Læs om elevernes meritter i skolen på denne side!

Vi startede altid dagen med morgensang og fadervor. Fagene i skolen bestod af følgende: Bibelhistorie – Dansk – Regning – Geografi – Sang – Danmarkshistorie & Gymnastik. Når skoleåret var omme, skulle vi have den såkaldt “eksamen”, reelt en overhøring i de boglige fag. De der overværede overhøringen, var nogle lægmænd fra sognet, incl. pastor F. V. Clausen, Hvorslev, sognefoged Jacob Pedersen, ”Volshøj”, der havde afløst Kristen Henrichsen, “Digsgaarden” på posten og en fra sognerådet, som for det meste var min far, kommunekasserer, Søren Jensen. Det var naturligvis ikke så rart for mig, at far sad derovre i hjørnet. Jeg følte det var meget pinligt, at ha’ sin far siddende der.

I dagligdagen sad vi placeret efter skriftlige ”prøver” i dansk stil og regning. De ”klogeste” sad øverst. Jeg ved ikke om den titel tilkom Aage og jeg, men i hele vores skoletid i Gerning, sad vi ved øverste bord. Aage var i øvrigt min allerbedste kammerat i skole- forløbet. Ham kunne jeg altid søge beskyttelse/ly hos, når nogen var efter mig, af den ene eller anden grund. Det var en stor tryghed for mig.

##############################################################

Inden jeg går videre med omtale af min egen skolegang og omtale af de enkelte elever, vil jeg ridse lidt op om fortiden omkring skolen i Gerning og hvem der gennem tiden, har været lærere i Gerning skole, med henvisning til Pastor emeritus Anker Vestergaards bog: 

“Hvorslev – Gernings historie”

 ##################################################### FOLKESKOLENS INDFØRELSE #######################################################

Først lidt historie fra bogen om skolelærerne ved Gerning skole, citeret i Anker Vestergaards bog Hvorslev-Gerning:

 Uddrag af Pastor emeritus Anker Vestergaards bog om sognet & skolen

#############################################################

Nævnte lærer Ottosen, alias Niels Ottosen, efterlod sig enken, kaldet Madam Ottosen, jvf. Murer Niels Juels beretninger. (Hun boede i “Enkesædet” lige syd for skolebygningen.) Hos lærerparret Ottosen boede i kort tid brorsønnen, Rasmus G. Ottosen. Han kom til Gerning efter sine forældres død i 1883.  Rasmus kom i plads på “Mågården” i Gjerning.  I 1893 kom Rasmus G. Ottosen så på seminarium i Gedved. Efter sit første embede som lærer i Himmerland, kom han til Sahl Skole i 1897 som førstelærer og virkede der i mere end 35 år. Hans første kone var Ane Kathrine Kristensen, som var datter fra “Mågården”. Ane Kathrine dør 1903. Rasmus G. Ottosen står da alene med 2 små børn. I 1906 bliver han så gift med Ane Kathrine Pedersen fra Sahl. Disse oplysninger, har jeg fra en slægtning, Martin Ottosen, Bjerringbro. Jeg kan i kirkeprotokollen (1892 – 1917), for Gerning sogn, læse følgende: Eleonore Kirstine Ottosen, datter af lærer Rasmus Gjesing Ottosen og hustru Ane Kathrine Kristensen f. i Sahl – død 4½ år gammel den 13. januar 1904. Begravet på Gerning kirkegård den 19. januar 1904. Rasmus’s første hustru, datter fra “Mågården” i Gerning, er, jvf. samme protokol, død den 15. august 1903 i Sahl by og Sogn – begravet på Gerning kirkegård den 21. august 1903, angiveligt fordi hendes forældre boede i Gerning. Familien boede jo på barnets døds tidspunkt i Sahl Sogn iflg. Martin Ottosens notater. Kabalen går op. I indlæg/referat fra murer Juels beskrivelse af Madam Ottosen som lærerenke Ottosen – ergo, må det have været omkring 1883, at Rasmus G. Ottosen, kom til at bo hos sin farbror, Niels Ottosen, som var lærer & kordegn ved Gerning skole.

______________________________________________________________

        Min egen oplevelse af skolegangen i Gerning skole

Undertegnede (Knud), er født den 4. marts 1942 i Danstrup, som søn af Marie & Søren Ingvard Jensen. Den 1. oktober 1946 da jeg var 4½ år, flyttede mine forældre, jeg og mine to søskende fra ejendommen “Højvang” på Danstrupvej – placeret midt mellem Hvorslevgaard og Danstrupbundgaard, til “Toftegård” i Tind. . Min bror Hans, begyndte i skolen til 1948, 1 år før mig. De meritter jeg bedrev i min barndom uden for skoletid, er at læse HER. Den første tid i skolen, erindrer jeg ikke så tydeligt. Jeg husker ikke præcis, hvem vi havde til lærerinde det første års tid. Jeg husker at vi fik Fru Knudsen fra Danstrup, da jeg kom i 2. klasse.

Det jeg husker bedst, var min mors formaninger om, at jeg skulle være en artig dreng, være flink og lytte efter. De råd fulgte jeg nok langt hen ad vejen, trods alt. (Turde vel ikke andet). Jeg huske helt tydeligt, at vi altid startede med bibelhistorie i 1. time, efter morgensang og fadervor. Som barn, dannede jeg “billeder” inde i mit hovedet, om hvorledes det måtte ha’ set ud, dengang, i det bibelske “landskab”. Hvordan de fandt Moses i sivene, ved Nilens bred og hvordan David og Goliath kæmpede en ulige kamp mod hinanden – “De ti bud” på stentavlerne. Jo, som barn havde jeg sikkert en livlig fantasi! Vi stod altid pænt ved siden af pultene, når lærerinden/læreren kom ind i klasseværelset, indtil beskeden lød, “Sæt Jer”! Hvad gør man i dagens Danmark? Pigerne sad ved pultene i højre side af klasseværelset, længst ovre ved gangen og drengene i den anden side, ud mod vejen. Husker også, at vi skulle prøve at skrive med griffel på en lille træindfattet skifertavle. Den store øvelse kom, da vi skulle begynde at skrive med “kradspen” som vi kaldte det. Blækhuset sad forrest, midt i bordet. Kuglepen var ikke accepteret til brug i skolen, trods det den var kommet frem, lige efter krigen. Bænk & bord var ud i et stykke – 2 personer ved hver pult.

ABCEn af de første bøger vi udleveret den første skoledag, var den ovenfor viste ABC-læsebogen “Ole Bole”. Jeg husker, at min morfar Hans Kjeldsen og jeg sad på bagtrappen og lærte lektier. Det var i 1949 og han døde i allerede i 1950 kun 65 år gammel.

Collager2

Sparemærkebogen, var et hæfte, hvor vi kunne klistre værdimærker i. Mærkerne købte vi for de få håndører vi kunne skrabe sammen – det var mest i de store klasser vi brugte hæftet. (Det var jo også en måde til at lære os at spare op). Jeg husker værdien på mærkerne, men, når en side var fyldt, afleveredes den i Sparekassen “Hvorslev-Gerning-Vellev Spare og Lånekasse”, som havde til huse ude ved Jens Kirkegaard på “Solvang”.

Collager27Vi havde Fru Knudsen en time ugentlig til Danmarkshistorie. Men, det var så som hvad vi lærte af historie. Når timen startede, råbte vi: “Vi vil ha’ Jan bog” (Der var en serie der hed Jan-bøger). For at Fru Knudsen kunne holde os uvorne elever i ave, måtte hun læse højt af en de bøger! (Vi respekterede hende ikke og hun gav sig altid) Det resulterede med, at vi fik hjemmelæsning for og lovede, at vi nok skulle læse på det til næste uge, men, vi nåede aldrig at blive overhørt. Det sved jo til os selv, senere , men det fattede vi ikke dengang! Jeg syntes egentlig godt om at gå i skole. Træls, var det bare, når der skulle læses lektie derhjemme. Det var utålmodig overfor. Jeg ville meget hellere være oppe i byen og lege med de andre børn om aftenen. Det resulterede da også mange gange i, at jeg måtte “plages” med lektierne, lige inden jeg skulle afsted til skolen om morgenen. Der blev engang imellem fældet et par tårer af den grund og fik skæld ud af min mor.

Skolebygningen var delt op i 2 klasseværelser. Længst mod syd, var lærerindens klasseværelse og Lærer Enevoldsen havde så de store årgange i det andet klasselokale, mod nord. Toiletterne var i den lille udbygning i den sydlige ende af skolegården og var et “das” med spand. Her hvad jeg kunne finde på at skrive i en af pigerne poesibøger i 1952 til en af mine klassekammerater, Kirsten Nørgaard Jepsen (tvilling med Hanne):

26908941_10213655025143484_625781802_o (1)Kirsten og Hanne var en årgang yngre end mig – gik sammen hvert 2. år.

                       Det årlige Børneduskue og skydetelt:

På billede herunder ser vi kømandsforretningen bagerst i billedet. De to voksne personer tror jeg er Lærer Enevoldsen tv. og mig (Knud) th. Jeg vil anslå at billedet er fra midt-sidst i 50’erne. Klik på billedet for at gøre det større.

Collager29Udklip bv

Vi børn glædede os hvert år til den dag hvor vi skulle gøre klar til det såkaldte “Børne- dyrskue” – det gav lidt afveksling i hverdagen. Mange af eleverne havde dyr udstillet. Det være sig: Hunde, katte, høns, duer, hamstere, sågar geder m.fl. arter dyr. Der var et dommerhold af voksne, som bedømte præmiens karakter.

Som det fregår af billedet, blev der opstillet en primitivt telt lavet af lægter og en stor pressenning, som vi lånte af enten Laurits eller Søren Anker vogmand. Der var altid opstillet en grammofonaskiller (billedet) der kunne løfte stemningen på “festpladsen”! I teltet var bl.a. skydetelt med luftbøsse og bolde som vi kunne ramme tomme dåser der var stablet, ned med. 

Den årlige skoleudflugt:

Dengang jeg gik i skole, var det også kotyme, at vi skulle på udflugt en gang om året med skolen. Skoleudflugt til Ålborg i 1954 (Et lille videoklip, der  sagtens kunne have været fra vores tur til Ålborg).

I 1. klasse, var der bare een årgang. I de øvrige klasser var der to årgange, i samme klasseværelse på samme tid. Vi avancerede til “de store klasser”, ved overgangen fra 3. til 4 skoleår. Her var det så lærer Enevoldsen, der førte os de 4 år, gennem 3. & 4. klasse, inden vi som 14 årige blev konfirmeret, efter 7. klasse Jeg havde meget stor respekt for Enevoldsen, tænk, hvis han skulle fortælle mine forældre, at jeg var en skarnsunge.

Min skolegang sluttede ved udgangen af 7. skoleår. Helt præcist den 1. april 1956. Enevoldsen havde ellers herset og regeret med mig for, at få mig på præliminærkursus på skolen i Ulstrup – men nej, jeg ville ud og tjene ved bønderne. En beslutning jeg nok senere har fortrudt en smule. Jeg havde nok alligevel haft godt af at lære lidt sprog. Nå det var min beslutning på daværende tidspunkt! (Jeg lærte mig selv engelsk sener hen!)

Konfirmationen: Jeg blev konfirmeret sammen med de fleste andre i min klasse, i Gerning Kirke, den 8. april 1956 ved Pastor F. V. Clausen, Hvorslev. Jytte, “Søster & Else blev konfirmeret i Bjerringbro kirke, fordi de gik på Bjerringbro Realskole fra 5. klasse. Oprindeligt skulle vi børn fra Gerning/Borridsø, ha’ været konfirmeret i Hvorslev kirke, men p.g.a. benzin-strejken i april 1956, var det lettere, transportmæssigt, at få præsten til Gerning, end det var at flytte konfirmander med familier til Hvorslev kirke.

De ord, jeg fik med ved min konfirmation lyder således: “Den som holder ud indtil enden, han skal blive frelst”. Mat 10,22Med disse bevingede ord, blev jeg så sendt ud i verden, indpodet til “de voksnes rækker”! Selve konfirmationsfesten blev holdt hjemme i Tind. Til lejligheden havde mor fået Mie i Sinding til at skrive en sang, efter input fra min min mor med stikord. Læs den her: Knuds konfirmationssang

Jeg fik nogle ret beskedne konfirmationsgaver. Den største på selve dagen, fik jeg af min faster Anna & onkel Jens Peder i Hvorslev. Det var et AGFA box kamera, som vist på billedet, men, retfærdigvis skal så siges, at jeg året før, fik en ny cykel af mine forældre, som var en stor gave på denne tid. Det var så vidt jeg husker, en fremskyndet konfirmationsgave. (Hans fik nemlig en cykel i konfirmationsgave og far syntes sikkert, at min bror og jeg kunne ha’ mere fornøjelse af hinanden og cyklerne, når vi fik dem af en gang). Vi cyklede da også flere ture sammen. Bl.a. cyklede jeg også ofte ture, sammen med Verner til Holgers, når vi drog på fisketur. Det være sig til Gudenåen og andre fiskepladser på egnen. Fisketuren gik da også engang til Silkeborg, hvor vi fiskede i slusekanalen ved Papirfabrikken. Vi besøgte også ved samme lejlighed Verners morfar, Niels Krarup og Ester (ugift moster) på Sølystvej i Alderslyst.k c Et par gange, var Hans og jeg også cyklende om til min moster Anna og familien på Nørreskov Bakke 54, i Silkeborg. Som et bevis på det, har jeg sat dette billede ind herover. Vi elskede vi at komme på besøg hos moster. Der var der jo 3 dejlige kusiner. Jeg holder her ved Grønbækskiltet, nord for byen!

arkivalier-paa-hylde n

KLIK for at kigge udklip fra kirkebogen herover. Her under klip over drengene i mine klasse. Som sagt blev vi konfirmeret i Gerning kirke og lærer Enevoldsen var kirkesanger. Jeg var den yngste af vi 4 drenge i min klasse: Udklip bUdklip k f

*)  Jeg har lige pr. 10/11-2015, optalt, hvor mange  af de klassekammerater jeg havde i Gerning skole, der er døde. Der mangler 10 i de 3 årgange jeg havde berøring med. 

HERUNDER: – fortæller jeg lidt om mine øvrige klassekammerater:

Aage Jensen, (f389781_4662562917876_1605756724_n.9/9-1941 – d.21/6-1962) var søn af Ellen & Andreas Jensen, “Hedegaard”, Orholm. Aage  var som tidligere beskrevet min trofaste ”væbner”, ven og klassekammerat gennem hele skoletiden i Gerning skole. Ham kunne jeg altid søge “beskyttelse”/ly hos, hvis nogle af de andre drenge var efter mig, af den ene eller anden grund. Det var en stor tryghed. Åge havde 3 søskende, Karen, Knud Erik og Anne Marie. De er alle vokset op på gården, “Hedegaard”, som er udstykket fra ”Meldgaard” i Gerning, (Andreas’s fødehjem), da Ellen & Andreas blev gift midt i 30’erne.

 <<  Åges mor var i øvrigt en af min mors bedste veninder i deres ungdomsår.  Aage var stor af alder. Fysisk veludviklet. Desværre havde han det ”handicap”, at han havde epilepsi (En sygdom der gav anfald med svære kramper). Jeg har oplevet disse anfald flere gange i skolen. Han bad altid læreren, om han måtte komme ud i gangen, når han mærkede at et anfald ville komme. Mindst en gang om året, rejste Åge en tur over på kolonien ”Philidelfia” ved Dianalund på Sjælland, for at få sit medicinforbrug indstillet. Når han fik et anfald, fik han uanede kræfter. En gang  vi var til en af hans fødselsdage, legede vi i træerne, hvor han fik et anfald. Vi var oprigtigt bange for, at han skulle falde ned, efterfølgende. Efter et anfald, var kræfterne som ”tappet” ud af kroppen på ham. Heldigvis skete det ikke! Han var også ”bumstærk”. Han kunne som 14-årig, stå med samlede ben og løfte en 200 pund kornsæk på nakken af sig selv. En ”bedrift” vi andre drenge slet ikke magtede og så måbende på. Efter konfirmationen i 1956 tjente Åge hjemme hos sine forældre, indtil han rejste på Vivild Ungdomsskole, vinteren 1956-57. (På hans anbefaling kom jeg også på ungdomsskolen i Vivild, året efter.)

Åge gennemførte Præliminærkursus på skolen i Ulstrup, efter sin ungdomsskoleophold. Hans mål var at videreuddanne sig på Landbohøjskolen, efter en grundig praktisk uddannelse. Han fik plads på “Volshøj”, hos Frida og Jacob, hvor han tjente som fodermester. Medens han var der, skulle han afløse hjemme på “Hedegaard”, fordi hans forældre skulle besøge hans storebror, Knud Erik, (der på dette tidspunkt, læste på politiskolen i København). Søndag morgen d. 21-06-1962, vågnede hans søster, A.M. hen på formiddagen og kunne ikke forstå, at køerne brølede ude i stalden. Det viste sig så, at Åge slet ikke var stået op. A.M. (ca. 14 år) fandt ham liggende livløs ved hans seng på sit værelse, død af et epileptisk anfald. Det var naturligvis en chokerende oplevelse for hans søster. Forældrene blev kaldt hjem med det samme.

Aages død kom som et chok for mig og andre. Min bror, Hans og jeg, var på dette tidspunkt udstationeret som soldater, på en 17 dages (forlægning) på militærøvelse i Tyskland. Mor sendte besked til os om den sørgelige nyhed. Det gjorde mig ondt, at jeg ikke kunne deltage i Åges begravelse, ved Gerning kirke.

Herunder et billede jeg lige har modtaget pr. 16/5 – 2011, tilsendt mig fra min gamle klasseveninde, Karen Margrethe Juel Ditlefsen – (alias Søster). Jeg vil anslå, at billedet er fra 1954 og er taget i skolegården foran mellemgangen mellem klasselokalerne. Søren Kristian Karlsen, Knud & Finn Erik Overgaard Sørensen. (Ham Knud, han ser da godt nok lidt bekymret ud – hwa!) Stor tak til “søster” for billedet.

Finn Erik Overgaard Sørensen, (f.1/12-1941 – d.6/5-2004), søn af Erna & Henry Sørensen, der byggede og ejede Gerning Bageri. Bagerfamilien bestod desuden af Pia Henny (f. i Ålborg 2/12-1943 – d. i Canada 28/6-2015)  og Leif (f. 1948 samme sted – d. 4/2-1993 i Canada). De kom fra Ålborg og hertil i 1950 og byggede nyt bageri med butik/bolig, lige overfor forsamlingshuset. Murerentreprisen stod murerfirmaet, Jens Mogensen, Fårup v. Rødkjærsbro for. Så vidt jeg husker var det Tind snedker og Tømrerforretning der stod for træ-entreprisen. Da bageriet var på sit højeste, havde Henry udsalg både i Bjerringbro – Sahl – Ans & Ulstrup. Desuden kørte han landture i omegnen. Jeg gik meget sammen med Finn oppe i bageriet. Vi var med bageren rundt både på landturene og ud til udsalgene. Medens de byggede bageriet, boede de til leje i Thora Iversens hus på Mågårdsvej. Finn var en dreng der gjorde meget opmærksom på sig selv på mange måder. Måske fordi han ikke trivedes så godt derhjemme? Han ville gerne promovere sig. Han turde mere end vi andre og havde mange sære ting for, altid. Bl.a. var han efter pigerne, hvordan vil jeg ikke komme nærmere ind på her. Holdt dem tilbage i frikvartererne og gjorde grove tilnærmelser til dem. Tøserne nærmest flygtede ud af klasseværelset, når der blev frikvarter, for ikke at komme i kløerne på ham! Han ville gerne spille meget moden og voksen. Det kunne jo ikke undgås, at vi nærmest ”beundrede” hans vovemod i mange henseender. Se mere her: “Mine oplevelser som barn”  Herunder familien inden afrejsen til nye udfordringer i Canada. Arbejdet derovre var blevet anbefalet af en ven af Henry.

Udklip

Lidt om familiens historik: Henry var født i Fjerritslev og efter endt bagerilære i Ålborg, militærtjeneste i Viborg, blev Henry og Erna (fra Fårup) viet i Vindum kirke, den 18. maj 1941. Herefter forpagtede de en bageforretning i Ålborg som de drev frem til 1950. Herefter vil jeg gerne fortælle lidt omkring tiden da Finn og hans familie rejste til Canada. Familien solgte bageriet i Gerning pr. 1. juni 1957 og rejste til Canada den 20. juni 1957. Ifølge Finn’s brev (vedhæftet, dateret september 1958) arbejder hans mor, Erna som kok på en restaurant. Hans far arbejder på samme tid hos en tømrer. Finn arbejder lige som hans mor på et hotel om natten. Inden da har han beskæftiget sig med forskelligt. Bl.a. har han haft arbejde hos et par farmere og kørt arbejdere i bus til fabrik (fik allerede kørekort son 16-årig). Finn blev tilsyneladende tidligt gift. Senere i livet arbejdede han som langturschauffør og kørte fra Winnipeg til USA. Finn fik 5 børn: Barbara, Rick, Darlene, Mike og Corey. Sofie til snedkerens i Tind, blev ved at holde kontakt til Erna i mange år.

Medens jeg var soldat i Fredericia, traf jeg Erna (Finns mor) på Langå station. Hun havde været hjemme til hendes fars begravelse i Fårup v. Rødkærsbro. Da spurgte jeg til familien. Hun nævnte ikke, at de var blevet skilt i mellemtiden, eller at Finn allerede på dette tidspunkt havde børn. Lillebror, Leif, havde som 6-årig fået 4 fingre savet af højre hånd på snedkerens rundsav i Tind. Trods dette handicap var han i stand til at gå på hænderne, salen rundt i forsamlingshuset, når der var gymnastikopvisning (det var lillefingeren Leif havde i behold). Se længere nede på siden. Leif døde allerede i 1993, Finn i 2004 og sidat døde Pia i maj 2015.

Korrespondancen fra Finn: Det første par år, efter at Finn og familien rejste til Canada, havde vi brevkontakt, men det ebbede ret hurtigt ud. Her er nogle af de billeder han sendte til mig, om sine hobbies, venner og familie:

Fotos er sendt fra Knud Kanne Jensen

Finn’s morbror, Laurits Overgaard, var gift med Anne. De boede på en ejendom i Danstrup. De har to børn: Inga & Svend Erik. (Svend Erik bor stadig på ejendommen i Danstrup – det har jeg lige hørt februar 2016, fra nabodatteren, Sonja, d. af Mille og Harald Pedersen). Erna havde flere søskende. De stammer ud af slægten på, “Fårup Overgaard”, som ejedes af farbroren, Søren Overgaard. Hendes far hed Niels Overgaard og boede på en ejendom ved Fårup.

20246176_10155370086460540_5773005834907771110_n

11760092_10207455570853529_7269033629492985730_nJeg har via Facebook fået yderligere oplysninger om familiens liv og færden i Canada. Kirsten Marie fra Hornbæk, fandt den ene af Pias sønner på FB og her har jeg fundet yderligere oplysninger om familien.

Her fremgår det også, at Pia er afgået ved døden den 28. juni 2015. Pia var gift og har to sønner: Georg & George. “Æret være Pia’s minde”. Den seneste oplysning går ud på, at også yngstemand, Leif, ikke lever mere. Han døde allerede i 1993, kort tid efter sin mor, Erna’s død i 1992. Finn’s far, Henry, mødtes med sine 3 børn, Finn, Pia og Leif efter 30 års fravær fra familien. 

Pias søn Georg, skriver: Disse billeder er meget nostalgiske og historiske. Her træffes vi i vores hus i Nipigon, Ontario den 2. december 1991. Vi fejrede min onkel Finn’s 50 års fødselsdag den 1. december, og min mor Pia’s 48-års fødselsdag den 2. december 1991. Det var første gang, min bedstemor Erna og min bedstefar Henry sad sammen med deres 3 børn i over 30 år, her ved fejringen af fælles fødselsdage. En våbenhvile blev fremsat af mine bedsteforældre, hvor også min onkel Leif ‘s helbred var dårligt. Desværre gik min(Georg’s) far  glip af at mødes. Han døde i 1991 i en alder af 48 år. Det var min bedstemor, Erna’s sidste jul sammen med os, hun døde senere, nemlig den 25. maj 1992 i en alder af 75 år. 1990 til 1993 var triste tider for begge sider af de Sorensen og Spoljarich familierne.

Tak at vi fik forbindelse gennem Facebook. Det har glædet mit hjerte utroligt! Der er blevet sat et punktum for familien Sorensens liv i Canada. I over 50 år har jeg ikke hørt om, hvordan familien har levet i deres “nye” fædreland, Canada. Det ved jeg nu i store træk og det giver mig “hvile” på “relationernes holdeplads”. Det glæder mig, at du Georg har været så villig til at vise billeder og skrive om dette.

De nedenstående billeder, skylder jeg  dig, Pia’s søn Georg, en kæmpe stor tak for. TAK, Georg

Udklip¨å0h

Det var første gang, min bedstemor Erna og min bedstefar Henry sad sammen med deres 3 børn i over 30 år, her ved fejringen af fælles fødselsdage.

Udklipfgj

Finn Erik og Pia Henny skåler med deres far, Henry ved Finn’s 50-års fødselsdag i 1991.

Udklip b

Billede af Erna, hendes 3 børn, Pia, Leif og Finn i 1991 – kort tid før Erna & Leifs død.

Desktop61

Her er så visheden om at Finn ikke er blandt os mere. Jeg fik denne artikel af Kirsten i Hornbæk. “Æret være Finn’s minde” Han har sikkert levet et “hårdt” liv, hvis hans “livsstil” var fortsat i Canada, som det startede i Danmark.

Nedenstående stod at læse i den canadiske avis, Gazette, maj 2004………..11760259_10207448872606077_5569734777349158532_n

Søren Kristian Brauner Karlsen (f. 26/8-1941). Søn af Ester & Henrik Karlsen. De boede på en ejendom på Refsholmvej, lige neden for murer Juel’s lagerplads. Ester var for øvrigt søster til murermester, Niels Juel Ditlefsen, Gerning. S.K. var altså fætter til alle ”Juel-børnene”, som vi kaldte dem i daglig tale! S.K. havde tre søskende. Den ældste, Doris (gift med Henry Madsen, tidl. Truust, senere Danstrup og nu Ulstrup) Læs: Krondiamantbryllup Doris og Henry Madsen Alice blev uddannet damefrisør og flyttede til Hørsholm (nu Helsingør), hvor hun blev gift. Ruth blev gift med Erling Christensen (arbejdsmand v. murer Juel i næsten hele sit arbejdsliv – og var en ualmindelig dygtig og flittig mand.) De boede i enkefru Rasmussens hus, lige syd for den tidligere skole i Gerning. Lærer Enevoldsen drillede S. K. med, at han stammede fra ”kartoffeltyskerne” pga. hans Brauner navn. Reelt set, stammer han fra de såkaldte kartoffeltyskere, som kom til landet i forrige århundrede. Hans fars jord, havde Johannes fra Astrup lejet i nogle år og dyrkede kartofler. Jeg har således samlet kartofler for Johs. i min drengetid. En lille hændelse om S.K.s uheldige knallert tur. Han havde som 13-årig, “lånt” Johannes Pedersens ”røvskubber” (Diesella knallert, hvor der var påmonteret en lille hjælpemotor over baghjulet.) Det var en rigtig “væltepeter”. Balancen var ikke god med motoren så højt placeret. S.K. kom i høj fart kørende ad Danstrupvej og ved indmundingen til Ringsøhøjvej, ved kirken mistede han herredømmet over knallerten. Der lå formentlig løse sten på asfalten, der var slæbt ud fra den ikke asfalterede Danstrupvej. S.K. tog en del skade og måtte en tur på sygehuset. Det var meget prekært for Johannes – han måtte jo ikke låne knallerten ud til en under 16 år. S.K’s forældre hørte til IM. Der har aldrig været missionshus i byen. Det nærmeste lå i Gullev. Det er i skrivende stund forlængst lukket som sådan – sidst i 80’erne. (I dag bruges det som borgerhus). S.K’s videre livsforløb: Han var ude og tjene ved bønderne på egnen og på ”Rydhave Ungdomsskole” i 1956/57. Senere soldat i Fredericia i 1960/61. Han blev gift og overtog hans forældres ejendom på Refsholmvej 4. Forældrene flyttede til Bjerringbro, men ligger begge begravet på Gerning kirkegård. S.C. blev på et tidspunkt skilt og flyttede til Langå, og så vidt vides gift igen. I mange år kørte han som rutebilchauffør, mest for Højer i Thorsø. De seneste mange år har han døjet med sammenfald i ryggen og delvis uarbejdsdygtig og nu på pension.

Her klikker du på navnene af mine pige-klassekammerater for at se kirkebogsnotater over konfirmation. Der mangler 4, som blev konfirmeret i henholdsvis Bjerringbro kirke (Jytte, Karen Margrethe og Else Sørensen fordi de gik på realskole) og Birgit Jane Hansen, der kom på Præliminærkursus i Ulstrup og blev konfirmeret i Ulstrup kirke. 

Karen Marie Hørup Christensen (f. 31/8-1941 – d. 25/12-2013) datter af Sinne & Magnus Christensen, Volshøjvej. Karen havde 2 brødre. (Ulrik f. 17/7-1945 og død 22/6-2002) Han blev uddannet tømrer/snedker v. Tind firmaet og arbejdede som sådan al hans tid, dog de seneste mange år som opstiller af køkkener. Han blev gift med Vitte Rasmussen (datter af Maler Rasmussen fra Thorsø). Hun drev købmandshandel, i den gamle brugsforeningsbygning i Gerning. Den lidt yngre bror, Andreas, kaldet (Dejs), fik sin smedeuddannelse hos smeden i Nøddelund. Han har i dag en god VVS forretning i Ans og blev gift med en pige fra Bredholt ved Nøddelund. Hun døde for nogle år siden og Andreas bor sammen med en anden. Karen var både køn pige dygtig i skolen. Som ung tjente hun flere steder, bl.a. i Randers, hvor hun fandt sin kommende mand, fra Fyn. Han var soldat i Randers. En landmand oven i købet. Hun havde ellers altid bedyret, at hun aldrig skulle giftes med en sådan! Men, sådan gik det ikke. Hun flyttede til Røjle på Fyn og blev landmandskone der. De havde en Jerseykvægbesætning. Sønnen havde en ejendom i nærheden Karens mand satte køerne ud og de drev de to ejendomme sammen. Sidst jeg mødte Karen, på vej hjem til Gerning fra Randers i rutebilen, imedens jeg lå i Fredericia som soldat i 1961/62.

_________________________________________________________________

KAREN DRÆBT I ALVORLIG FÆRDSELSUHELD DEN 25. DECEMBER 2013: UdklipgKaren har aldrig deltaget i skoledage i Gerning. Sidst jeg så hende og talte med hende er altså 50 år siden, som beskrevet ovenfor.

1. Juledag 2013, ramte katastrofen familien på Fyn. Hun, hendes mand og en voksen søn blev dræbt ved en meningsløs færdselsulykke nær deres hjem ved Middelfart. Se dette videoklip:

Det var en personbil, ført af en 23-årig mand fra Fyn, der påkørte og dræbte Karen, hendes mand og søn. De gik til fods i vejsiden nær Middelfart. Bilisten kørte ad Bogensevej, hvor han foretog en overhaling af en anden bil, hvorved han kom over i den modsatte kørebane, oplyser Fyns Politi. Her påkørte han de tre fodgængere, som ligeledes bevægede sig ad Bogensevej, en landevej, mod vest. De dræbte er en 73-årig mand fra Asperup, hans 72-årige hustru og deres 46-årige søn, som har bopæl nær ulykkesstedet. LÆS OGSÅ:  Tre fodgængere dræbt nær Middelfart Ulykken skete kort før klokken 17 ved adressen Bogensevej 104 i Kustrup, nordøst for Middelfart.Udklip kh Ambulance og politi kørte straks efter ulykken til Bogensevej, der blev afspærret. Alle tre fodgængere blev erklæret døde på stedet. Det blev også konstateret, at føreren af personbilen var ædru. Politiet er stadig på stedet, og to bilinspektører foretager undersøgelser af bilen og forholdene i øvrigt. Fyns Politi kan i skrivende stund ikke oplyse yderligere i forbindelse med ulykken, lyder det i en pressemeddelelse. Familie og pårørende til de døde samledes i en nærliggende bygning, hvor psykologer tager sig af dem. Karen Hørups dødKlip fra TV Fyns Video – Klik på foto for at se det i stor størrelse. “Æret være deres minde”

PS: I forbindelse med omtalen af Karen, vil jeg ikkeSinne 100 undlade at fortælle om det savn og den sorg, der ramte deres gamle mor, Sinne, som den 6. november 2017 kunne fejre sin 100-års fødselsdag >>>

Hendes mand, Magnus Christensen (f. 16-12-1912 – d.11-05-2004) Parret mistede sønnen Ulrich 57 år gammel (f. 11-07-1945 – d. 22-06-2002) pga sygdom. Ulrich drev købmandshandel i Gerning sammen Udklipmed hans hustru, Vitte. Ulrich var uddannet tømrer hos Laurits Chridtensen i Tind og var de seneste mange år montør køkken-montør!

<< Den sidste af de 3 søskende, Andreas, kaldet Dejs (f. 12-01-1947 – d. 04-02-2018) er gået bort 70 år gammel af cancer. Han har drevet VVS-forretning i Ans, med flere ansatte. Mistede hans 1. hustru for nogle år siden. Sinne & Magnus købte mine forældres hus, Vestergårdsvej 8.  “Æret være de bortgangne”.

tove-crhistensenTove Christensen, (f. 1/2-1942 – d. 9/1-2016), som datter af Sofie Christensen, Tind. Hvem hendes far er, ved jeg ikke. Hendes mor tjente som ung pige i København. Her boede hendes søster Kathrine. (Tove er iflg. kirkebogen født i København og døbt i Maria-kirken s.st., den 3. marts 1942). Tove er opvokset hos sin mor og morbror Laurits, der boede i samme hus ved tømrerforretningen i Tind, sammen med Toves bedstefar, Jens. Jeg tror, at Tove har ”betragtet” Laurits som sin far i hendes barndom. Tove var stor af sin alder, mørkhåret pige og en stille type.  Tove blev gift med Arne Fuglsang Poulsen, (søn af Karl Poulsen) Nøddelund.  Tove og Arne arbejdede begge på ”Grundfos” og slog sig ned i Bjerringbro. De har 2 børn sammen. Desværre døde Arne som 60-årig og Tove har levet alene siden. Tove havde en fætter i København der hed Preben, han var som regel på sommer ferie i Tind hver sommer. 

IMG_2461 2

Ingrid Sørensen (f. 14/1-1942 – d. 6/9-2000) Hun er datter af Asta & Jens Sørensen Tind. Ingrid har en storesøster, Inga (f. i august 1936 – gift m. Peter Hørup – de har 3 børn og bor stadig på egnen, nærmere betegnet Stærkjær. Deres far døde 24/9-1944, da Ingrid var 2½ år gammel. Efter faderens død kom deres farbror, Søren, til ejendommen i Tind for at hjælpe Asta med at passe ejendommen. Det vedblev han med frem til Astas død 12/2-1996 (Søren døde i 2002) Ingrids storesøster, Inga, er 5½ år ældre. Hun blev gift med snedkersvend Peder Hørup, Christensen, som på daværende tidspunkt var snedkersvend  hos Tømrerfirmaet i Tind. De bosatte sig i Stærkjær og bor der stadig. Ingrid blev gift med Mogens, (søn af husmand Søren Kjær i Nysted. Mogens er også død. Der var 3 børn i ægteskabet, men en søn er død) Desværre døde Ingrid alt for tidligt. Både hende og manden ligger begravet i de ukendtes plæne på  Bjerringbro Kirkegård. 

Inger Knudsen, (f. 23/2-1942) Datter af Jenny & Laurits Knudsen, Stærkær. Inger var den 4. ældste i en søskendeflok på otte. Trods vintervejr og andet, var elever længst væk fra skolen, altid dem der mødte frem til undervisning. De trodsede altid sne og uvejr. Inger blev gift og flyttede til Vestjylland.

Jeg havde ikke set Inger i mere end 50 år – tænk, hvem mødte jeg nede midt i Bjerringbro i dag (3. august 2015) sammen med to af hendes søstre. Det var jo Inger. Hvor blev jeg glad over at gense hende, efter så mange år. Heldigvis har man lov til at være heldig. Jeg fik en lille snak og hendes mail adresse, så en mail er allerede afsendt, med henvisning til min Hjemmeside 

Birgit Jane Hansen, Stærkær, (f. 22/3-1942) Datter af Karen og Elisius Hansen. B. har haft en bror, Launi (f. 31/5 -1937 d. 2/5-1944)  Birgit var den yngste i klassen. Birgit var en meget dygtig pige. Hun kom på præliminærkursus i424347_4625401599139_2034104377_n Ulstrup i 1955.  Siden hendes forældre døde, har hun boet på ejendommen på Danstrupvej 25 i Stærkær. Hun er gift Wickmann. Hendes mand er født i Flensborg. De har en datter sammen. Birgit kom til skoledag i Gerning forsamlingshus den 1. september 2012, på min personlige opfordring.

Jytte Christensen (f. 11/1-1942) – Datter af Anna & Laurits Christensen. Hun havde 3 ældre og 3 yngre søskende. (se beboere i Gerning – nr. 12)5. klasse begyndte hun på Realskolen i Bjerringbro i mellemskolen. Hun var sikkert med på det sidste hold, som kom på realskolen. (Senere kom elever fra Gerning skole på præliminærkursus på Ulstrup skole). Jytte blev konfirmeret i Bjerringbro kirke. Da Jytte var færdig i skolen, rejste hun til Arden, her kom hun i lære som kontorassistent på Rold Skovs Savværk. Derfra på kommunekontor i Løkken og så ansat i bogholderiet ved Glyngøre Fiskeindustri (da hun blev gift med Peter). Derefter var Peter kæmner i en lille by som hedder Serritslev (ved Brønderslev) der var Jytte ikke på arbejdsmarkedet – holdt pause i 7 år – mens drengene var små.  Senere blev hun ansat ved Bikuben i Arden, som senere blev til BG bank (nu Danske Bank). Jytte er gift med Peder og de har 2 børn.udklip-s-j

39318_116747721710399_100001255154266_108901_5991649_n1 (2)Karen Margrethe Juel Ditlefsen  (f. 10/3-1942)  Datter af Inger og Niels Juel Ditlefsen. I daglig tale, kaldte vi hende altid ”søster”. Hun var også ud af en stor søskendeflok på 6. Der var 3 ældre og 2 yngre brødre, altså var søster eneste pige. Ligesom Jytte kom hun som 12-årig på Bjerringbro realskole. (Blev konfirmeret i Bjerringbro kirke). Derved blev hendes tilknytning til Gerning skole ikke så lang. Hun rejste fra Gerning, da hun var 16 år og blev ung pige i huset hos familien Veng i Dublin. K.M. er gift med Vagner, hun er uddannet børnehavepædagog.  De har 2 piger og bor i Århus.Jytte søster Bibi 2

Else Vestergaard Sørensen (f. 28/2 – 1942) som datter af Anne & Kristian Sørensen, Stærkær. Else’s mor er søster til Ejner Vestergaard, Skovriddergården. Else startede i Gerning skole, men kom også på realskole i Bjerringbro, bl.a. sammen med Anna Møller (købmandens datter d. i 2017) og sandsynligvis også Jytte og Søster. Jeg har for nylig fået forbindelse til Else på FB, via hendes lillesøster, Edith. Som jeg erindrer Else, var hun en stille og begavet pige. Har nok ikke lagt så meget mærke til hende, havde besvær med at få hende ind på “lystavlen” men vidste inderst inde godt at hun havde eksisteret i mit “univers”. Else har tre mindre søskende. Edith – 2 år yngre, Jørgen 7 år yngre og så til sidst efternøleren, Søren.

udklip-evs

Anne Lise Have. Jeg er for nylig blevet mindet på, at der var en pige mere der startede i min klasse, men som forlod skolen i 3. klasse. Sjovt nok, har jeg svedt dette ud. Hendes far var teglværksformamd på Hesselbjerg Teglværk. Jeg har ikke viden om hendes senere liv og færden, men vil løbende prøve at opspore viden om de forskellige klassekammerater.

Dette dejlige billede har “søster” Juel også tilsendt mig: – Set fra venstre: Anna Margrethe, Inger, Kitte, Gunhild. Jytte & Marie Højlund. Bag hækken og vejen ser vi Ove Kirkegaards staldbygninger – ergo er det taget i nordsiden af skolegården. Skønner det ca er fra 1954 – 55.

Ruth Jensen (f.27/11-1941 – d.14/9-1999), datter af Andreas Jensen, Stærkær. De boede op ad Stærkjærbakken i et lille hus. Vi kaldte det altid ”Smørhullet” og Ruth kaldte vi ”Maggi-duddi”. Hun har søsteren Grethe. (Grethes datter bor pr. 2010 i vognmand Holger Pedersens ejendom i Hvorslev). De to søstre var begge lidt Udklip ruthkorpulente. Det måtte de desværre lide meget under. Jeg husker, at Ruth blev rasende og bed sig selv i håndleddet, når vi drillede hende. Ruth blev gift til navnet Jacobsen, hvad hun har lavet ved jeg faktisk ikke. Hun var ellers rimelig godt begavet. Jeg mener også, at hun har børn i ægteskabet. Desværre døde Ruth som 58-årig. Hun ligger begravet på Gerning kirkegård. 

******************************************************************************

Årgangen ældre end mig. Vi gik kun i klasse sammen hvert 2. år. Skolen var jo skruet sådan sammen, at vi skiftevis gik sammen med de der var 1 år ældre og 1 år yngre. Min bror gik i denne klasse over mig sammen nedenstående  Her optegnelser over drenge fra gerning skole i kirkebogen for 1955. Prøv også at klikke på navnene for at komme ind i kirkebogen. Klik på billedet for bedre læsbarhed:

Udklip konf drenge (1)

Hans Jørn Rødgaard Ditlefsen – (f. 4/8-1940) Søn af Inger og Niels Juel Ditlefsen, Gerning.  Hans Jørn gik i klasse med 3 andre drenge og 6 piger. Hans Jørn var den 3. ældste af murermester Juels børn. Hans Jørn og hans brødre var med, når/hvis der skulle laves drengestreger i skole og dagligdag. Hans hjem lå lige på modsatte side af Vestergårdsvej som skolen. Trods nærheden, var Juels børn som regel nogle af de sidste der mødte op til timen. H J gik meget af hans tid efter skolegangen ude hos byens bønder. Mest tror jeg han gik hos vores nabo Jens Christensen i Tind. H J var meget kvik til at håndtere en traktor. Jens C. var en af de første der havde traktor i byen. Det var en David Brown (Cropmaster) med dobbeltsæde. (Den har jeg også været med på mange gange som passager). H J kom i lære efter en tjenesteplads eller to og et ungdomsskoleophold på Rydhave Ungdoms-skole vinteren 1956/57. Hans Jørn væltede på vej til arbejde en novemberdag i 1959 på Ulstrupbakken i forbindelse med glat føre. Han tog meget skade. blev indlagt på Ortopædisk Hospital på Kommunehospitalet i Århus. Han lå derude længe og vi besøgte ham nogle gange. Han blev så uddannet som Guldsmed i København, men har ikke gjort ret meget ud af den uddannelse. H J. flyttede til jylland igen. Bosatte sig i “Spejder-huset” ved foden af Ulstrup-bakkerne. Han hjalp en overgang til i familiefirmaet Juel Ditlefsen i Gerning som rendegraverfører: –  Se mere fra H J’s senere færden på dette link: HER Udklip 6 (1)Hans Jørn liv har ikke været uden forhindringer på vejen.

Det der har hjulpet ham gennem livet, har helt sikkert været hans ukuelige gåpåmod og gode humør. Bortset fra et smut omkring et bofællesskab på Fyn, har Ulstrup været hans base. Han er i dag bosiddende i Rødkærsbro. Her kort før jul, 2015, mandede jeg mig endelig op til at besøge H.J. Det havde jeg både lovet H.J. personligt til skoledag i Gerning 2015, hans søster og bror Johannes og ikke mindst mig selv. Det var en rigtig god oplevelse, både for mig selv og H.J. Jeg kunne mærke, at han var glad for mit besøg. Det vil jeg gentage – helt sikkert!

Hans Henrik Jensen (f.25/9-1940), Hans er min storebror, med hvem jeg delte klasseværelse hvert andet år, og for den sags skyld også værelse derhjemme. Hans vil jeg ikke nærmere beskrive her. Som børn var vi nok meget forskellige. Hans passede hans skolegang og læste meget, i modsætning til mig. Han var ikke den der “rendte” så meget oppe i byen, til forskel fra mig – det elskede jeg jo og benyttede enhver lejlighed til at komme afsted.

Hans begyndte på præliminærkursus på Ulstrup skole. Han startede dernede i 7. klasse. Springet tog han sammen med alle pigerne fra hans klasse. Jeg mener det var et 3 årigt forløb. I hvert fald startede Hans i lære på “Ferm” i Ulstrup november 1957, da jeg rejste på Vivild Ungdomsskole. Hans’s videre livsforløb er følgende: – Blev uddannet maskinarbejder på “Ferm” i slutningen af 1961. Hans gik samtidig på Teknisk Skole i Bjerringbro under læretiden. Det var aftenskole. Hans købte en “Skylon” knallert for at kunne køre på arbejde.

Den 2. jan. 1962 kom han i trøjen ved millitæret i Fredericia. (Jeg var der i forvejen – indkaldt maj 1961). Hans blev optaget på Sergentskolen i Sønderborg. Efter endt uddan-nelse, gjorde han tjeneste i Fredericia i et par år efter sergenuddannelsen i Sønderborg. Efter millitæret startede han sin udd. til maskiningeniør på Teknikum i Odense. Han fik efter uddannelsen ansættelse hos ingeniørfirmaet F. L. Scmidt i København. Senere har han rejst verden rundt. Enkelte gange sammen med hans familie, inden ders to børn skulle begynde i skolen. Billedet herunder viser, hans møde med Shah’en af Persien (Iran). Hans første længerevarende udstationering uden for Europa i flere år sammenlagt! Den røde pil), viser hvor min bror står på billedet.Blomster overrækkelse og åbningstale af industri ministeren.Han har stået som leder af utallige store byggeprojekter indenfor cementindustrien. I dag er Hans gået på pension og stadig bosat i Silkeborgområdet. (Billede tilhører Hans Henrik Jensen.)

Eigil Holm Jensen (f.9/1-1941) Søn af Mathilde Holm og Henry Jensen, Danstrup mark. Eigil havde søsteren, Marie, f. 14/5 – 1926, og 14 år ældre end Eigil. Husker min mor fortalte at de var med til søsterens konfirmation og der var en taler der sagde: – “Det er så både den første og den sidste konfirmation I holder”. Mathilde virkede forlegen – da vidste hun jo godt, at hun ventede Eigil, men, det gjorde andre jo ikke. Husker vi engang imellem var med Eigil hjemme og lege. Eigil var altid i godt humør og pjattede meget. Så sagde Mahilde ofte: “Det må du alså æ, Eigil – hører do”. Eigil kom ud og tjene ved bønderne da han blev konfirmeret. Han tjente bl.a. også på Astrupgaard et par år efter jeg havde tjent der. Siden blev han bestyrer for en enkekone, Ravn i Thostrup. Efter giftermålet, bosatte Eigil sig i Ans. Han har en enkelt gang været med til Gl. skoledag i Gerning. Hans søster, Marie var gift med Sander de havde en statsejendom på Frijsendal mark. Læs mere om Eigils hjem HER

Frede Knudsen (24/1-1941) – Søn af Karen og Jens Knudsen, der havde en lille ejendom i Hesselbjerg. Ejendommen ligger lige på kanten af en stor skråning ned mod Gudenådalen. Det var et hjem med sparsomme midler. Hans far var en beskeden og lidt undseelig mand, hvorimod Karen så mere robust ud. Når vi var til børnefødselsdag, legede vi altid i skoven bag ejendommen. ronkilde2d n

Jeg husker tydeligt, at der lige under bakkerne, nær Hesselbjerg Teglværk, var en såkaldt hævert, som vist på billedet t.h. Klik på linket her for at se video om, hvordan en hævert virker. Den pumpede ved hjælp af vandets egen tyngdekraf, vandet op til ejendommene. Den og dens virkemåde, var vi meget optaget af.

Om vinteren var vi ofte i Hesselbjerg for at køre på slæde (kælk). Det forgik for det meste ned gennem Ove Kirkegårdes skov på stien der fører ned til Teglværket. (se beskrivelse i “mine oplevelser som barn” ). Frede kom efter skolen også ud til bønderne at tjene. Bl.a. tjente han hos Knud Pedersen i Hesselbjerg og Jens Henrik Jensen i Hvorslev. Frede var ud af en stor søskendeflok. En af hans ældre brødre, Gunner, tjente på “Toftegaard” i Tind, da far overtog den, 1. oktober 1946. Frede har vist i al hans voksenliv boet på Søndrebro, senest på Gudenåvej. – han har bl.a. arbejdet for Grauslund, som montør/reparatør af hvidevarer. I sit er Frede aktiv havemand for flere i Bjerringbro. Han har flere gange været til skoledag i Gerning. Jeg har talt med Frede så sent som i dag 12/11-2015 nede i byen, hvor vi fik genopfrisket en masse fra vores barndom sammen i Gerning skole.

Herunder en liste fra kirkebogen over konfirmerede piger 1955; – P.g.a. sp. syge, blev årets konfirmandhold, konfirmeret i Ulstrup kirke af pastor Johannes Horstmann, Randers. Klik på billedet for bedre læsning:

Udklip konf. pig (1)

Inger Krarup Andersen (f.21/11-1940 – d.7/7-2010), datter af Sigrid og Holger Andersen, Tind. Se under punkt. 31 Inger var den 2. ældste i en søskendeflok på 6. Verner var ældst. Efter Inger kom Gert, Børge og så endelig efternølerne Anne Marie & Jens Erik. Inger var en velbegavet pige, ligesom hendes mor. Husker hvor flot en håndskrift de begge havde. Inger begyndte på præliminærkursus i Ulstrup i 1955 sammen med alle de andre piger i klassen fra Gerning-tiden. Som skrevet før, var Hans den eneste hane i kurven. Så vidt jeg husker, fik Inger læreplads på Landboforeningens regnskabskontor på den nybyggede Konsulentgård i Bjerringbro, hvor hun var tilknyttet gennem hele hendes arbejdsliv. Inger blev gift med Gert Nielsen fra Borridsø. De fik  sammen børnene Vivi & Johnny. Desværre blev Inger alvorlig syg i efteråret 2009 – døde den 7. juli 2010. Æret være Ingers minde! Inger har også tidligere deltaget i skoledag i Gerning, nogle gange.

Gunhild Højlund Sørensen – (f. 3/5-1940) datter af Emilie H Sørensen og Thøger Sørensen, Tind mølle. G. var den 2. yngste af en søskendeflok på 4. Ove var ældst, så kom Agnes (født den 4/3-1937) som den mindste kom Marie (født 8/9 – 1942). Vi lærte de to mindste at kende da vi flyttede til Tind og blev naboer til dem. Når vore forældre skulle i byen, var vi mange gange barnepassere for hinanden. Gunhild kom også på præliminærkursus i Ulstrup og kom senere i lære i en bank og blev gift med en søn af Martin Stoffer, Hvorslev. De flyttede ret tidligt til Køge-egnen, rettere Hårlev. Hun arbejdede i mange år i sparekassen der, men endte med at passe børn inden hun gik på pension. Der er en søn i ægteskabet. Gunhild har også været med til Gl. skoledag i Gerning en gang eller to.

Anna Lise Bjørn – (f.13/12-1940) Datter af Mette og Alfred Sørensen Bjørn, Tind mark. I yderste ende af vores mark til Toftegaard. Anna Lise var 2. ældst i en søskendeflok på 4. Ældst var Jens Marius Bjørn, søm Mette havde med ind i ægteskabet. Anna Lise gik også til Ulstrup fra 7. klasse. Efter endt læretid på konsulentgården som regnskabsassisten, blev hun gift med Jørgen Nielsen. Anna Lise fortsatte i mange år med at arbejde hvor hun var udlært. Jørgen uddannede sig til revisor og arbejdede som sådan i mange år i Silkeborg. De har 3 børn. De har gennem alle årene boet nabo til Konsulentgården på Vestergade.

Anne Margrethe Sørensen – (f.2/12-1940) – datter og enebarn af Lisbeth og Kristian Sørensen, Kraghede. Hun var også en af de mange der fortsatte i Ulstrup på præliminærkursus efter 6. års skolegang i Gerning. Efter Husker egentlig ikke hvad A M uddannede sig til. Jeg husker, at A.M. tjente hos Karen Rasmussen i Borridsø, efter hun tog præliminærkursus i Ulstrup. Hun blev gift med Eigil Hansen fra Fyn, som tjente her på egnen. A.M. har selv tjent på landet hos Karen Rasmussen, med Nicolai som bestyrer.

De gjorde begge to et stort arbejde i gymnastikforeningens regi! De overtog A.M’s barndomshjem, som de drev nogle år, inden familien flyttede på Djursland på et tids-punkt. A.M. bor stadig i Grenå. De fik sammen en søn, Flemming, som i dag bor i England m. familien. Eigil døde for snart mange år siden. A.M. er stadig aktiv bl.a i Natteravnene (LÆS) i Grenå og leder gymnastik der, men, hun er ved at trappe ned pga alder.

UdklipAM skriver i et intervue: Jeg har en gymnastikuddannelse og har arbejdet i fysioterapien med gigtpatienter, så det har jeg kunnet trække på. Senere blev jeg også motionsven for en dame, som jeg fik et rigtig godt forhold til.

Det frivillige arbejde har i det hele taget givet mig rigtig mange gode oplevelser og bekendt-skaber, og det gør det også at være Natteravn. Krammene fra de unge mennesker er noget af det bedste. Med dem kan jeg leve længe endnu.

A.M. deltog senest i gammel skoledag septem-ber 2011, 2013 og 2015.

Karen Knudsen – (f.26/1-1941) – datter af Jenny og Laurits Knudsen, Stærkjær. Karen var den 3. ældste i en søskendeflok på otte. Karen var en stille af væsen, men de søskende havde en vis værdighed over sig. Trods vintervejr og andet, var elever længst fra skolen altid dem der mødte frem til undervisning. De trodsede alt. Karens søster Inger gik i min klasse. Som de andre piger i Karens klasse startede hun også i Ulstrup skole i preleminærklassen. Karen blev gift med Andreas Jensen fra Hvorslev. De købte gård næsten ved siden af Karens hjem i Stærkjær. (tidligere ejer, skatteopkræver Niels Pedersen.) De drev landbruget sammen i mange år, men blev på et tidspunkt skilt. Andreas blev boende. Andreas var i hans yngre år en habil gymnastiktræner i Hvorslev & Gerning. Karen bor stadig i Bjerringbro og jeg snakker engang imellem med hende. Andreas har på det seneste solgt gården på Busbjergvej til en søn af Søren Kristian Andersen (nabo) og Andreas opholder sig nu i en beskyttet bolig i Bjerringbro. Gården brændte 2014. Der er nu bygget nyt hus på den ryddede tomt, Huset blev færdig i sommeren 2015! Jeg har fået kontakt til Karens datter Anne Marie på FB.

Anne Marie Pedersen. (f.31/12-1940) – datter af Egon Pedersen, Danstrup. Jeg mener de var 6 søskende, hvor A M er den ældste. Lillesøster Ellen gik i klassen under mig. Også A.M. kom til Ulstrup på præliminærkursus. Hvad A.M. er uddannet til, ved jeg faktisk ikke. Hun blev gift med Ove Christensen fra Brugsen i Gullev. Desværre mistede hun Ove i en ret ung alder. Sidst i 80’erne flyttede hun sammen med min soldaterkammerat, Erik Grooss’ bror, Arne Grooss. (Han er den eneste af Grooss-brødrene fra Selling, der er tilbage medio 2011). Vi mødte A.M. et par gange i Selling hos Erik og Bente. Siden B & Eriks død i 1994, har jeg ikke truffet hende. P.t. medio 2011, ved jeg at de stadig er sammen og rejser meget, iflg. Gerda & Ivar Christensen (bror)

*******************************************************************************

Årgangen yngre end mig (herunder). Vi gik kun i klasse sammen hvert 2. år Skolen var jo skruet sådan sammen, at vi skiftevis gik sammen med de der var 1 år ældre og 1 år yngre.

*******************************************************************************

Udklip2Udklip1Præstertavle:                                              Kirkesangere i Gerning kirke:

1954 – 1963: F.V.Clausen, Hvorslev      –     1954 – 1970: Kjeld W Enevoldsen, Gerning

1964 – 1970: A. Jeppesen, Hvorslev             1971 – 1977:  Kaas, Ulstrup

1972  – 1977: Jørgen Lorentzen, Hvorslev   1977 – 1980: A. K. Bagger, Hvorslev

1977  – 1977: Ingrid Kjeldsen, Sahl                1980 – 1983: Egon Poulsen, Hvorslev

1978  – 1979: Fogh, Vellev                               1983  – 1984: Jonna Steffensen

1979  – 1983: P. Lilleør, Hvorslev                  1984 – 1989: Knud Mortensen, Vellev

1984  – 2012: Christian Jensen, Hvorslev.

Marie Højlund Sørensen, (f. 6/9-1942). Datter af Emilie og Thøger Søren-sen, Tind. Hun har 3 ældre søskende. (se under beboere i Gerning). Altså er hun ikke ret meget yngre end mig. Siden hen flyttede forældrene i hus i Gerning. Marie havde flere pladser i huset, inden hun blev gift med Christian fra Randers. Marie & Christian har sammen 2 sønner. Marie har været syge-hjælper el lignende på Randers sygehus al hendes tid. Marie er næsten hvert år med til “Skoledagen” i Gerning forsamlingshus, den 1. lørdag i september. Maries bror, Ove bor stadig i Vivild, men har ikke været med til skoledag de seneste år pgs af alder – han bor stadig pr. dec. 2017 i Vivild, men for få år siden mistet sin hustru, Juliane (Julle).

Marie mistede Christian her i august 2016 – urnen blev sat ned på Hornbæk kirkegård den 29/8. Marie har senere solgt huset og er flyttet i lejlighed over for Banegården i Randers og er faldet godt til her!

Kirsten Nørgaard Jepsen (f. 26/12-1942), tvilling til Hanne. Datter af Kirstine og Nørgaard Jepsen, Hesselbjerg. Hendes mor var datter af murermester Hans Jepsen, Gullev. Foruden sin tvillingesøster, har hun en lillebror der hedder Hans, som var en slags efternøler. Deres far døde i 1973. Kirsten blev gift med Asger, som arbejdede indenfor hotelbranchen og de bosatte sig i Vejle. Jeg har ved juletide 2011 snakket med hendes bror Hans’s kone Ellen i Gullev. Hun fortalte, at Kirsten har passet børn det meste af livet. Senere, her i november 2015, mødteUdklip n jeg Ellens søster, Inger, til et møde i Kirkecentret her i Bjerringbro, hvor hun fortalte om en tur til Nepal. Kirsten og hendes mand Asger bor i Børkop. Det fremgår af Kirstens FB-profil, at de havde Guldbryllup 28/3-2015. Billedet her har jeg klippet ud af Guldbryllupsfotoet, som jeg fandt på Facebook.

Hanne Nørgaard Jepsen  (f. 26/12-1942 – d.8/11-1998) Hun er tvillingesøster til Kirsten. De er født i huset lige ud for grusvejen, som stadig går op til Hesselbjerg fra Mågaardsvej. Her kom Hanne også til at bo efter giftermålet med Poul Erik Nielsen. Både Hanne og Poul Erik arbejdede i Bjerringbro. På deres mors side, var de i familie med Karen Sørensen i Gerning (”Sus Karen” –kaldte vi hende, se også under beboerne i Gerning)

Ellen Elgaard Pedersen, (f. 2/3-1943 – d.2008) datter af Egon Pedersen Danstrup Enggård. Hun havde mange søskende. Bl.a. Anne Marie (Mie) gift med Ove fra brugsen i Gullev. Efter hans død, bor hun nu sammen med Erik Grooss’s bror Arne. Ellen blev gift med Niels Maul fra Boskov. De flyttede til Djursland (her drev Ellen en købmandsbutik) og Niels gik post. Han døde for nogle år siden. Hendes lillebror Per er gift med Inga Larsen, Danstrup (de var for første gang med til Skoledag i Gerning i 2014 også i 2015).  Der er 3 søskende mere, end nævnt her. Dem kender jeg ikke .

Birthe Rhode (f. 27/1-1943) Datter af Marie & Jens Rhode, som havde en gård i Danstrup. Gården blev købt af Doris og Henry Madsen og er i dag på andre hænder. Birthe havde kun storebroren, Arne. Jeg har mødt ham mange gange til Skoledag i Gerning, hvor han er en trofast gæst. Han bor i Bjerringbro. Siden blev hun gift med en anden landmand og flyttet til Djursland. Birthe var en dygtig pige, stille af natur, som jeg husker hende. Herunder et billede af hendes forældre og broder, Arne fra sidst i 30’erne.

14444751_10210789108069876_7190568418670163202_o 

Erling Jensen (f. 3/3-1943. – d. 2006). Han blev født op hos sine bedste-forældre og morbror Johannes på Trondam. Erling betragtede vist nok sine bedsteforældre Johanne & Ditlev Jensen som sine ”forældre”. Hans morbror Johannes, (bror til Henry Jensen, Borridsø/Thorsø), var på det tidspunkt ugift, senere blev han gift med Edith, som tjente på Volshøj. Sidst i 60’erne købte Edith & Johannes en mindre gård i Thostrup og fik 3 døtre. Tidligt mistede Johannes sin hustru og gården blev solgt. Erling kom i lære hos Maskinsmede Nielsen  i Thorsø sidst i 50’erne. Flyttede så til Selling v. Hadsten hvor han blev gift og stiftede hjem. 

Poul Erik Amdisen, (f. 28/6-1942 – d 31/7-2012). Søn af Marie & Kaj Amdisen, der havde den yderste Hesselbjerggård. Han har en lillebror der hedder John – (ham mødte jeg for resten i Bjerringbro lige efter nytår 2005, hvor han og konen var ude og spise sammen med Poul Erik & Annemarie.) John bor i dag i Hørsholm og er kriminalassistent på Amager. Jeg husker fra skoletiden, når vi var til fødselsdag derude – vi legede på bakkerne bag gården. Da Poul Erik gik i anden klasse, flyttede familien til Hvorslev, hvor hans far overtog den fædrene gård, “Hvorslev Nygaard”, lige først for, på højre hånd på Danstrupvej. Poul Erik blev gift med sin tilkomne, Annemarie, hvis forældre Karen Margrethe & Gunner Pedersen, boede lige på den anden side af Danstrupvejen. Gården overtog Annemarie & Poul Erik senere, men solgte den sidst i 80’erne. Desværre mistede Annemarie sin Poul Erik i juli 2012. Gården ejes i dag af Jens Skytte på “Aldrupgaard”. Hans datter og svigersøn bor i dag på gården, hvor de fleste af udbygningerne er saneret væk..

Paul Hegedal Ditlefsen (Polle) (f. 9/3-1943) Søn og 2. yngste barn af Inger & Niels Juel Ditlefsen (murermester i Gerning – boede i villaen, lige over for skolen.) Der var 5 andre søskende. Fra ældste ende var det: Carsten, Ib, Hans Jørn (handicappet efter en motorcykelulykke på Ulstrup-bakken i novb. 1959.) Den eneste pige var ”Søster”, Karen Margrethe, og rosinen i pølseenden Johannes (Hanse). Johannes og Carsten førte murerfirmaet videre.  D.d. (2011) er de begge ude af firmaet. Er kun medejere af bygningerne. Firmaet, blev drivet i samarbejde med Keld Nielsen, Ulstrup. Polles mor, Inger, var uddannet sygeplejerske og virkede som hjemmesygeplejerske i mange år. Polle kom i elektrikerlære i Langå. Blev gift med Tove (skilt), nu single. Bor i dag i Randers. Der er 2 børn i ægteskabet. Polle har arbejdet i mange år på, ”Grundfos”. er nu pensioneret.

Jens Kristian Anders Bach Jensen: (f. 25/6-1942) Søn af Anne Ross & Marius Bach Jensen. Jens gik jeg i skole sammen med et enkelt år, inden han sammen med familien flyttede fra Danstrup til Hvorslev. Han har en yngre bror der hedder Jørgen, som en overgang var gift med Ulla Højfeldt fra Stærkær. Hans mor, Anna, var en datter af Anders Bjørn Andersen, Danstrup. Jens’s forældre solgte til Elmer Andersen. Huset lå på den lille vej hen mod Bundgården. Hans far Marius Bach Jensen, arbejdede på Ferm i Ulstrup i mange år. Jeg har mødt Jens flere gange. Han har det meste af hans arbejdsliv arbejdet på Frijsenborg Gods i marken og bor stadig i et af arbejderhusene ved “Jernit”.2. & 4. klasse i skolegården i Gerning i 1951: 1. række f.v. – Birte Rhode, Tove Christensen, Ellen Elgaard Pedersen, Birgit Jane Hansen, Paul Juel Ditlefsen, Poul Erik Amdisen, Jens Back Jensen, Erling Jensen, Knud Kanne Jensen, Søren Kristian Karlsen, Finn Overgaard Sørensen, Aage Jensen. 2. f.v. – Kirsten Jeppesen, Marie Højlund Sørensen, Kirsten Johansen, Karen Hørup Christensen, Ingrid Sørensen, Karen Margrethe Juel Ditlefsen, Anna Møller, Jytte Christensen, Karen Christensen, Bruno Pedersen, Hanna Nørgaard Jeppesen. 3. f.v. – Helga Knudsen, Bodil Knudsen, Karen Vestergaard, Kirsten Pedersen, Inga Overgaard, Knud Erik Nielsen, Troels Johansen, Erland Christensen, Verner Krarup Andersen, Richard Nielsen og lærer Kjeld Enevoldsen.

_____________________________________________________________

Kirsten Marie Andersen, 6 år yngre end jeg, også tidligere Gerning skole-elev, har  denne inspirerende hjemmeside – læs:

      Herunder en artikel skrevet i kirkebladet af Birte Marker:

 Herunder et billede, af Elisius Hansen, Stærkær, med hans mælkevogn og hesteforspand –  Det er “Enggaarden i baggrunden – fotograf – min bror Hans Henrik Jensen………                              GRUPPEBILLEDER FRA GERNING SKOLE GENNEM ÅRENE

MINE SKOLEUDFLUGTER: Billedet herover er fra vores Københavnertur med skolen i 1955. Vi er fotograferet på trappen på herberget på Strandvejen. Her er vi 3 årgange. Min klasse (4.b) – 4.a og 3.b – Enevoldsen havde ellers truet med, at vi ikke kom til København. Alligevel lykkedes det! Lidt om turen: Vi rejste med tog til Århus, videre over Samsø, med anløb ved Kolby Kås – videre til Kalundborg. Tog resten af vejen til Hovedstaden. Inden vi blev indlogeret på Strandvejen, skulle vi i Frederiksberg Svømmehal.

45945176 (1) Det var lidt af en fatal oplevelse for mit vedkommende. Vi klædte os af og fik besked af Enevoldsen, at vi bare kunne hoppe i, der var ikke dybere end vi kunne bunde. Kåde som vi var, løb vi bare ind i den store hal og jeg hoppede ud. Blob – blob, jeg gik helt til bunds, kunne ikke bunde og fik vand i både næse og mund. Jeg kunne overhovedet ikke svømme – havde jo aldrig lært det. Jeg kom op til overfladen, for så igen at gå til bunds. Heldigvis kom jeg oven vande igen og greb fat i kanten. Jeg var total i panik – havde slugt en masse klorvand. Heldigvis fik jeg mig møvet op af bassinet! Hvor var livredderen??? Jeg så ikke nogen. Det kunne ha’ gået helt galt. Jeg havde det mildest talt elendigt. Samme aften skulle vi i det Kongelige Teater (husker ikke hvad vi så) – men, vistnok noget om H.C. Andersen. Vi sad oppe under Galleriet. Der var meget varmt husker jeg. Jeg havde det elendigt – hovedpine og hammertræt. Den oplevelse glemmer jeg aldrig. Dagene derpå, var jeg stadig sløj. Husker dog, at vi bl.a. var i Tivoli, Zoologisk Have, på Amalienborg og Christiansborg, besøgte Tuborg og Gefion springvandet, de følgende dage. Da jeg kom hjem, skulle jeg nok lade være at fortælle min mor om hændelsen, for ikke at forskrække hende. Selvfølgelig fik hun det at vide på et tidspunkt, sener hen! 

7579426-folkekr-doktorpark-fejrer-100-rs-jubilum---1

De første 3 år, var vi i “Doktorparken” i Randers (Indgang herover.) Som der skrevet stå, var det også Zoo-have, med forskellige fugle og dyr! Der foruden var der tivoli (gøgl) i bagsiden af parken. Jeg husker, at vi var nogle af drengene der lod os lokke til at trække karusellen, for til gengæld at få en is eller to. Det var vældig spændende. Nylig i 5. klasse kom vi på udflugt til Århus. Vi så bl.a. Domkirken. I 6. klasse (1954) gik turen med damptog fra Bjerringbro, via Randers til Ålborg. Vi var jo altid ude på skæg. Det var voresUdklip tog største fornøjelse at rykke ruden ned og jage hovederne ud, så vi kunne lugte røgen og mærke vindens susen.

Det var et kulfyret lokomotiv, der trak vognene. Det udspyede en masse kulrøg, som vi syntes lugtede god. Resultatet blev bare, at vi blev kulsorte i hovederne af røgen, men pyt, det tog vi bare med i købet. Se et lille Videoklip her. I Ålborg så vi bl.a. Zoo Have, Carolinelunden og Ålborgtårnet.

                         Herover et kalssebillede fra skolestuen omkring 1957/58

26906278_10213655055304238_615817364_o                 Herover et billede fra skolegården i Gerning omkring 1957

scan0015                   Herover skolebillede fra en Københavnertur omkring 1950

scan0016                    Herover et billede fra Københavns-tur først i 50’erne

299488_102833339819622_100002788691800_16900_4264514_nDe to billeder herunder er taget af min bror Hans Henrik Jensen som noget af det første med farvebilleder. Lærer Kjeld Enevoldsen på vej ned i Forsamlingshuset for at lave gymnastik med børnene…………

Billedet herover af den gamle skolebygning, er nok fra 2005. Store klasser i døren til venstre. Herunder har vi ældre skolebilleder – herunder fra Gefionspringvandet i 1949

Herover – Gerning skole i København omkring 1949 Foto herover er fra ca. 1930

Min mor Marie, står cirka midt i billedet. Jeg vil skønne, at billedet er fra ca. 1923

Billedet herover er fra 1921-22

Billedet herover er med lærer Gerhard Rasmussen t.v. i billedet. Hvornår kan det være fra? og hvem er læreren?  Collage herover fra skoledagen 201117359108_10211042645914934_3089493222228230117_oDe 5 brødre Juel Ditlefsen + “søster’s” mand Vagner, fotograferet ved Johannes’s (Hanse’s) 70-års fødselsdag på Fredensvej, Bjerringbro, i Hanses have

21985812_10214586479641792_1837487611_o

Kig ind på Kirstens Hjemmeside

Kig ind på de enkelte år herunder for at se mange flere fotos fra skoledagene : Skoledag 2007/08   Skoledag 2009   Skoledag 2010     Skoledag 2011  Skoledag 2012  Skoledag 2013     Skoledag 2014      Skoledag 2015      Skoledag 2016     Skoledag 2017

 Se billeder på Facebook ved at klikke her: 


Udklip FB logo
Gerning forsamlingshus Beboeforening       Udklip fra Gerning Sogn

Min barndom

Siden senest opdateret 25 – 09 – 2017

Til toppen

Om kanne4world

Jeg har nået en alder, hvor man har tid til at skue tilbage i tiden! Jeg vil på flere niveauer nedfælde mine erindringer, blandet med gamle fotos. Det er først og fremmest mine egne oplevelser, suppleret med og understøttet af div. kilder for at danne en bedre helhed. Jeg vil gerne dele med andre mennesker. Hvis nogen har supplerende oplysninger, eller rettelser modtages de gerne. Jeg prøver at overholde offentliggørelsesloven så godt som muligt. Tak at du kiggede med.
Dette indlæg blev udgivet i Gerning sogn, Livet, Skolen, STARTSIDE, Venner og tagget . Bogmærk permalinket.

9 svar til GERNING SKOLE

  1. Pingback: VORE TYSKE VENNER | Kanne`s hjemmeside

  2. Pingback: SKOLEDAG I GERNING | Kanne`s hjemmeside

  3. Pingback: KANNE’S HJEMMESIDE. | Kanne`s hjemmeside

  4. Pingback: BEBOERE I GERNING/TIND II | Kanne`s hjemmeside

  5. Pingback: SKOLEDAG I GERNING | Kanne`s hjemmeside

  6. Pingback: BEBOERE I GERNING/TIND I | Kanne`s hjemmeside

  7. Pingback: KANNE’S HJEMMESIDE. | Kanne`s hjemmeside

  8. Pingback: BEBOERE I GERNING/TIND II | Knud Kanne`s hjemmeside

  9. Pingback: BEBOERE I GERNING/TIND I | Knud Kanne`s hjemmeside

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.